Netwerk Groei

Groeigroepe

Hierdie Diensgroep hanteer alle sake wat verband hou met ons gemeente se Groeigroepe. Wat dit alles insluit is die stigting van nuwe groepe, die opleiding van Groeigroepleiers, leiding ten opsigte van temas en die waarneem van teeskinkbeurte Sondae.
Groeigroepe vir alle ouderdomme is beskikbaar waar u sommer gou tuis sal voel. Ons bied ook ʼn groeigroep vir werknemers aan waarby u huishulpe ook groot baat kan vind.

Bybelstudies

Verskeie bybelstudie geleenthede is tot u beskikking waar u geloof en kennis van die woord baat kan vind.

Mannebediening

Hierdie Diensgroep verskaf aan die manne die nodige toerusting en vaardighede om manwees by die huis en werk te kan uitleef.

Rondom 30’s

Lidmate in hierdie ouderdomsgroepe word betrek om hul kennis van die woord te verryk deur die WoordSTERK reeks wat twee-weekliks aangebied word.

Kruisvroue

Hierdie Diensgroep gee aan vroue die geleentheid om te skakel met mede-vrouelidmate. Behalwe die Bybelstudiegeleenthede Dinsdagoggende om 10:00, is daar ook talle geleenthede om kreatief te wees en om geestelik te groei. Besoek gerus on Faceboekblad om op hoogte te bly.

Marina le Grange
Bybelstudies / Groeigroepe
082 903 9248
E-Pos
Dr Gavin Meistre
Floreer
082 060 4905
E-Pos
Ds Jaco Barnard
Rondom 30’s / WoordSTERK
082 302 9807
E-Pos
Henk le Roux
Mannebediening
082 448 7777
E-Pos
Michelle Raubenheimer
Kruisvroue
082 057 8370
E-Pos