Stroom Gedagtes


Dis basaartyd!

More is dit basaartyd in Garsfontein! Dis een van die lekkerste kuiergeleenthede van ons gemeente. Daar is natuurlik ander kuiergeleenthede wat ook baie lekker is, maar hierdie een is besonders. Al word daar hard gewerk en hard gekuier, gebeur dit altyd met uitbundige vreugde. Want die lewe is ‘n fees en moet ook altyd ‘n fees bly, al gaan dit soms hoe swaar. Die geheim is juis om te midde van die swaar nie die goeie dinge te vergeet in die lewe nie. Kom deel jou vreugde met ons more!

Kom ons ook dink opnuut oor die belangrike geestelike gewoonte wat ons baie nodig het in SA vandag – en dit is vreugde – joy!  Dis ook deel van die vrug van die Heilige Gees!CS Lewis het iets besonders gesê: “Joy is the serious business of heaven”. Het jy al kleutertjies dopgehou wat sing en dans – om so uitbundig uitdrukking te gee aan hul opgekropte vreugde? Soms word ons in die lewe ook uitgenooi tot ‘n bietjie vreugde – en dan mis ons dit, want ek is te haastig, besig, gefokus, vasgevang in my eie program om te beweeg van die een taak na die ander taak. Daar was dalk ‘n uitnodiging om saam te dans, die vreugde van die lewe het voor my gebeur, maar ek het dit vir altyd gemis.

Soms leef ons en soms wag ons om te leef…so leef ons ons lewens die hele tyd in transito – ek probeer om êrens te kom, ek wag om ‘n begin te maak, ek reis êrens heen, ek staan en wag in ‘n tou, ek wag vir ‘n vergadering, ek wag dat die vergadering klaarkry, ek maak vinnig om ‘n taak klaar te maak, ek is bekommerd oor iets wat verkeerd kan loop, ek is kwaad oor iets wat gebeur het. In sulke tye is ek nie mooi teenwoordig nie, ook nie bewus van die stem en doel van God met my lewe nie. Ek is ongeduldig – so wens ek my tyd en lewe om. Ek wil net so vinnig as moontlik deur alles kom.

Behebtheid met myself – is ‘n groot struikelblok om vreugde te beleef. Selfsugtigheid en selfbeheptheid weerhou my daarvan om klein vreugdetjies uit te deel aan ander – en so sien ek ook nie die vreugdetjies raak wat God elke dag vir my gee nie. Vreugde lê aan die hart van God se plan vir ons. Vreugde lê aan die hart van God self. Ons vreugde en God se vreugde gaan hand aan hand. Ons onderskat God se kapasiteit vir vreugde.

GK Chesterton skryf oor die sentrale karaktereienskap van vreugde waaroor God beskik. Vreugde is ook God se plan vir mense. Jesus is die Vreugde-Brenger. Die vreugde wat ons sien in die gelukkigste kind is ‘n fraksie van die vreugde wat in God se hart woon. God is die gelukkigste en vreugdevolste wese in die ganse skepping.  God ken ook droefheid, maar dis ‘n tydelike reaksie op die gevalle wêreld. Dit sal ook finaal verdwyn wanneer Hy sy koninkryk totaal herstel.  Vreugde is God se basiese karakter. God se doel is dat sy skepping sy vreugde weerspieël  (vgl die bruidegom in Ps 19).

Dit is God se wil is dat ons gehoorsaam sal wees, maar gevul veral sal wees met sy volkome vreugde (Joh 15).  Hy oordeel dat ons nie gelukkig genoeg is nie. “To miss out on joy is to miss out on the reason for your existence”, sê Lewis Smedes.Beoefen die gewoonte van vreugde. Die Here gee dit vir jou – gaan leef dit elke dag. God wil hê dat ons vreugdevolle mense sal wees, want so wys ons iets van sy karakter. So word ons vir Hom ook ‘n vreugde!

Kom deel jou basaarvreugde met ons almal more! Ons sien jou daar!


Dis ons almal se basaar!

