Tag: Bemoediging


Blaf jy by die regte boom?

“Laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal”  (Gal 5:25)

Die wêreld is begryplik in rep en roer met die pandemie wat oral kop uitsteek. Wat dit nog erger maak is die ander onaangename dinge wat die nuus haal: die oormatige vergrype van wetstoepassers, soveel so dat lewensverlies plaasvind aan die hand van sommige geweldadige lede van die “beskermingsdienste”. Hierdie vergrype kan natuurlik nie geduld word nie. Ook die uiterste geweld teen vroue in Suid-Afrika, dit is alles skokkende tendense! Hierdie misbruike was nog altyd by ons, maar die situasie rondom Covid-19 maak dit nog erger. Die situasie werk op mense se spiere. Dit bring angs, vrees en onsekerheid wat altyd die slegste uit ons na vore bring. Ons raak gefrustreerd en geïrriteerd, ons raak ongeduldig, ons oorreageer, ons word ongeskik, onsensitief, oorsensitief en die mees sagmoedigste Neelsies verander in die mees aggressiewe bullebakke. Kyk maar hoe mense hulle agter die stuurwiel gedra. Daar is dieperliggende dinge wat ons pla en dan borrel dit uit na die oppervlakte op onaangename wyses. So ontstaan ‘n gees van onbeheersdheid wat sleg is vir onsself en die mense op ons. Ons almal ly hier onder een of ander tyd.

In so ‘n tyd is dit nodig om net te gaan stilsit en te dink. Wie is ek en Wie s’n is ek? Wat is my waardes? Is ek op die oorlogspad? Is ek dalk met ‘n verkeerde oorlog besig? Ek baklei met die mense om my, maar eintlik is ek ongelukkig en gefrustreerd met myself en my lewensituasie? Ek blaf dalk by die verkeerde boom. Eintlik moet ek by my eie boom blaf. Dis dan wanneer ek moet onthou dat ek ‘n Gees-mens is. Ek het die Gees in my. Hy wil my rustig maak. Hy wil my leer hoe ek my frustrasies kan hanteer. Ek moet my oorgee aan die Gees, sodat Hy van my besit kan neem en ek sy vrug van selfbeheersing kan dra. Hy is nog altyd by my. Ek moet net bewus wees van Hom. So maak ons dit nie vir mekaar meer kompleks nie, maar eerder makliker.

Daar is ‘n wonderlike saamwerk tussen dit wat God doen en dit wat ek doen – ‘n heilige samewerking! God doen altyd eerste: Hy skep, onderhou, sorg en koester, Hy neem inisiatief! As Hy gedoen het, roep Hy vir my om ook te doen. Ek kan dan reageer in gehoorsaamheid, diens en liefde. God reik elke dag na my uit in sy liefde. Wanneer ek ‘n tree in die geloof begin neem na Hom, gebeur daar groot dinge.  Die Bybel is vol sulke verhale. Met een tree in die geloof word die krag van die Heilige Gees in my lewe geopenbaar.  Toe Josua gekonfronteer is met die vloedwaters van die Jordaanrivier  (Jos 3), neem die leiers net een tree in die water  –  in gehoorsaamheid en geloof – en die waters droog op om ‘n pad vir hulle oop te maak deur die Jordaanrivier.

God het gedoen – Hy wag nou vir jou om te doen!  Moenie wag totdat jy sterk of moedig voel nie. Beur voort in jou swakheid terwyl jy die regte dinge begin doen,  ten spyte van jou vrees, onsekerheid en frustrasies. So werk jy saam met die Heilige Gees – so word jou karakter gevorm.

