Monthly Archives: Apr 2020


God het vir ons twee “boeke” gegee om te lees: die natuur en in die Skriftuur. Psalm 19 sê dit baie mooi. Ons leer so baie van God deur albei hierdie “boeke” te lees. Toe jy laas ‘n draai gaan maak het in die wildtuin, die berge of by die see, het jy met soveel nuwe insigte teruggekom en besef: ons het ‘n wonderbare Skepper wat alles so goed geskep het. Alles werk so meesterlik saam. Ons glo dat die Skepper ook in hierdie tyd in beheer is van sy skepping en ons wat daarin mag woon. Ons bid vir wysheid oor wat ons kan doen as aangestelde rentmeesters van God se aarde om saam met Hom te werk om die aarde op te pas en Covid-19 te bestry.

 

Dit wat God geskep het is deel van ‘n massiewe, geïntegreerde eko-sisteem wat ineengevleg is. Skepping het skepping nodig om te kan oorleef. So het die Skepper dit bedoel van die begin af. Neem byvoorbeeld die Amerikaanse boom – die Colorado Aspen (Trilpopulier of Abeel).

Hulle groei nooit alleen nie. Hulle groei in groepe bosse. Hoekom? Want hulle vermenigvuldig vanuit hul wortelsisteme. Hulle stoot jaarliks nuwe lote vanuit die wortels. Hierdie lote word klein boompies wat vinnig groei en later groter Aspens word. In omtrent al hierdie bosse is die wortels van die bome verbind aan mekaar – asof dit net een boom is.

 

Nog ‘n Amerikaanse boom wat uitsonderlik is, is die reusagtige California Redwood – wat tot by die 90 meter hoog kan groei. Daar is bome waarvan mense tonnels deurgegrawe het waardeur motors kan deurry.

Mens sou dink dat die Redwood se wortels baie diep die aarde moet ingaan om hulle te anker teen sterk winde. Eintlik is hul wortels baie vlak en sprei dit wyd uit op soek na water by die oppervlakte. So groei hul wortels in alle rigtings sodat dit ineenvleg met ander Redwoods se wortels. Hulle staan langs mekaar, skouer aan skouer, deur dik en dun, hul wortels om mekaar se wortels gevleg. Hulle ondersteun mekaar in die winde en storms.

Aspens en Redwoods staan nooit alleen nie. Hulle het mekaar nodig om te kan oorleef in die natuur. Dit moet so wees.

Net so is ek en jy ook verbind aan mekaar met ‘n wortelsisteem. Ons word groot in families wat ons koester en begelei. Ons leer vroeg reeds hoe om vriende te maak wat ons ondersteun op verskillende maniere. Ons kan nie vir lank oorleef sonder ander mense nie.  Soos die reuse Redwoods is ons op ons beste wanneer ons aan mekaar vashou en mekaar help om staande te bly te midde van die lewe se storms. Ons het ander nodig om ons staande te hou, om ons te bemoedig en saam met ons te staan.

Wanneer dit nie met my goed gaan nie, is dit meestal omdat ek probeer om dit alleen te doen. Ek laat nie mense toe by my nie. Ek vergeet om te vra vir hulp. Ek hou my probleme vir myself. Ek wil nie ander belas nie. Dalk besef ek dit nie, maar daar is ook ander om my wat dieselfde doen. Dit help om dit te onthou in hierdie tyd. Ons het mekaar nodig om ons op te hou in hierdie tyd. Dalk is dit nodig dat iemand aan my moet vashou in hierdie tyd.

 

Kom ons dink aan die mense om ons – in ons eie huise en komplekse waar ons woon. Waar kan ek help? By wie kan ek aanklop vir hulp in hierdie tyd? Bel ‘n mede-lidmaat, bel ‘n mede-groeigroeplid. Bel ‘n vriend of vriendin. Bel een van ons leraars indien jy hulp en ondersteuning benodig. Ons is langs mekaar geplant met ‘n rede!

