Tag: basaar


Dis basaartyd!

More is dit basaartyd in Garsfontein! Dis een van die lekkerste kuiergeleenthede van ons gemeente. Daar is natuurlik ander kuiergeleenthede wat ook baie lekker is, maar hierdie een is besonders. Al word daar hard gewerk en hard gekuier, gebeur dit altyd met uitbundige vreugde. Want die lewe is ‘n fees en moet ook altyd ‘n fees bly, al gaan dit soms hoe swaar. Die geheim is juis om te midde van die swaar nie die goeie dinge te vergeet in die lewe nie. Kom deel jou vreugde met ons more!

Kom ons ook dink opnuut oor die belangrike geestelike gewoonte wat ons baie nodig het in SA vandag – en dit is vreugde – joy!  Dis ook deel van die vrug van die Heilige Gees!CS Lewis het iets besonders gesê: “Joy is the serious business of heaven”. Het jy al kleutertjies dopgehou wat sing en dans – om so uitbundig uitdrukking te gee aan hul opgekropte vreugde? Soms word ons in die lewe ook uitgenooi tot ‘n bietjie vreugde – en dan mis ons dit, want ek is te haastig, besig, gefokus, vasgevang in my eie program om te beweeg van die een taak na die ander taak. Daar was dalk ‘n uitnodiging om saam te dans, die vreugde van die lewe het voor my gebeur, maar ek het dit vir altyd gemis.

Soms leef ons en soms wag ons om te leef…so leef ons ons lewens die hele tyd in transito – ek probeer om êrens te kom, ek wag om ‘n begin te maak, ek reis êrens heen, ek staan en wag in ‘n tou, ek wag vir ‘n vergadering, ek wag dat die vergadering klaarkry, ek maak vinnig om ‘n taak klaar te maak, ek is bekommerd oor iets wat verkeerd kan loop, ek is kwaad oor iets wat gebeur het. In sulke tye is ek nie mooi teenwoordig nie, ook nie bewus van die stem en doel van God met my lewe nie. Ek is ongeduldig – so wens ek my tyd en lewe om. Ek wil net so vinnig as moontlik deur alles kom.

Behebtheid met myself – is ‘n groot struikelblok om vreugde te beleef. Selfsugtigheid en selfbeheptheid weerhou my daarvan om klein vreugdetjies uit te deel aan ander – en so sien ek ook nie die vreugdetjies raak wat God elke dag vir my gee nie. Vreugde lê aan die hart van God se plan vir ons. Vreugde lê aan die hart van God self. Ons vreugde en God se vreugde gaan hand aan hand. Ons onderskat God se kapasiteit vir vreugde.

GK Chesterton skryf oor die sentrale karaktereienskap van vreugde waaroor God beskik. Vreugde is ook God se plan vir mense. Jesus is die Vreugde-Brenger. Die vreugde wat ons sien in die gelukkigste kind is ‘n fraksie van die vreugde wat in God se hart woon. God is die gelukkigste en vreugdevolste wese in die ganse skepping.  God ken ook droefheid, maar dis ‘n tydelike reaksie op die gevalle wêreld. Dit sal ook finaal verdwyn wanneer Hy sy koninkryk totaal herstel.  Vreugde is God se basiese karakter. God se doel is dat sy skepping sy vreugde weerspieël  (vgl die bruidegom in Ps 19).

Dit is God se wil is dat ons gehoorsaam sal wees, maar gevul veral sal wees met sy volkome vreugde (Joh 15).  Hy oordeel dat ons nie gelukkig genoeg is nie. “To miss out on joy is to miss out on the reason for your existence”, sê Lewis Smedes.Beoefen die gewoonte van vreugde. Die Here gee dit vir jou – gaan leef dit elke dag. God wil hê dat ons vreugdevolle mense sal wees, want so wys ons iets van sy karakter. So word ons vir Hom ook ‘n vreugde!

Kom deel jou basaarvreugde met ons almal more! Ons sien jou daar!


Dis ons almal se basaar!

Dit was nog altyd ons almal se basaar – so sal dit ook volgende Vrydag wees. Ons is baie dankbaar vir ‘n doeltreffende basaarkomitee wat die leisels vashou en voorvat, maar almal van ons gaan ‘n belangrike bydrae lewer tot die lekker en sukses van die basaar. Hoekom? Want dis ons almal se basaar! Ons is almal deel van Garsfontein Gemeente en almal van ons gaan iewers ‘n funksie vervul om daarvan ‘n heerlike ervaring te maak.

Die Hebreërskrywer noem dat ons as gelowiges spesiaal afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping (Heb 3:1). Jy kan nie God se roeping vir jou lewe op jou eie vervul nie. My roeping staan altyd in verband tot die christen-gemeenskap, want ek is deel van ‘n geestelike familie.

Dis soos die dele van ‘n fisiese liggaam. Liggaamsdele is waardeloos, tensy dit verbind is tot die ander liggaamsdele. Jy mag dalk ‘n uitstaande begaafde oog hê wat jou instaat stel om uitstekend te sien. Maar ‘n oogbal wat nie verbind is tot jou liggaam nie, is waardeloos want dit kan niks sien nie.