Dit was nog altyd ons almal se basaar – so sal dit ook volgende Vrydag wees. Ons is baie dankbaar vir ‘n doeltreffende basaarkomitee wat die leisels vashou en voorvat, maar almal van ons gaan ‘n belangrike bydrae lewer tot die lekker en sukses van die basaar. Hoekom? Want dis ons almal se basaar! Ons is almal deel van Garsfontein Gemeente en almal van ons gaan iewers ‘n funksie vervul om daarvan ‘n heerlike ervaring te maak.

Die Hebreërskrywer noem dat ons as gelowiges spesiaal afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping (Heb 3:1). Jy kan nie God se roeping vir jou lewe op jou eie vervul nie. My roeping staan altyd in verband tot die christen-gemeenskap, want ek is deel van ‘n geestelike familie.

Dis soos die dele van ‘n fisiese liggaam. Liggaamsdele is waardeloos, tensy dit verbind is tot die ander liggaamsdele. Jy mag dalk ‘n uitstaande begaafde oog hê wat jou instaat stel om uitstekend te sien. Maar ‘n oogbal wat nie verbind is tot jou liggaam nie, is waardeloos want dit kan niks sien nie.

Jy mag dalk ‘n uitmuntende begaafde oor hê wat alles om jou fyn kan hoor, maar as jou begaafde oor nie verbind is tot jou liggaam nie, help dit jou niks.

Op dieselfde wyse moet jy verbind wees tot die liggaam van Christus ten einde jou roeping te vervul. “Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het” (Efes 4:4).

Ek en jy word geroep om ons roeping te vervul binne en vanuit die gemeenskap van gelowiges, daar waar ons saamwerk en mekaar ondersteun. Dink net hoe die oog en oor in jou liggaam saamwerk om jou liggaam te ondersteun. So is al die gelowiges heilige vennote, deelgenote van ‘n hemelse roeping (Heb 3:1).

As jy weer by die kerk kom, kyk ‘n bietjie rond. Die mense wat jy daar gaan sien is heilige deelgenote – “holy partners” – van God se roeping in jou lewe. Jy is geroep en elke ander persoon wat jy daar gaan sien is ook geroep – julle word saam geroep om God se hemelse roeping te vervul.

Dit gaan ons ook sien volgende Vrydag met die basaar. Ons almal is daar geroep om ons gawes in diens van die hele liggaam aan te wend – sodat ons daar God se gawes kan geniet en waardeer.

Bring jou roeping, jou gawes, jou tyd en energie, jou glimlag, jou vriendelike woord en bedien die liggaam met jou oog, jou oor, jou mond, jou glimlag, jou hand, jou hart!


Wat is liefde vir 'n vrou!

More is Vrouedag!  Ons dink spesiaal aan ons vroue en die rol wat hulle in ons lewens speel. Paulus praat ernstig met die manne in Efes 5 as hy ons oproep om ons vrouens lief te hê. Hy gee drie motiveringe oor hoe ons dit moet doen:

 1. Ons moet ons vrouens liefhê soos ons onsself liefhet (dis wat die gebod van God ook bepaal het – dat ons ons naaste sal liefhê soos onsself).
 2. Ons moet ook ons vrouens liefhê soos wat ons ons eie liggame liefhet.
 3. Uiteindelik moet ons ons vrouens liefhê soos wat Christus sy gemeente liefgehad het – Hy was bereid om sy lewe af te lê vir ons. Hy het ons nooit prysgegee nie – Hy het nooit opgehou om ons lief te hê nie, kom wat wil! Dis die tipe liefde wat God van my vra  vir my vrou.

Hoekom is hierdie liefde so belangrik? Want dis die manier waarop ‘n vrou se emosionele tenkie volgemaak word. As dit nie daar is nie, groei daar ‘n emosionele vakuum wat ‘n vrou dan probeer vul op ander maniere. God het vir my as man geroep om in daardie behoefte te voorsien – dis my taak, dis my opdrag, dis my roeping!

Wat is hierdie liefde vir ‘n vrou?