 


'n Sterk fondament!

Hierdie tyd verg ‘n geloofshuis met ‘n stewige fondament. Die winde waai, die storms woed – en my geloofshuis moet hou. Ons voel onseker oor baie dinge. Ons beleef soms emosies wat ons ondertoe wil trek, na wanhoop en moedeloosheid. Elkeen van ons beleef dit anders. Vir sommige is dit ‘n tyd van rus en ontspanning. Vir ander pak die donker wolke saam as hulle dink oor hoe hulle vorentoe moet oorleef.

My geloofshuis het ‘n sterk en stewige fondament nodig. Vir die goeie tye en vir die Covid-19 tye. Ons moet juis die goeie tye benut om sterk huise te bou op ‘n stewige fondament, sodat dit kan hou in die stormtye. 

Jesus vertel in Matteus 7 die verhaal van twee bouers; die een was wys en die ander een was dwaas. Die dwase man het sy huis net op sand gebou. Toe die storms kom het die huis ineengestort. Jesus verwys hier na mense wat sy waarhede hoor en ontvang, maar dit nie laat oorgaan na die praktyk van hulle lewens nie. Hulle maak nie daardie waarhede die praktyk van hul lewens nie. Hulle gaan doen dit nie. Hulle is soos hierdie dwase bouer wat op sand bou.

Die wyse bouer het egter sy huis op rots gebou. Toe die winde en storms kom het sy huis sterk gestaan. So is die persoon wat nie net Jesus se woorde hoor en ontvang nie, maar dit ook in praktyk gaan doen en uitleef.

In elke tyd het my geloofshuis ‘n sterk fondament nodig. Dit beteken dat ek goed sal nadink oor wat Jesus vir my sê, ook in hierdie Covid-19 tyd. Oor myself, my eie lewe, my vrese en bekommernisse, die onnodige skadelike dinge waaraan ek vashou, die dinge wat die mense om my raak, my kinders, kleinkinders, skoonkinders, ouers, skoonouers, broers en susters en ander familielede, my kollegas, my vriende, my verlede, my hede, my toekoms, my werk, my planne, drome en vooruitsigte. Jesus roep my op om sekere dinge af te lê en seker dinge te omarm. Daar is sekere dinge wat ek moet los, en sekere dinge wat ek van Hom moet ontvang en koester. Wat is daardie dinge vir jou? Dis gaan die verskil maak of ek in hierdie tyd geestelik gaan groei of nie. Dit gaan bepaal watter tipe fondament ek onder my geloofshuis gaan bou. Sal die fondament sand wees, of die Rots, Jesus!

Jakobus het nogal baie klem gelê om die praktiese deel van ons geloof, dat ons die woorde van Jesus ter harte moet neem, dit sal uitleef en sal doen, omdat dit vir ons die weg baan tot ware innerlike vryheid en vrede. In die eerste hoofstuk noem Jakobus drie voorbeelde van hoe ons God se waarhede in praktyk kan uitleef:

1. Jou tong sal onder beheer wees! “As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy himself. Sy godsdiens is waardeloos.” (Jak 1:26).

2. Jy sal ‘n omgee-hart hê!  “Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan”. (Jak 1:27)

3. Jy sal ‘n skoon gemoed hê!  “en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.”  (Jak 1:27)

Hierdie dinge is bewyse van ware Christen-wees. Dis juis die dinge wat ons nou in ons binneste en in ons huise moet begin beoefen: ‘n Gees-beheerde tong, ‘n omgee hart vol medelye en ‘n skoon en rein gemoed, vry van negatiwiteit en angs. In Joh 13:17 sê Jesus vir sy dissipels: “Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” 

Kan jy sien wie is die gelukkige en geseënde mense? Dis hulle wat doen wat Jesus sê. Die seëninge van die hemel word op jou uitgestort wanneer jy dit doen. Ons kan verseker hiervan wees – dat ons baie baie, baie meer weet van God se waarhede as wat ons nou uitleef….Daarom begin vandag waar jy is met die mense wat saam met jou is! Begin sommer nou daar! Begin om dit te beoefen wat jy nou reeds weet. Soos wat jy meer begin weet, doen dit ook sommer! Nou is die tyd om ons geloof in praktyk oor te sit. Ek oefen dit in by my huismense rondom my. So bou ek my geloofshuis op ‘n baie stewige fondament, want ek volg Jesus in sy woorde.