Die Bybel vergelyk geestelike groei met ‘n saadjie, ‘n gebou en ‘n kind wat groot word. Elke metafoor weerspieël aktiewe deelname van my kant af: die saad moet geplant en versorg word, die gebou moet gebou word – dit verskyn nie eendag uit niks uit nie. Kinders moet eet en oefening kry om te kan groei. Ons eie inspanning het niks te doen met ons verlossing nie – dit het God alleen gedoen aan die kruis. Ons het geen rol gespeel by ons verlossing nie. Ons inspanning kom wanneer ons die groeipad begin stap saam met die Gees. Ons word sommer baie kere in die Nuwe Testament aangemoedig om moeite te doen om te groei om soos Jesus te word. Kyk maar na verse soos Luk 13:24; Rom 14:19; Efes 4:3; 2 Tim 2:15; Heb 4:11; Heb 12:14; 2 Pet 3:14; Fil 3:12-14. Jy kan nie rond sit en wag dat alles vir jou moet gebeur nie.

Paulus verduidelik vir ons in Efes 4 :22-24 dat ons 3 verantwoordelikhede het in ons geloofsreis om soos Jesus te word:

1.   Ons kies om die ou manier van doen agter te laat (Efes 4:22 “Hou dan op om te lewe soos julle vroeer gelewe het”.)

2.   Ons verander ons manier van dink (Efes 4:23 “Julle gees en gedagtes moet nuut word”.) Paulus sê in Rom 12:2 dat ons getransformeer word deur die vernuwing van ons gedagtes. Die Griekse woord vir verander / transformeer is die woord: “metamorfose” – dit word gebruik in Rom 12:2 en 2 Kor 3:18. Vandag word hierdie woord gebruik om die wonderlike verandering te beskryf wat ‘n ruspe ondergaan na ‘n skoenlapper. Wanneer God die koers aandui in ons gedagtes, vind hierdie geestelike transformasie plaas in ons lewens. Ons word van binne af verander, ons word mooier, ons word vrygelaat om na groot hoogtes te vlieg.

3.   Ons trek die karakter van Jesus aan Hoe doen ons dit? Deur nuwe bevrydende gewoontes te ontwikkel. Jou karakter is eintlik maar die somtotaal van jou gewoontes – dit is maar hoe jy op grond van ‘n klomp gewoontes optree. Efes 4:24: “lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig”.

Ons hoef nie met die Gees te “kompeteer” nie. Ons hoef nie sy werk vir Hom te probeer doen nie. Ons hoef nie sy werk “oor te vat” nie. Ek kan maar net doen wat ek moet doen. Ek werk saam met die Gees, sodat ek kan groei om soos Jesus te wees. Hierdie tyd is groeityd! Word bemoedig – en groei deur al jou laagtepunte. Die Here vat jou by die hand! Kom ons maak dit makliker vir mekaar en nie moeiliker nie.


Geloof en emosionele gesondheid!

Moenie in hierdie tyd emosioneel uitbrand nie. Hou jou tenkie vol en jou lewensvuurtjie aan die gang. Moenie opgee in moeilike tye nie.  “Don’t burn out! Keep yourselves fuelled and aflame . . . Don’t quit in hard times; instead pray all the harder.” Romans 12:11-12 (The Message). Hoe lyk ‘n geloof wat lei tot emosionele gesondheid gedurende Covid-19?  Kyk na hierdie volgende riglyne:

  • Betoon genade teenoor jouself en ander

Jak 4:6: “Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy:”God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.”

  • Begin en eindig elke dag deur jou tenk weer vol te maak

Neem ootmoedig die Woord van God aan wat Hy in jou geplant het, want die Woord red ons (Jak 1:21). Dank God elke oggend vir sy liefde en elke aand vir sy getrouheid (Ps 91:2).

  • Hou by ‘n eenvoudige roetine

“Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd” (Efes 5:15-16).

  • Hou op om so baie nuus kyk nie

Matt 6:22-23: “Die lamp van die liggaam is die oog. As die oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker  moet dit dan nie wees nie!”  Ps 119:37: ”Weerhou my van ‘n nuttelose lewe…”

  • Skeduleer ‘n gereelde verbintenis met mense wat jy liefhet

1 Tess 5:11: “Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde.” “Speak encouraging words to each another. Build up hope so you’ll all be together in this, with no one left out, and no one left behind. I know you’re already doing this; just keep on doing it!” (The Message).