 • Nabyheid – intimiteit. Nie noodwendig fisiese intimiteit nie, maar veral emosionele intimiteit. Ons mans kan baie naby wees, maar tog so ver, veral met die koerant, voor die TV, gefokus op werksdinge, dat my vrou se behoeftes by my verbygaan.
 • Openheid. Ons mans is soms soos toe boeke  – want ons wil ons vrouens kamstig beskerm. Dit is beter om openhartig te wees as ‘n toe boek, want dan kan my huweliksmaat vir my bid en my ondersteun. Ons is mos daar om mekaar te ondersteun in moeilike tye – hoekom het ons dan getrou?
 • Begrip. Al wat jou vrou soms nodig het is ‘n oor en ‘n hart, al verstaan jy nie altyd nie. Sy soek ‘n plek waar sy kan hoor: “ek verstaan!” – al gaan dit oor jou as man. Dan het sy nie ‘n preek, ‘n lesing, ‘n teregwysing of ‘n regsien nodig nie. Sy het ‘n veilige begrypende ruimte nodig.
 • Vrede. ‘n Vrou het ‘n ernstige behoefte aan vrede – om in vrede met jou, die kinders en almal om haar te leef – maar veral met jou. Gee jy vir haar hierdie vrede in tye van onvrede en konflik. Gaan soek jy vrede sodat sy en almal rus vir hul gemoed kan vind. Wees jy die vredemaker in die huis – jy is mos die priester van die huis.
 • Lojaliteit. Laat sy altyd weet sy is nommer een – en nie jou baas, jou ma of pa, jou kind, jou werk of jou hond nie. Jou vrou is jou spesiale liefde en verdien jou lojaliteit. Daarom gaan jy ook gereeld vir haar daarvan verseker, dat jy haar liefhet.
 • Selfbeeld. Jy gaan haar selfbeeld bou as jy vir haar spesiaal laat voel en haar emosioneel versorg. Jy bepaal met jou liefde en omgee hoe sy teenoor jou gaan reageer. As jy mooi met haar werk, gaan jy die beste uit haar persoonlikheid haal. My liefdevolle verhouding tot my vrou het ‘n deurslaggewende invloed op hoe sy oor haarself dink en voel. Gaan voluit om vir haar jou beste en mooiste te gee. Sy gaan dieselfde vir jou doen.  Koester jou vrou!

SOMS MOET JY “NEE” SÊ

As jy regtig wil groei, moet jy soms “nee” sê. Die skrywer van die Hebreërbrief moedig ons aan om langs ons geloofsreis alle laste en sonde van ons af te gooi sodat ons kan volhard in die wedloop van die geloof met ons oë gevestig op Jesus (Heb 12:1).

‘n Uiters belangrike woord wat ek moet onthou vir my geestelike reis deur die lewe is ‘n onverwagse woord: “nee”. Jou geloofsreis is ‘n lang reis. Baie reisigers begin baie goed, maar begin weg te kwyn teen die einde. God wil hê dat jy die volle afstand moet voltooi. Hy wil hê dat jy sterk sal klaarmaak!

Jy het ‘n lang maraton voor jou. Jy kan nie die hele ent draf met ‘n swaar gewig in jou hande nie. Hoe sal jy vaar as jy die hele pad ‘n barbell in die jou hande moet dra? Mense los dikwels die geloofswedloop vanweë al die dinge wat hulle saamdra. Dit maak hulle moeg dat hulle alles wil los. Daarom is dit nodig dat ons sal de-clutter.

‘n Passasierskip kan redelik spoed optel in die water. As jy ‘n 100 lewensbootjies daaraan vasmaak, sal dit stadiger gaan. Dit gebeur wanneer ons probeer om te veel te doen. Ons sal moet leer om “nee” te sê vir sekere dinge wat dalk ook goed kan wees, maar dit weerhou ons daarvan om ons beste te doen.   Die NLT stel dit so: “Let us strip off every weight that slows us down”.