Groete vir eers!

Gavin


Ons stap deur die vallei!

Op Dag 21 van die inperking is die hele storie nie meer so snaaks nie… So voel baie van ons altans – juis omdat dit so onnatuurlik is om ontneem te word van normale beweegruimte. Ons breine en liggame soek daardie uitbeweeg, rondbeweeg en ruimtelike diepte-perspektiewe om ons. Ons wil nie net naby sien nie, ons wil ook ver sien, maar nou kan ons nie altyd nie. Dis hoe ons gemaak is – om spontaan te leef en te beweeg. Die eerste week het dit amper soos ‘n vakansie gevoel en was dit lekker om vir ‘n slag bymekaar te wees en mekaar te geniet. Maar nou begin ons te wonder oor hoe hierdie saak verder gaan uitspeel. Ons raak bietjie bekommerd oor praktiese dinge, oor ons werksituasies, ons land se ekonomie, ons bejaarde ouers, ons kinders en die skoolwerk. Ons raak veral bekommerd oor ons innerlike welsyn, dat ons nie sal verval in gedagtes van angs en paniek nie. Nou verstaan ons hoe mense in ons gevangenisse moet voel wat vir jare agter slot en grendel sit. Nou verstaan ons hoe Noag en sy mense in die ark moes gevoel het. Gelukkig het hulle baie diere gehad wat hulle besig gehou het.

Hoe sal ons dit maak om so in isolasie te wees – wat sal gebeur na 30 April? Gaan die President dan weer mooi met ons praat?

Jy het Psalm 23 al baie gelees. Vandag moet jy dit weer lees. Psalm 23 bied vir ons soveel troos ten opsigte van die vallei wat ons nou in die gesig staar. Soos wat hierdie pandemie oor die aarde versprei word ons bewus van die mediese en finansiële uitdagings wat dit aan ons almal bring.

Psalm 23 bring troos en hoop vir dit wat ons nou beleef! Ons stap nou almal deur ‘n vallei vol donker skaduwees. Hou vas aan hierdie belangrike waarhede in hierdie tyd van inperking:

Jy is nie alleen nie

God stap saam met ons deur die vallei. “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.” (Ps 23:4). Hoe hanteer ek die lewe se skaduwees? Deur na die lig te draai. Jy kan nie tegelyk die skaduwee en die lig sien nie. Jesus het gesê Hy is die Lig vir die wêreld. Wie Hom volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee (Joh 8:12).

Daarom, moenie fokus op dit wat jou bangmaak nie. Fokus op Jesus! Hy is daar by jou waar jy nou is. Wanneer jy op Hom fokus, stel jy jouself oop dat God in jou en deur jou kan werk op ‘n kragtige wyse. Jy sien Hom nie, maar Hy is daar by jou. Valleie is anders vir gelowiges as vir ongelowiges. Vir gelowiges beteken dit nie die afwesigheid van die skaduwees nie, maar die aanwesigheid van die Herder.

