Netwerk Diens

Vlytige Hande

Hierdie is ‘n groep vroue wat weekliks bymekaar kom, Bybel lees en kreatiewe aktiwiteite beoefen. Hulle maak teddiebere, brei, maak geskenkpapier, boekies en doen “decoupage” werk. As jy iets nuuts wil aanleer en geestelik wil groei is hierdie groep die ideale plek. Kom geniet Donderdagoggende saam met hulle.

Tuine

Hierdie diensgroep bestuur ons tuine sodat daar altyd ‘n aangename en rustige atmosfeer heers op ons gronde.

Gasvryheid & Gawes

Die Diensgroep vir Gasvryheid is verantwoordelik vir die verwelkoming en inskakeling van nuwe lidmate. Hulle reël geleenthede om nuwe lidmate ‘n oriëntering van ons gemeente se funksionering te gee. Hulle verwelkom ook mense Sondae by die ingang van die kerk. As jy ‘n passie het vir mense en ‘n gawe het om hulle tuis te laat voel, kom help ons.

Blomme

Hierdie diensgroep is verantwoordelik vir die blomme by spesiale geleenthede. As jy vir Lulu kan help kontak haar asb.

Estetika

Hierdie diensgroep is verantwoordelik vir die skep van at-mosfeer in die kerk. Die regte kleur lappe oor die kruis, kerse, simboliek en nog vele ander hulpmiddele word aangewend om ons fasiliteite funksioneel te versier.

Begrafnisse Teeskink

Hierdie diensgroep sorg vir die vertroosting van ‘n koppie tee op sulke hartseerdae.

Rina Compion
Voorsitter / Vlytige Hande

083 258 3901

Isabella Carstens
Gasvryheid & Gawes

083 657 9923

Epos
Lulu Nel
Blomme

072 070 0487

Saartjie Koen
Tuine

083 298 8003

Epos
Lynette van Eeden
Begrafnisse Teeskink

083 578 2088

Epos