Gewigte is nie sleg nie – mens kan jou spiere daarmee oefen en fiks word. Dis ook nie sondig nie – dit het ‘n nut en plek op sy tyd. Dis net onnodig vir ons aardse geestelike reis. Dalk is dit ‘n sekere werk waarmee jy besig is, ‘n verhouding wat jou energie tap, ‘n stokperdjie wat baie tyd in beslag neem. Dalk is dit die koerant – en nuus, nuus, nuus van die more tot die aand. Jy kry net die genoeg van die nuus, van die radio, van die TV nie. Dis iets wat jou weghou van die wedloop – dit hou jy terug en verhoed dat jy voluit kan gaan. Dit staan in die pad van dit wat God in jou en deur jou wil doen. Is dit die moeite werd? Nee!

Daarom is dit goed om mooi te dink oor die dinge wat my terughou – wat my laat afdwaal, wat my energie onnodiglik tap, met die gevolg dat ek nie kan volhard in die wedloop van die geloof nie. Dalk sal dit nodig wees om “nee” te sê, sodat jy opnuut weer kan “ja” kan sê vir God en sy doel met jou lewe. Hy wil hê dat jy sal floreer, dat jy sal groei om vry te wees om Hom te dien. Wat is die gewigte waarvoor jy moet “nee” sê?


Honger na God!

D

“Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry” (1 Pet 2:2).

Honger jy na God? Het jou geestelike aptyt verflou? Dink aan die volgende paar gedagtes – dalk help dit jou om die honger na God se geestelike dinge weer aan te wakker.

 1. Herinner jouself hoe lief God jou het

Hoe meer jy verstaan hoe baie God jou liefhet, hoe meer sal jy vir Hom liefhê. Paulus roep ons op in Efes 3:18-19 om te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en hoe diep Christus se liefde strek – dat ons sy liefde sal ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, dat ons heeltemal vervul sal word met die volheid van God.

 • Vermy die gemorskos

Jy is ‘n geestelike wese met ‘n spesiaal-ontwerpte hart wat net deur God gevul en bevredig kan word. As jy probeer om daardie hart te vul met jou salaris, status, sukses, besittings, mag, prestige of enigiets anders as God, sal dit nie geestelik vervullend wees nie. Spr 15:14: “’n Verstandige mens is op soek na kennis; ‘n dwaas voed himself met dwaasheid”.

 • Maak God jou nommer een doel

Dis wat Paulus gedoen het – sy doel was om Jesus meer en meer te leerken en met Hom een te wees (Fil 3:10). Vreugde is ‘n by-produk van ‘n verhouding met God. Soek eers vir Hom en sy koninkryk en dit wat Hy wil hê, dan sal God in al jou behoeftes voorsien (Matt 6:33).

 • Eet die Woord elke dag

Die Bybel gee kos vir jou siel. Om net eenkeer per week te eet sal nie jou liggaam gesond hou nie. Net so moet jy ook elke dag van God se Woord eet, sodat jy geestelik kan groei ( 1 Pet 2:2).

 • Aptyt word beïnvloed deur assosiasie

As jy met mense assosieer wat net belangstel in politiek, sal dit jou beïnvloed om soos hulle ook politiek te gesels. As jy net met mense meng wat met sport te doen het, gaan jy ook soos hulle net oor sport praat. Daarom, sluit aan by ‘n groeigroep vir geestelike ondersteuning. Dit gaan jou honger na die Woord stimuleer, want hulle praat oor ons geloofsreis en oor die Woord. Spr 2:20 moedig ons aan om die pad van goeie mense en die regverdiges te loop. Loop daardie pad en stil jou honger ook saam met geestelike vriende.