Jy mag dalk ‘n uitmuntende begaafde oor hê wat alles om jou fyn kan hoor, maar as jou begaafde oor nie verbind is tot jou liggaam nie, help dit jou niks.

Op dieselfde wyse moet jy verbind wees tot die liggaam van Christus ten einde jou roeping te vervul. “Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het” (Efes 4:4).

Ek en jy word geroep om ons roeping te vervul binne en vanuit die gemeenskap van gelowiges, daar waar ons saamwerk en mekaar ondersteun. Dink net hoe die oog en oor in jou liggaam saamwerk om jou liggaam te ondersteun. So is al die gelowiges heilige vennote, deelgenote van ‘n hemelse roeping (Heb 3:1).

As jy weer by die kerk kom, kyk ‘n bietjie rond. Die mense wat jy daar gaan sien is heilige deelgenote – “holy partners” – van God se roeping in jou lewe. Jy is geroep en elke ander persoon wat jy daar gaan sien is ook geroep – julle word saam geroep om God se hemelse roeping te vervul.

Dit gaan ons ook sien volgende Vrydag met die basaar. Ons almal is daar geroep om ons gawes in diens van die hele liggaam aan te wend – sodat ons daar God se gawes kan geniet en waardeer.

Bring jou roeping, jou gawes, jou tyd en energie, jou glimlag, jou vriendelike woord en bedien die liggaam met jou oog, jou oor, jou mond, jou glimlag, jou hand, jou hart!


Wat is liefde vir 'n vrou!

More is Vrouedag!  Ons dink spesiaal aan ons vroue en die rol wat hulle in ons lewens speel. Paulus praat ernstig met die manne in Efes 5 as hy ons oproep om ons vrouens lief te hê. Hy gee drie motiveringe oor hoe ons dit moet doen:

  1. Ons moet ons vrouens liefhê soos ons onsself liefhet (dis wat die gebod van God ook bepaal het – dat ons ons naaste sal liefhê soos onsself).
  2. Ons moet ook ons vrouens liefhê soos wat ons ons eie liggame liefhet.
  3. Uiteindelik moet ons ons vrouens liefhê soos wat Christus sy gemeente liefgehad het – Hy was bereid om sy lewe af te lê vir ons. Hy het ons nooit prysgegee nie – Hy het nooit opgehou om ons lief te hê nie, kom wat wil! Dis die tipe liefde wat God van my vra  vir my vrou.

Hoekom is hierdie liefde so belangrik? Want dis die manier waarop ‘n vrou se emosionele tenkie volgemaak word. As dit nie daar is nie, groei daar ‘n emosionele vakuum wat ‘n vrou dan probeer vul op ander maniere. God het vir my as man geroep om in daardie behoefte te voorsien – dis my taak, dis my opdrag, dis my roeping!

Wat is hierdie liefde vir ‘n vrou?

  • Nabyheid – intimiteit. Nie noodwendig fisiese intimiteit nie, maar veral emosionele intimiteit. Ons mans kan baie naby wees, maar tog so ver, veral met die koerant, voor die TV, gefokus op werksdinge, dat my vrou se behoeftes by my verbygaan.
  • Openheid. Ons mans is soms soos toe boeke  – want ons wil ons vrouens kamstig beskerm. Dit is beter om openhartig te wees as ‘n toe boek, want dan kan my huweliksmaat vir my bid en my ondersteun. Ons is mos daar om mekaar te ondersteun in moeilike tye – hoekom het ons dan getrou?
  • Begrip. Al wat jou vrou soms nodig het is ‘n oor en ‘n hart, al verstaan jy nie altyd nie. Sy soek ‘n plek waar sy kan hoor: “ek verstaan!” – al gaan dit oor jou as man. Dan het sy nie ‘n preek, ‘n lesing, ‘n teregwysing of ‘n regsien nodig nie. Sy het ‘n veilige begrypende ruimte nodig.
  • Vrede. ‘n Vrou het ‘n ernstige behoefte aan vrede – om in vrede met jou, die kinders en almal om haar te leef – maar veral met jou. Gee jy vir haar hierdie vrede in tye van onvrede en konflik. Gaan soek jy vrede sodat sy en almal rus vir hul gemoed kan vind. Wees jy die vredemaker in die huis – jy is mos die priester van die huis.
  • Lojaliteit. Laat sy altyd weet sy is nommer een – en nie jou baas, jou ma of pa, jou kind, jou werk of jou hond nie. Jou vrou is jou spesiale liefde en verdien jou lojaliteit. Daarom gaan jy ook gereeld vir haar daarvan verseker, dat jy haar liefhet.
  • Selfbeeld. Jy gaan haar selfbeeld bou as jy vir haar spesiaal laat voel en haar emosioneel versorg. Jy bepaal met jou liefde en omgee hoe sy teenoor jou gaan reageer. As jy mooi met haar werk, gaan jy die beste uit haar persoonlikheid haal. My liefdevolle verhouding tot my vrou het ‘n deurslaggewende invloed op hoe sy oor haarself dink en voel. Gaan voluit om vir haar jou beste en mooiste te gee. Sy gaan dieselfde vir jou doen.  Koester jou vrou!