Pinkster


Pinkster 2019

Pinkster 2019

Die Heilige Gees, jou Trooster en Helper!

‘n Reeks oor moeilike omstandighede in ons lewe, en hoe die Heilige Gees ons troos, lei en gebruik!


Pinkster Temas 2019

Donderdag, 30 Mei (Hemelvaartdiens):
Ek kan nie bid nie. Kan iemand asseblief vir my bid?

Sondagoggend, 2 Junie:   
Trauma – Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.

Sondagaand, 2 Junie:       
Arbeid – Om te werk is nie n opsionele ekstra nie.

Maandagaand, 3 Junie:   
Egskeiding. Wanneer iets wat kosbaar is, breek.

Dinsdagaand, 4 Junie:      
Hersaamgestelde gesinne.” Don’t sweat the small stuff.”

Woensdagaand, 5 Junie:  
Oorvol programme. Daar is nie genoeg tyd nie.

Donderdagaand, 6 Junie: 
Hoe troos mens iemand na verlies?

Sondagoggend, 9 Junie (Pinkstersondag):  
Wanneer omgee, nie meer omgee is nie.

Sondagaand, 9 Junie (Pinkstersondag):
Belydenisaflegging