Swakheid kan 'n goeie ding wees!
Die psalmdigter sê in Ps 84:6 “Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind.” Is jy moeg?  As jy saans by die huis kom –  is jy uitgeteer, sonder krag en energie. Die rede hoekom dit so is, is baie eenvoudig. Jy is ‘n gewone mens. Jou krag het beperkinge. God se krag is onbeperk, maar jou krag het limiete. Jou kragte is uitputlik, maar God se krag is onuitputlik. God se energie hou nooit op nie. Hy word nooit moeg nie. As jy wil aanhou en volhard, sal jy moet staatmaak op God se krag (Ps 84:6). Daarin vind ons ook baie seën. Een van die merkwaardige christene van die negentiende eeu was ‘n man met die naam van Hudson Taylor. Hy was ‘n sendeling in Sjina, ‘n geestelike reus. Op sy oudag het hy sy gesondheid verloor en het hy baie verswak. Hy het in ‘n brief aan ‘n vriend die volgende geskryf:  “I am so weak I can no longer work. I am so weak I can no longer study. I am so weak I can no longer read my Bible. I cannot even pray. I can only lie still in the arms of God like a little child in trust.” Op ‘n gegewe tyd in jou lewe gaan jy so swak wees dat jy nie eers kan bid of Bybel lees nie, of ‘n Groeigroep bywoon, werk of enigiets doen nie. Wat doen jy in daardie oomblikke? Jy rus in die Here, in sy arms soos ‘n klein kindjie en jy vertrou Hom! Swakheid kan eintlik ‘n goeie ding in jou lewe wees indien dit jou daartoe lei om op die Here te vertrou en jou krag in Hom te soek en vind. Paulus het in sy lewe ontdek dat God se genade in sulke tye vir hom oorgenoeg is – dat God se krag juis in menslike swakheid na vore kom. Hy het ontdek dat wanneer hy swak is, hy dan juis swak is, dat God se krag juis deur ons swakhede tot openbaring kom (2 Kor 12:8-10). Dit is die paradoks van ‘n lewe wat in afhanklikheid van God geleef word. Hoe swakker jy is, hoe meer vertrou jy op Hom. Hoe meer jy op Hom vertrou, hoe sterker word jy in die Here! Kom ons onthou hierdie woorde as ons die derde kwartaal tegemoet gaan. Mag dit ‘n geseënde tyd vir jou wees!

DIE GEES IS IN JOU!

Die koms van die Heilige Gees na die kerk word treffend beskryf in Hand 2. “Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.”  (Hand 2:4).

God is hier by ons teenwoordig op ‘n nuwe wyse deur sy Gees. Jesus kon nie liggaamlik oral wees by al sy kinders nie, maar nou is Hy op ‘n besondere wyse terselfdertyd by ons almal teenwoordig – deur sy Gees.  Ons ervaar sy nabyheid, sy hartklop, sy heilige asem in ons en om ons. Al kan ons nie die wind sien nie, sien ons tog die bome beweeg. So kan ons nie die Gees sien nie, maar ons sien die beweging van sy krag in en om ons. Ons moet net ons oë mooi oopmaak.

Ons ervaar hoe God se genade in en deur ons werk op ‘n nuwe en dinamiese wyse. Ons is verander en ‘n nuwe “self” het na vore gekom.  ‘n Nuwe mens het in my wakker geword tot ‘n nuwe geestelike bewussyn. Ons voel bemagtig om die uitdagings wat na ons kom te hanteer. Nuwe insigte word deur die Gees met ons gedeel en ons sien alles in ‘n nuwe lig. Ons omstandighede het dalk dieselfde gebly, maar dit het ‘n nuwe kwaliteit begin aanneem. Ons is op ‘n ontdekkingsreis, nie op soek na nuwe landskappe nie, maar ons het nou nuwe oë.   “The voyage of discovery is not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” (Marcel Proust). Alles lyk anders. Ons het ‘n ander verhouding tot God, ‘n ander verhouding tot onsself, ons huweliksmaats, ons kollegas en medewerkers, ons beroepe, asook ons aftrede. 

Ons het saam met Jesus by ‘n nuwe lewe gekom, ‘n unieke nuwe gees ontvang in my binneste waarmee ek my unieke take kan uitvoer in my unieke lewensfase.  Ek is waarlik vernuwe – ek is bemagtig. Ek verkeer in diepe vertroosting. Daar is ‘n gevoel van vrede in my. God is vir altyd by my. 

