Monthly Archives: Jul 2019


Honger na God!

D

“Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry” (1 Pet 2:2).

Honger jy na God? Het jou geestelike aptyt verflou? Dink aan die volgende paar gedagtes – dalk help dit jou om die honger na God se geestelike dinge weer aan te wakker.

  1. Herinner jouself hoe lief God jou het

Hoe meer jy verstaan hoe baie God jou liefhet, hoe meer sal jy vir Hom liefhê. Paulus roep ons op in Efes 3:18-19 om te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep Christus se liefde strek – dat ons sy liefde sal ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, dat ons heeltemal vervul sal word met die volheid van God.

  • Vermy die gemorskos

Jy is ‘n geestelike wese met ‘n spesiaal-ontwerpte hart wat net deur God gevul en bevredig kan word. As jy probeer om daardie hart te vul met jou salaris, status, sukses, besittings, mag, prestige of enigiets anders as God, sal dit nie geestelik vervullend wees nie. Spr 15:14: “’n Verstandige mens is op soek na kennis; ‘n dwaas voed himself met dwaasheid”.

  • Maak God jou nommer een doel

Dis wat Paulus gedoen het – sy doel was om Jesus meer en meer te leerken en met Hom een te wees (Fil 3:10). Vreugde is ‘n by-produk van ‘n verhouding met God. Soek eers vir Hom en sy koninkryk en dit wat Hy wil hê, dan sal God in al jou behoeftes voorsien (Matt 6:33).

  • Eet die Woord elke dag

Die Bybel gee kos vir jou siel. Om net eenkeer per week te eet sal nie jou liggaam gesond hou nie. Net so moet jy ook elke dag van God se Woord eet, sodat jy geestelik kan groei ( 1 Pet 2:2).

  • Aptyt word beïnvloed deur assosiasie

As jy met mense assosieer wat net belangstel in politiek, sal dit jou beïnvloed om soos hulle ook politiek te gesels. As jy net met mense meng wat met sport te doen het, gaan jy ook soos hulle net oor sport praat. Daarom, sluit aan by ‘n groeigroep vir geestelike ondersteuning. Dit gaan jou honger na die Woord stimuleer, want hulle praat oor ons geloofsreis en oor die Woord. Spr 2:20 moedig ons aan om die pad van goeie mense en die regverdiges te loop. Loop daardie pad en stil jou honger ook saam met geestelike vriende.


Swakheid kan 'n goeie ding wees!
Die psalmdigter sê in Ps 84:6 “Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind.” Is jy moeg?  As jy saans by die huis kom –  is jy uitgeteer, sonder krag en energie. Die rede hoekom dit so is, is baie eenvoudig. Jy is ‘n gewone mens. Jou krag het beperkinge. God se krag is onbeperk, maar jou krag het limiete. Jou kragte is uitputlik, maar God se krag is onuitputlik. God se energie hou nooit op nie. Hy word nooit moeg nie. As jy wil aanhou en volhard, sal jy moet staatmaak op God se krag (Ps 84:6). Daarin vind ons ook baie seën. Een van die merkwaardige christene van die negentiende eeu was ‘n man met die naam van Hudson Taylor. Hy was ‘n sendeling in Sjina, ‘n geestelike reus. Op sy oudag het hy sy gesondheid verloor en het hy baie verswak. Hy het in ‘n brief aan ‘n vriend die volgende geskryf:  “I am so weak I can no longer work. I am so weak I can no longer study. I am so weak I can no longer read my Bible. I cannot even pray. I can only lie still in the arms of God like a little child in trust.” Op ‘n gegewe tyd in jou lewe gaan jy so swak wees dat jy nie eers kan bid of Bybel lees nie, of ‘n Groeigroep bywoon, werk of enigiets doen nie. Wat doen jy in daardie oomblikke? Jy rus in die Here, in sy arms soos ‘n klein kindjie en jy vertrou Hom! Swakheid kan eintlik ‘n goeie ding in jou lewe wees indien dit jou daartoe lei om op die Here te vertrou en jou krag in Hom te soek en vind. Paulus het in sy lewe ontdek dat God se genade in sulke tye vir hom oorgenoeg is – dat God se krag juis in menslike swakheid na vore kom. Hy het ontdek dat wanneer hy swak is, hy dan juis swak is, dat God se krag juis deur ons swakhede tot openbaring kom (2 Kor 12:8-10). Dit is die paradoks van ‘n lewe wat in afhanklikheid van God geleef word. Hoe swakker jy is, hoe meer vertrou jy op Hom. Hoe meer jy op Hom vertrou, hoe sterker word jy in die Here! Kom ons onthou hierdie woorde as ons die derde kwartaal tegemoet gaan. Mag dit ‘n geseënde tyd vir jou wees!