God het ‘n doel met hierdie vallei

Psalm 23 vertel ons oor en oor dat God aan die werk is vir ons eie beswil. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het in elke tyd van ons lewens, ook in hierdie valleityd (vs 1): Hy gee rus (vs 2), Hy gee krag (vs 3), Hy lei ons op die regte paaie (vs 3), sy goedheid en liefde is altyd by ons (vs 6). God kan nie enige kwaad doen nie. Dis die boodskap van die Bybel. God gebruik hierdie moeilike dae vir ons eie goed. Hy gebruik die moeilike tye van ons lewens om ons karakter te bou. Paulus sê dit in Rom 5:3-4: “Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie.” Ons vallei word ‘n poort na ‘n nuwe toekoms (Hos 2:15). Dit sal God ook met hierdie vallei doen! Dit sal vir ons ten goede meewerk. Daar is ‘n doel agter dit alles. Deur die valleie kom ons uiteindelik by die oorvloedige weivelde van rus en die Herder se geestelike oorvloed.

Ons beloning sal vir altyd hou.

Dit maak nie saak wat met ons aardse liggame gebeur nie, hierdie is nie die einde van die storie nie. Die hemel is die moeite werd as ons nou deur die valleie moet beweeg. Ons sal beloon word vir ons getrouheid hier op aarde. Die hemel is rêrig en ons sal daar vir ewig wees. Geen vallei-ervaring sal ooit so lank wees soos ons tyd in die hemel nie. 2 Kor 4:17: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.”  Daarom eindig hierdie psalm op ‘n hoogtepunt: ons sál tuis wees in die huis van ons Vader vir altyd en ewig. Wat ‘n wonderlike vooruitsig!

Ek weet nie hoe jy tans hierdie vallei ervaar nie. Ek weet nie watter vrees jou soms in die nag wakker hou nie. Dalk is jy bang om siek te word. Dalk is jy bang ‘n geliefde word siek. Dalk is jy bang omdat jy jou werk kan verloor, of jou inkomste. Ek weet egter dat ‘n Herder saam met jou stap deur hierdie vallei. Ek weet dat God alles ten goede vir jou en my sal laat uitwerk. Ek weet die vallei sal nie vir altyd aanhou nie.

Neem tyd en week jou siel in Ps 23 vandag, ter will van jouself en jou dierbares.

Ons stap deur hierdie vallei en sien dit in die lig van die ewigheid. Open 21:4: “Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

Hierdie is nie die einde van die verhaal nie. Moed hou vir die tydjie wat kom!


Wat maak Paasfees 2020 so spesiaal?

 So baie dinge is in hierdie tyd gekanselleer. Maar Paasnaweek gaan onverpoost wêreldwyd voort. Geen regering kan dit kanselleer nie. Niks kan ons Paasfeesvieringe in hierdie tyd in die wiele ry nie. Trouens, nou vier ons Paasfees soos wat die Pasga in die Ou Testament in Egipte by die volk van God begin het – elke gelowige gesin bymekaar! Is dit nie veelseggend dat Paasfees te midde van hierdie unieke tyd van COVID-19 plaasvind nie!

Ons word nou gedwing om tot stilstand te kom – om na te dink oor ons eie lewens, waar ons vandaan kom, wat ons met ons God-gegewe lewens maak, waarnatoe ons oppad is. Ons word aangemoedig om na te dink oor wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het en wat dit vir ons lewens vandag en more beteken. Ons word aangemoedig om na te dink oor God se oneindige liefde vir die wêreld en ons verantwoordelikheid om as goeie rentmeesters van die aarde met verantwoordelikheid om te gaan met die aarde en ons eie lewens. Ons kry die geleentheid om weer in die regte verhouding te kom tot God – dat Hy ook weer die sentrale posisie sal inneem in elkeen van ons se lewens. Corona beteken in Latyn “kroon” of “krans”. Laat dit ons herinner aan die dag toe Jesus die doringkroon gedra het vir ons en dat Hy al ons siektes, sondes en hartseer op Hom geneem het om ons te bevry van ons sondeskuld voor God. Maar laat ons ook onthou dat Hy die dood oorwin het om die oorwinnaarskroon te dra as die Koning van die heelal.

Meer as 2000 jaar gelede het daar iets gebeur in die midde-ooste wat die die wêreld permanent verander het. Sedert daardie gebeurtenis is die geskiedenis in twee verdeel. As datums vandag geskryf word, word die opstanding van Jesus Christus as sentrale punt gebruik. 