Ervaar die krag van die Gees in jou lewe! Gee jou oor aan die Gees – laat Hy jou vol maak van sy krag en liefde.  Gaan leef daardie krag en liefde en gaan voluit vir die pinksterlewe!


BEDINK DIE DINGE WAT DAARBO IS

Vandag dink ons aan Jesus se terugkeer na die hemel. Jesus het twee nature: ‘n menslike natuur en ‘n goddelike natuur. Na sy mensheid en liggaamlikheid, is Hy beperk. Hy kan nie orals wees nie – die dissipels het Hom sien opvaar na die hemel soos wat hulle Hom leerken het, in sy menslike gedaante. Die wolk het Hom weggeneem. Na sy goddelikheid, is Hy egter onbeperk en daarom alomteenwoordig. Niks kan sy goddelikheid inperk nie, selfs nie sy menslike liggaam nie.

Jesus is terug na die hemel – in sy fisiese gedaante om sy plek in te neem by die troon van God (Kol 3:1),  maar na sy goddelikheid word Hy nie beperk tot die hemel nie – Hy is oral, en in besonder deur sy Gees teenwoordig hier by sy kerk op die aarde. Daarom, toe Jesus opgevaar het na die hemel, het Hy ons slegs verlaat in fisiese hoedanigheid, maar nie in sy goddelike alomteenwoordigheid nie! Hy is deur sy Gees nogsteeds met ons. Waar Jesus presies is, weet ons nie so mooi nie, dalk is Hy nader aan ons as wat ons dink, want die wolk maak Hom toe – Hy is agter die wolk van Hand 1:9. Hy is dalk BAIE nader as wat ons dink – net hier digby ons!

Jesus het nogsteeds baie werk om te doen: hier op die aarde en in die hemel. In die hemel doen Hy die werk van ‘n Hoëpriester – Hy tree vir ons in by God, die Vader en bid vir ons. Hy is ook besig om vir ons plek voor te berei waar ons almal kan woon in die hemel. Hy is besig om voor te berei vir die groot bruilof aan die einde van die tyd, waar Jesus met die kerk (sy bruid) gaan “trou”.

Hier op die aarde het Hy ook nog baie werk: Hy is besig om sy “bruid” (ek en jy as gelowiges) voor te berei, sodat ons aan die anderkant sal aankom met die regte bruilofsklere aan. Ons klere moet mooi skoon wees en van die fynste wit linne.  Hy werk ook deur sy Gees en ons (sy kerk / bruid) om God se Koninkryk te laat kom op die aarde. Ons is besig met die groot sendingopdrag om na die nasies te gaan en die mense sy dissipels te maak. So help ons ook met die bruilofreëlings sodat soveel as moontlik mense uitnodigings kan ontvang vir die groot troue aan die einde van die tyd.

Paulus sê in Kol 3 dat ons saam met Jesus uit die dood opgestaan het – uit ons sondige lewens. Ons leef nou vir Jesus as opgestane Here! Nou moet ons STREWE na die dinge daarbó waar Christus is, ons moet ons GEDAGTES RIG op die dinge wat daarbó is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. As christene het ons nou ‘n nuwe fokus – ons leef met ‘n nuwe gedagte en ‘n nuwe uitgangspunt, en dit is Jesus, sy wil, sy plan en sy behae. Alles wat ons hier doen – IS VIR HOM! En VOOR HOM! Sy wil word nou die topprioriteit van my lewe! Ons leef nie meer vir die ou, sondige dinge van hierdie wêreld nie; ons leef nou vir Hom en sy doelwitte! En dit alles begin by die gedagtes  – dit wat ek dink. Daardie gedagtes beïnvloed my woorde, my optrede, my emosies en gesindheid waarmee ek leef. Mag vandag se hemelvaart ons herinner aan ons nuwe fokus. Kom ons rig opnuut elke dag ons gedagtes op die dinge wat daarbó is, waar Christus is! Hy is ons fokus en ons lewe!