  • Deel jou gevoelens in plaas daarvan om ‘n prop daarop te sit

Gal 6:2: “Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.” Jak 5:16: “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.”

  • Soek advies voordat jy groot besluite moet neem

Spr 15:22: “Waar daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie; dit slaag wanneer daar baie raadgewers is.”  Spr 11:14: “redding lê in baie raadgewers”.

  • Maak plek vir vernuwingsmomente deur jou dag

Jes 40:30-31: “Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.”

  • Dien iemand wat meer ly as jy

Jak 1:27: “Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.” Spr 11:25: “Wie ‘n ander voorspoed gun, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry as hy dors is.”

  1.  Beheer die beheerbare en laat die res aan God oor

Jak 2:22 – tov Abraham: “Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaardgegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het.”

Hou jouself innerlik gesond – kyk mooi na jouself!


ONS HOOP OP GOD SE GOEDHEID

Vir almal van ons was die afgelope weke vol onsekerheid en stres. Ons is bekommerd oor hierdie ongenaakbare siekte. Ons het ‘n goeie vriend in Engeland wat dit opgedoen het. Hy het by die dood omgedraai. Die wonderwerk is dat sy vrou wat hom versorg het dit nie opgedoen het nie. Ons is ook bekommerd oor die ekonomiese uitdagings wat hierdie pandemie inhou. Ons is bekommerd oor die wysheid en sin van die staat se eindelose mikro-bestuur benadering in hierdie tyd. Indien ons die hoogtepunt eers in September gaan bereik, wag daar vir ons ‘n moeisame tyd vorentoe. 

In hierdie tyd is dit belangrik om goeie sielsorg toe te pas sodat ons innerlik kan oorleef. Die stryd woed veral in die gedagtes, wat weer ‘n invloed het op ons emosies. Daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie tyd nie sal vergeet van die goedheid van die Here nie. Wanneer ons van sy goedheid vergeet, styg die vlakke van stres sommer hemelhoog. As God nie goed was nie, is daar geen logiese rede waarom ons hoopvol kan wees nie. Daarom hou ons vas aan Jer 29:11: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!” Ons dien ‘n goeie God wat net goeie planne het vir ons lewens, selfs in die middel van die pandemie.

Psalm 23 gee vir ons ‘n hele paar voordele van God se goedheid – redes waarom ons hoop kan koester, maak nie saak wat tans gebeur rondom Covid-19 nie. 

God sal in jou behoeftes voorsien wanneer jy bekommerd is

“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.”  (Ps 23:1). Omdat God goed is, hoef  jy nie bekommerd te wees oor enige van jou behoeftes nie. Hy het belowe dat jy niks sal kortkom nie.

God sal jou leer om te ontspan te midde van stresvolle tye

“Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is” (Ps 23:2). God sal jou lei na ‘n plek van vrede. Hy sal jou leer hoe om te ontspan wanneer jy stres ervaar.

God sal vir jou nuwe krag gee wanneer jou tenk leeg is

“Hy gee my nuwe krag” (Ps 23:3). “Hy verkwik my siel” (Ou vertaling). Jou motor is dalk nog vol petrol want jy het min rondgery, maar jou eie emosionele tenk is leeg van al die gebeurlikhede. God belowe dat Hy vir jou die veerkragtigheid sal gee vir elke probleem wat vandag en more oor jou pad sal kom.

God sal jou begelei wanneer jy verward is

“Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam” (Ps 23:3). Onsekerheid en gepaardgaande besluiteloosheid is stresvol, maar God belowe om jou te lei. Jy hoef nie bekommerd te wees oor more se uitdagings nie, want God is daar vir jou.

