Geen Kategorie


Lockdown-Woede!

Dit kan dalk wees dat ‘n paar van ons in hierdie tyd ‘n bietjie kort van draad is? Die situasie waarin ons onsself bevind maak dit net erger. Ons geduld met ons omstandighede en met mense is maar min. Dit moet nie as ‘n verrassing kom nie. Daar is baie redes waarom ons kwaad kan wees – self-isolasie vir lang periodes, werksverliese, verminderde salarisse, irrasionele, inkonsekwente en onregverdige optredes van die owerhede, woelinge in ons eie harte.

Woede hoef egter nie die oorhand oor ons te kry nie. Meer as ooit is dit tyd om goed te dink oor hoe ons geloof daartoe kan bydra om ons kalm te hou, selfs in tye van krisis. Woede is nie altyd verkeerd nie. Die Bybel vertel dat God ook op toepaslike geleenthede woede beleef. Die rede hoekom ons woede beleef is omdat ons na sy beeld geskep is.

Woede wat egter nie goed bestuur word nie, is ‘n probleem – en dis ‘n sonde! Genadiglik kan God ons help om ons woede beter te bestuur te midde van chaos. Kyk gerus na hierdie volgende Bybelse patroon:

Besef die koste van onbeheersde woede

Daar is ‘n prys op jou woede. Spr 29:22 sê:” ‘n Persoon wat gou kwaad word, laat mense twis, hy laat mense baie sonde doen.” Jy het dit al sien uitspeel in jou lewe en ook in dié van ander. Spreuke lys verskeie moeilikhede wat veroorsaak word deur woede. Woede lei tot foute wat begaan word, dwase optredes, verbreekte verhoudinge (Spr 14:29,17; 11:29). Woede is nie die prys werd wat jy daarvoor betaal nie.

Besluit om jou woede te bestuur

Jy sal moet besluit: sal jy toelaat dat jou woede jouself en ander seermaak? Jy kan jou woede beheer – wees eerlik met jouself. Met God se hulp is jou woede beheerbaar. Spr 29:11:”Wanneer ‘n dwaas kwaad is, dan sê hy alles wat hy dink, ‘n wyse mens bly kalm.” Jy sal vooraf moet voorberei oor hoe jy korrek sal reageer in situasies wat jou kwaad maak. Moenie hieroor uitstel nie.

Dink voor jy reageer

Dink voor jy praat, dink voor jy doen. Moenie impulsief reageer nie. Jakobus skryf sy brief aan christene wat deur moeilike tye gegaan het. Hy sê in Jak 1:19-20:”moenie haastig wees om te praat nie, hy moet eers dink voordat hy praat. Hy moet ook nie haastig wees om kwaad te word nie.” Wanneer mense voel dat daar na hulle geluister word, verminder dit die frustrasies en verlig hulle seer. Woede-beheer is eintlik mond-beheer. Jy tem jou humeur deur jou tong te tem.

Raak ontslae van woede op paslike wyses

Woede is nie noodwendig die probleem nie. Dit word net ‘n probleem wanneer dit op onvanpaste wyses tot uiting kom. Efes 4:26 maak dit duidelik:”Wanneer julle kwaad word, dan moet julle nie sonde doen nie.” Baie van ons openbaar woede op wyses wat ons verder wegneem van ons doelstellings in die lewe. As ek innerlike genesing wil ontvang, my frustrasies wil oplos, my vrese wil verlig, dan sal ‘n woede-uitbarsting beslis in die pad staan. Wat is die beste wyse om met woede te werk? Moenie dit laat ontplof nie. Moet dit ook nie onderdruk nie, want dit lei tot depressie. Moenie dit op onvanpaste wyse tot uitdrukking laat kom soos byvoorbeeld deur sarkasme, woede-uitbarstings, ensomeer nie. Bely en erken dit! Laat mense weet dat jy seergekry het.