Wat is dan so belangrik aan Paasfees? Dis belangrik omdat dit aangetoon het dat Jesus  in werklikheid die persoon was wat Hy gesê het Hy is. Hy was God in die vlees en Hy het na die aarde gekom om ons te red. Drie gebeure het opeenvolgens plaasgevind daardie naweek: die verhore van van Jesus, die dood van Jesus en uiteindelik die opstanding van Jesus.

Sy verhore

Jesus het deur ses verhore gegaan – dieselfde nag is Hy verhoor deur Annas, Kajafas, die Sanhedrin, Pilatus, Herodus en toe weer deur Pilatus. Aan die einde van daardie verhore kon hulle niks teen Hom inbring nie. Uiteindelik het hulle Hom skuldig bevind op een aanklag – die feit dat Hy daarop aanspraak gemaak het dat Hy die Seun van God is. Hulle het nie daarvan gehou nie. So word elkeen van ons opnuut voor die beslissing gestel. Ons moet ook besluit wie Jesus vir ons is. Jesus het gesê dat Hy die Verlosser van die wêreld is (Joh 12:47). Deur sy verhore was daar geen twyfel meer oor wie Hy in werklikheid is nie. Hy kon enige tyd die verhore stopgesit het, maar Hy het nie, want deur sy verhore het die wêreld helder en duidelik gehoor: Hy is die Seun van die lewende God. Dit was alles deel van God se plan.

Sy dood

Na afloop van ‘n nag van spot, mishandeling, sy “kroningsplegtigheid” met ‘n doring-corona – is Jesus gekruisig. Dit was sekerlik die mees barbaarse doodsvonnis wat ‘n mens kon kry. Die manier waarop die Romeine mense gekruisig het, was skrikwekkend – hulle het die gekruisigde sodoende met maksimum pyn en lyding gefolter. Aan die einde sou hulle die persoon se bene gebreek het om die dood te verhaas. In Jesus se geval het hulle nie sy bene gebreek nie, omdat Hy alreeds gesterf het. Net om seker te maak het hulle ‘n spies in sy sy gesteek. Waarom moes Jesus sterf? Omdat Hy alleen vir ons sondes kon betaal. Ek en jy het die straf verdien, maar Hy het die prys daarvoor betaal.

Sy opstanding

Na sy dood het hulle sy liggaam in ‘n graf geplaas met ‘n groot klip voor die ingang, met Romeinse soldate wat die graf bewaak het. Die Romeine was bang dat sy liggaam gesteel sou word. Die graf kon Hom nie keer nie. Paasfees is nie een of ander gedenkgeleentheid van ‘n goeie godsdienstige leermeester wat so 2000 jaar gelede geleef het nie. Dis ‘n viering van die feit dat Hy vandag lewe. Ek en jy en 1 biljoen christene wêreldwyd is die lewende bewys dat Hy lewe. Ons almal sal hierdie naweek Paasfees vier.

“op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here”  (Rom 1:4).

Paasfees is die goeie nuus oor God se Seun wat as ‘n brose baba in die wêreld gebore is – uit die geslag van Dawid. Na sy opstanding het Hy Hom by geleentheid aan 500 mense tegelyk getoon. Aan die kruis het die soldate Hom gespot en uitegedaag om van die kruis af te kom, indien Hy regtig die Seun van God is. Maar Jesus het egter iets meer ingrypends in gedagte gehad. Hy sou na drie dae in die graf opstaan uit die dood en daardeur bewys wie Hy regtig is. Niemand kon die liefdesplan van God keer nie, nie die Jode nie, nie die Romeine nie. Hy is die Seun van God wat vir ons die volmaakte offer gebring het.

So kan niemand keer dat ons hierdie naweek Paasfees vier nie, nie Corona nie, nie regerings nie, nie die vyand nie. Ons sal nadink oor die betekenis van Jesus se lyding en sterwe vir ons. 

