Netwerk Versorging

Jakob se Put & Elengos

Jakob se Put is ‘n bediening vir mense wat tussen werke is. Dit bestaan uit ‘n databasis wat deur verskeie gemeentes op datum gehou word vir mense wat werk soek. Werkgewers is ook ingeskakel by die databasis wat betrekkinge dan beskikbaar stel vir mense opsoek na werk.

In Grieks beteken elengos om “om te gee”. Dit is waarna hierdie groep strewe. Ons skakel en/of besoek lidmate wat siek is of wat enige trauma beleef. Ons is ook ingeskakel by die Traumasentrum van die SAPS Garsfontein.
Ons ondersteuning is fisies van aard, asook emosioneel, psigies en finansieel. Ons nooi enige persoon wat in nood is om ons te kontak. Ons kan onder andere ondersteun met kos en klere. Alle sake word konfidensieel hanteer.
Ons sal baie graag ons ledetal wil uitbrei. Enige persoon wat betrokke wil raak kan ons gerus kontak. Ons vergader elke Woensdagoggend om 08:30 by die Jeugsentrum langs die kerk.
Ons missie is om werklik ons ondersteuningsrol uit te leef. Kom ons gee om vir mekaar. Kontak gerus vir Lynette van Eeden as jy belangstel om betrokke te raak.

Kanker Ondersteuners

Hierdie Diensgroep is vir alle kankerlyers, hul gesinslede asook oud-kankerlyers. Die weeklikse ondersteuningsgroep kom byeen op Woensdae om 18:30.

Diamante (Snr Lidmate)

Die Diensgroep vir die Diamante bestuur die diens gerig aan ons senior lidmate in ons aftreeoorde en in die res van die gemeente. Hierby word ingereken die weeklikse Bybelstudie vir seniors, Senior Lidmate Pinkster, uitstappies, toere en onderlinge ondersteuning. Indien u wil betrokke raak, skakel gerus vir Amanda Pretorius.

Enkelouers

Kursusse/geleenthede word gedurende die jaar van tyd-tot-tyd aangebied vir enkelouers.

Amanda Pretorius
Voorsitter / Diamante

074 167 1030

Epos
Danie Perold
Kanker Ondersteuners

073 478 1158

Epos
Christa van Kerken
Enkelouers

083 531 7145

Epos
Lynette van Eeden
Jakob se Put & Elengos

083 578 2088

Epos