‘n Nuwe patroon in jou gemoed

Jou gedagtes bepaal jou emosies. Jou emosies bepaal jou optredes. As jy die gewoonte van woede wil verbreek, sal jy jou manier van dink moet verander. Sedert jy jongdae het jy waarskynlik geleer hoe om kwaad te word deur jou interaksie met ander om jou. Dit is dalk ook deur ander aan jou gemodelleer. Die goeie nuus is: jy kan ‘n ander en nuwe patroon aanleer. Rom 12:2:”Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, en wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

Vra God om jou met sy liefde te vul God se liefde is ‘n transformerende krag wat ons verander van kwaai mense na vredevolle mense. Paulus sê vir ons in 1 Kor 13:5 dat die liefde nie vinnig kwaad word nie en geduldig bly. Wanneer ons met God se liefde gevul is, heers woede nie meer oor ons nie. Ons verhouding met Christus het ‘n groot invloed op ons vermoë om woede in ons lewens te bemeester. God se liefde kan ons verander selfs in tye soos hierdie. Laat God jou help om jou woede te bestuur. Dit was tot dusver ‘n uitdagende jaar. God gebruik tye soos hierdie om jou karakter te  vorm. Soos wat woede om jou ontplof, laat God se besondere vrede deur jou skyn.


Ons geloof word getoets!

Ons geloof word getoets in hierdie tyd. Ons gelowiges neem deel aan een van die grootste eksamens van ons lewens. Ons is in die skool van Jesus en ons skryf nou toets op toets. Gaan ons ons eie geestelike matriekeksamen slaag in hierdie tyd? Soms ervaar ons dat ons ons geloofstoetse erg dop. Ons besef ons swakheid en gebrokenheid. Ander kere is dit so ‘n wonderlike oorwinningsgevoel as ons deurkom, omdat ons daardie harde lesse goed geleer het. Ons begin nou agterkom hoe ons sekere situasies kan hanteer. Ons het die toets deurstaan!

In Deut 8:2 staan hierdie interessante vers: “Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat Hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie.”

Hier staan dit nou duidelik: God het die Israeliete vir 40 jaar deur die woestyn gelei om hulle nederig te maak, om hulle te beproef en om te sien of hulle aan sy gebooie gehoorsaam sal wees. ‘n Beproewing is eintlik maar ‘n toets. Ons word getoets in ons verhouding tot die Here. Toetse kom na vore in alle tye, in goeie tye maar ook veral in moeilike tye. Daarom beteken dit ook dat nie alles wat die Here van ons vra op ‘n gegewe tydstip altyd maklik gaan wees nie. Dit is waarom Hy ons toets om te sien of ons gereed is vir verantwoordelikhede wat Hy op ons skouers plaas. Hy wil ook kyk of ons gereed is om te vorder na ‘n hoër vlak van verantwoordelikheid. Soveel dinge wat elke dag met ons gebeur is eintlik maar toetsinge van ons geloof.

Wanneer ons gemasker in ‘n lang tou moet wag en die diens is boonop vrotsleg, is dit ‘n toetsing van ons geloof. Wanneer my werkgewer van my verwag om iets te doen wat ek nie graag wil doen nie, is dit ‘n toets. Jak 1:2-4 sê dat beproewinge eintlik dit wat werklik in ons is na vore bring. Ons leer onsself en ons eie vermoëns die beste ken juis in tye van teëspoed. Petrus het nooit gedink dat hy Jesus ooit sou verloën nie, maar toe hy getoets is, was dit presies wat hy gedoen het (Matt 26:69-75). God word nie beïndruk deur dit wat ons sê ons gaan doen nie; Hy word beïndruk deur wat ons doen wanneer ons onder druk verkeer.

Ons word nie bevorder tot hoër vlakke van verwantwoordelikhede deur allerlei uiterlike takies wat ek uitvoer nie, maar omdat ons beproef en getoets is en ons volhard het en die toets geslaag het, al was dit hoe moeilik. Jakobus verwys hierna as hy sê: “Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinnaarsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet. (Jak 1:12). Toetsinge wys hoe broos en swak ons in werklikheid is. Maar dit bied ook aan ons die potensiaal om te groei en standvastig te wees, omdat God vir ons help om sterk “geestelike bene” te ontwikkel.

Daarom: weet dat ons deur ‘n tyd van toetsing gaan. God wil ons “geestelike bene” sterk maak. Soms gaan ons die toets dop, maar ons gaan nie moed verloor nie, ons gaan nie tou opgooi nie. Ons gaan leer deur al hierdie ervaringe sodat ons geestelik sterker anderkant kan uitkom. Jesus is die Leermeester duisend! Hy help ons om elke beproewing te deurstaan sodat ons saam met Hom meer as oorwinnaars kan wees (Rom 8:37).