Wat beteken sy sterwe vir ons vandag? In ‘n sekere sin is Jesus nogsteeds onder verhoor – in die hart en gedagtes van mense wat Hom nog nie erken as die Seun van die lewende God, die Verlosser van die wêreld nie.

Wat is jou uitspraak?

Eintlik gaan Paasfees oor die een groot vraag: is Jesus regtig wie Hy gesê het Hy is – of was Hy nie regtig die Seun van God nie? Is Hy God – of is Hy nie God nie? As jy dan aanvaar dat Hy is wie Hy gesê het Hy is, wanneer gaan jy dan met jou lewe doen wat Hy gesê het jy moet doen?

Wat sal ek en jy dan met Jesus doen vandag? Ons sal moet besluit of Hy die Seun van God is. As Hy vir my die Seun van God is – dan is Hy my Verlosser, en vra Hy my álles – my lewe, my hart. Hoe gaan ek Paasfees vier hierdie jaar? 

Indien jy nog nie jou lewe aan Jesus oorgegee het nie:

Hoe gee ek my lewe vir Christus?

1. Erken dat jy ‘n sondaar is en vergifnis nodig het.

2. Glo dat Jesus Christus vir jou gesterf het en opgestaan het uit die dood.

3. Deur gebed, erken en bely dat Jesus die enigste weg is na God en verbind jou daartoe om vir die res van jou lewe jou aan Hom toe te wy.

Bid hierdie gebed:

Here Jesus, ek weet ek is ‘n sondaar en ek het U vergifnis nodig. Ek glo dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het – dat U uit die graf opgestaan het om vir my die nuwe lewe te gee. Ek weet U is die enigste weg tot God. Ek wil U in gehoorsaamheid volg. Ek wil graag vir U leef. Vergewe my asseblief, verander my lewe en wys my hoe ek vir U kan leef. In Jesus se Naam, Amen

Kom ons vier Paasfees met dankbare harte! Die Here seën jou!

Gavin


In ons krisis!

Ons almal beleef krisisse van tyd tot tyd: rondom ons gesondheid, verhoudinge en werk ensomeer. Krisisse kan ook ontstaan rondom natuurrampe soos droogte, vloede, wegholbrande, aardbewings, en nou ‘n griep pandemie wat veroorsaak word deur Covid-19. Al is dit soms die laaste ding wat ek wil doen, is dit egter die eerste ding wat ek moet doen: BID! Gebed kan nie ‘n laaste uitweg wees nie – dis altyd die eerste uitweg! Dis nou die tyd om ons in te oefen rondom die geloofsgewoonte van gebed.

Jesus het tydens sy lydensweg intieme kontak behou met sy Vader deur te bid. So behou ons ook geestelike intimiteit met ons Vader tydens ons eie lydensweg in hierdie tyd. Soos wat ons in hierdie tyd met mekaar telefonies kontak maak, so het God ook vir ons die koninklike hemelse telefoonlyn ingestel wat ons in hierdie tyd ten volle kan benut.

Daniël is ‘n goeie voorbeeld van hoe om te bid in die tyd van ‘n krisis. Na aan die einde van sy lewe, 70 jaar nadat hy en sy vriende na Babilon in ballingskap weggevoer is, het hy ‘n reuse innerlike krisis ervaar. Hy wou terugkeer huis toe voordat hy sterf. Vir so lank was hy in “lockdown” in ‘n vreemde land.  Hy het verlang om terug te gaan huis toe, soos baie Suid-Afrikaners wat tans in die buiteland vasgekeer is. Hy was bewus van die profeet Jeremia se profesie dat Israel na 70 jaar sou terugkeer na hul land toe. Daardie tyd was vinnig besig om nader te kom. Ons wat tans in ons huise vasgekeer is wonder hoe ons dit psigies-emsioneel dit gaan oorleef. Baie van ons wil weer uitkom uit ons huise. Sommige wil huis toe kom, ander wil weer uit die huise uitkom en voortgaan met hul normale lewens. Ons is almal saam in hierdie krisis. Daniël begin te bid. Sy gebed is ‘n besondere model vir gelowiges wat hulle in krisistye bevind. Hier is hoe Daniël gebid het.

