Monthly Archives: Jun 2019


DIE GEES IS IN JOU!

Die koms van die Heilige Gees na die kerk word treffend beskryf in Hand 2. “Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.”  (Hand 2:4).

God is hier by ons teenwoordig op ‘n nuwe wyse deur sy Gees. Jesus kon nie liggaamlik oral wees by al sy kinders nie, maar nou is Hy op ‘n besondere wyse terselfdertyd by ons almal teenwoordig – deur sy Gees.  Ons ervaar sy nabyheid, sy hartklop, sy heilige asem in ons en om ons. Al kan ons nie die wind sien nie, sien ons tog die bome beweeg. So kan ons nie die Gees sien nie, maar ons sien die beweging van sy krag in en om ons. Ons moet net ons oë mooi oopmaak.

Ons ervaar hoe God se genade in en deur ons werk op ‘n nuwe en dinamiese wyse. Ons is verander en ‘n nuwe “self” het na vore gekom.  ‘n Nuwe mens het in my wakker geword tot ‘n nuwe geestelike bewussyn. Ons voel bemagtig om die uitdagings wat na ons kom te hanteer. Nuwe insigte word deur die Gees met ons gedeel en ons sien alles in ‘n nuwe lig. Ons omstandighede het dalk dieselfde gebly, maar dit het ‘n nuwe kwaliteit begin aanneem. Ons is op ‘n ontdekkingsreis, nie op soek na nuwe landskappe nie, maar ons het nou nuwe oë.   “The voyage of discovery is not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” (Marcel Proust). Alles lyk anders. Ons het ‘n ander verhouding tot God, ‘n ander verhouding tot onsself, ons huweliksmaats, ons kollegas en medewerkers, ons beroepe, asook ons aftrede. 

Ons het saam met Jesus by ‘n nuwe lewe gekom, ‘n unieke nuwe gees ontvang in my binneste waarmee ek my unieke take kan uitvoer in my unieke lewensfase.  Ek is waarlik vernuwe – ek is bemagtig. Ek verkeer in diepe vertroosting. Daar is ‘n gevoel van vrede in my. God is vir altyd by my. 

Ervaar die krag van die Gees in jou lewe! Gee jou oor aan die Gees – laat Hy jou vol maak van sy krag en liefde.  Gaan leef daardie krag en liefde en gaan voluit vir die pinksterlewe!


BEDINK DIE DINGE WAT DAARBO IS

Vandag dink ons aan Jesus se terugkeer na die hemel. Jesus het twee nature: ‘n menslike natuur en ‘n goddelike natuur. Na sy mensheid en liggaamlikheid, is Hy beperk. Hy kan nie orals wees nie – die dissipels het Hom sien opvaar na die hemel soos wat hulle Hom leerken het, in sy menslike gedaante. Die wolk het Hom weggeneem. Na sy goddelikheid, is Hy egter onbeperk en daarom alomteenwoordig. Niks kan sy goddelikheid inperk nie, selfs nie sy menslike liggaam nie.

Jesus is terug na die hemel – in sy fisiese gedaante om sy plek in te neem by die troon van God (Kol 3:1),  maar na sy goddelikheid word Hy nie beperk tot die hemel nie – Hy is oral, en in besonder deur sy Gees teenwoordig hier by sy kerk op die aarde. Daarom, toe Jesus opgevaar het na die hemel, het Hy ons slegs verlaat in fisiese hoedanigheid, maar nie in sy goddelike alomteenwoordigheid nie! Hy is deur sy Gees nogsteeds met ons. Waar Jesus presies is, weet ons nie so mooi nie, dalk is Hy nader aan ons as wat ons dink, want die wolk maak Hom toe – Hy is agter die wolk van Hand 1:9. Hy is dalk BAIE nader as wat ons dink – net hier digby ons!

Jesus het nogsteeds baie werk om te doen: hier op die aarde en in die hemel. In die hemel doen Hy die werk van ‘n Hoëpriester – Hy tree vir ons in by God, die Vader en bid vir ons. Hy is ook besig om vir ons plek voor te berei waar ons almal kan woon in die hemel. Hy is besig om voor te berei vir die groot bruilof aan die einde van die tyd, waar Jesus met die kerk (sy bruid) gaan “trou”.

Hier op die aarde het Hy ook nog baie werk: Hy is besig om sy “bruid” (ek en jy as gelowiges) voor te berei, sodat ons aan die anderkant sal aankom met die regte bruilofsklere aan. Ons klere moet mooi skoon wees en van die fynste wit linne.  Hy werk ook deur sy Gees en ons (sy kerk / bruid) om God se Koninkryk te laat kom op die aarde. Ons is besig met die groot sendingopdrag om na die nasies te gaan en die mense sy dissipels te maak. So help ons ook met die bruilofreëlings sodat soveel as moontlik mense uitnodigings kan ontvang vir die groot troue aan die einde van die tyd.

Paulus sê in Kol 3 dat ons saam met Jesus uit die dood opgestaan het – uit ons sondige lewens. Ons leef nou vir Jesus as opgestane Here! Nou moet ons STREWE na die dinge daarbó waar Christus is, ons moet ons GEDAGTES RIG op die dinge wat daarbó is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. As christene het ons nou ‘n nuwe fokus – ons leef met ‘n nuwe gedagte en ‘n nuwe uitgangspunt, en dit is Jesus, sy wil, sy plan en sy behae. Alles wat ons hier doen – IS VIR HOM! En VOOR HOM! Sy wil word nou die topprioriteit van my lewe! Ons leef nie meer vir die ou, sondige dinge van hierdie wêreld nie; ons leef nou vir Hom en sy doelwitte! En dit alles begin by die gedagtes  – dit wat ek dink. Daardie gedagtes beïnvloed my woorde, my optrede, my emosies en gesindheid waarmee ek leef. Mag vandag se hemelvaart ons herinner aan ons nuwe fokus. Kom ons rig opnuut elke dag ons gedagtes op die dinge wat daarbó is, waar Christus is! Hy is ons fokus en ons lewe!