Daniël luister na God. Hoe luister jy na God? Jy bestudeer die Woord. Dit is wat Daniël gedoen het. Aan die begin van hoofstuk 9 lees hy van God se belofte van Jeremia om die Israeliete terug te bring na Jerusalem. In die krisis is dit nodig om te fokus op God se Woord en sy beloftes. Daar is so baie beloftes in die Bybel. Dit bied ‘n stewige fondament vir gebed tydens ‘n krisis. Dis nou die tyd om jou Bybel oop te maak en te lees. Daar wag ‘n hele klomp verrassings vir jou!

Daniël draai sy fokus na God. Hy doen dit op ‘n fisiese wyse. In Dan 9:3 staan daar: “Daarom het ek my na die Here God gewend in gebed en smeking…” ‘n Krisis kan ons baie pyn verskaf, juis omdat ons ons oë van die Here wegdraai in die middel van die krisis. Dis nodig dat ons sal fokus op God in moeilike tye. Wanneer jy jou aandag draai na familie en vriende, dan is jou fokus op hulle. Hulle kan jou help tot op ‘n punt. Uiteindelik sal jy moet terugkeer na jou eie gedagtes en emosies. Die Here gaan verder. Hy loop al die pad saam met my. Kyk op na die Here en fokus op Hom  en dit waarmee Hy besig is in jou lewe, nie op jou omstandighede nie.

Daniël deel sy begeertes met passie en emosie. Daniel het nie net sy versoeke aan God bekendgestel nie. Hy het by God gesmeek en gepleit. Jou passie en die intensiteit van jou woorde weerspieël dikwels hoeveel iets vir jou saak maak. Wys vir God dat jou versoek meer as ‘n impulsiewe “bevlieging” is, dat dit ‘n baie sterk begeerte van jou kant is. Daniël het eintlik vir God gesoebat. Hy soebat God en vra of hy kan terugkeer na Jerusalem. Laat jou volle menswees deel wees van jou gebed, ook jou passies en emosies.

Daniël demonstreer dat hy ernstig is.   Hy vas – dan bid hy in sak en as. Dit was belangrike vorme van verootmoediging en gebed in daardie tye. Dit het gelowiges se erns gewys met gebed. Vas is ‘n belangrike geestelike gewoonte wat ons as christene opnuut moet herontdek. Dit is teken van ‘n volhardende verootmoediging voor God en ‘n erkenning van ons gebrokenheid voor Hom.

Daniël het God gedank vir sy liefde en beloftes.  Dit is goed om te vra –  met danksegging. Dit is wat Daniël gedoen het. In Dan 9:4 bid hy: ”Ag, Here, groot en ontsagwekkende God, U handhaaf u verbond en u trou teenoor dié wat vir U liefhet en U gebooie gehoorsaam.” Hy betuig sy dank teenoor God. Hy erken God se trou om al sy beloftes na te kom. Dis vir ons belangrik om in ons krisistyd dieselfde te doen. Dankbaarheid help ons om verby ons probleme te kyk.

Daniël het nederig sy sonde bely.  God stel nie belang in klagtes vanuit ‘n trotse hart nie. Hy luister na nederige belydenis. God reageer nie deur te wil straf nie, inteendeel, Hy seën ons wanneer ons eerlik is oor ons sonde. Dan 9:5: “Ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig en het nie gelewe volgens u gebooie en u bepalings nie.” Daniël noem spesifieke dinge waar Israel oortree het. Hulle het nie God se hulp verdien nie, maar hulle kon dit ontvang op grond van God se genade.

Kom ons volg Daniël se voorbeeld van verootmoediging en gebed in hierdie tyd.