God sal saam met jou stap in jou donker en angsvolle dae

“Selfs al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my”  (Ps 23:4). Die afgelope paar weke was ‘n donker tyd vir baie deur die wêreld. Brittanje sit tans met byna 30 000 sterftes. Dis ‘n groot verlies van dierbares. Maar God het ons nie gelos nie. Ons sal dalk deur nog donker tye gaan, maar God sal saam met ons deur dit alles stap. As God vir ons is, maak dit nie saak wie is teen ons nie. 

God sal jou beskerm wanneer jy onveilig voel

“In u hande is ek veilig” – “u stok en u staf dié vertroos my”  (Ou vertaling) Ps 23:4. Die herders het ‘n stok en ‘n staf gebruik om die skape te beskerm. God beskerm ons ook wanneer ons magteloos voel teen eksterne magte. Hy verseker ons van ons toekoms deur tye van moeilikheid.

God sal in die openbaar sy guns wys oor jou lewe

“U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor”  (Ps23:5). God belowe nie net om aan jou guns te betoon in jou lewe nie, Hy belowe om dit te doen voor die mense wat jou aanval. Hy belowe om nie net in jou behoeftes te voorsien nie, maar om in oorvloed vir jou te gee as jy Hom vertrou.

God sal goed wees vir jou ongeag wat ookal gebeur

“U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly”  (Ps 23:6). Dalk voel jy dat jy tans op niks kan peil trek nie, maar jy kan staatmaak op die goedheid van God. Ander mense  sal dalk nie vir jou goed wees in die toekoms nie, maar God sal. Jy kan staatmaak op sy konsekwentheid en welwillendheid, maak nie saak wat gebeur nie.

God sal jou eendag hemel toe neem

 “Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae”  (Ps 23:6). Dit maak nie saak wat jou ervarings hier op die aarde is nie, God belowe aan jou ‘n ewige tuiste saam met Hom in die hemel. Jou toekoms is gewaarborg.

Baie mense soek hulle hoop op ander plekke, behalwe by God. Hulle probeer hierdie voordele ontvang deur hul beroepe, hul verhoudinge of hul spaarrekeninge. Sulke krukke is baie onseker en wankelrig. Maar regte hoop kom van die Onaantasbare God! Sterkte met die inperking!


God het vir ons twee “boeke” gegee om te lees: die natuur en in die Skriftuur. Psalm 19 sê dit baie mooi. Ons leer so baie van God deur albei hierdie “boeke” te lees. Toe jy laas ‘n draai gaan maak het in die wildtuin, die berge of by die see, het jy met soveel nuwe insigte teruggekom en besef: ons het ‘n wonderbare Skepper wat alles so goed geskep het. Alles werk so meesterlik saam. Ons glo dat die Skepper ook in hierdie tyd in beheer is van sy skepping en ons wat daarin mag woon. Ons bid vir wysheid oor wat ons kan doen as aangestelde rentmeesters van God se aarde om saam met Hom te werk om die aarde op te pas en Covid-19 te bestry.

 

Dit wat God geskep het is deel van ‘n massiewe, geïntegreerde eko-sisteem wat ineengevleg is. Skepping het skepping nodig om te kan oorleef. So het die Skepper dit bedoel van die begin af. Neem byvoorbeeld die Amerikaanse boom – die Colorado Aspen (Trilpopulier of Abeel).

Hulle groei nooit alleen nie. Hulle groei in groepe bosse. Hoekom? Want hulle vermenigvuldig vanuit hul wortelsisteme. Hulle stoot jaarliks nuwe lote vanuit die wortels. Hierdie lote word klein boompies wat vinnig groei en later groter Aspens word. In omtrent al hierdie bosse is die wortels van die bome verbind aan mekaar – asof dit net een boom is.

 

Nog ‘n Amerikaanse boom wat uitsonderlik is, is die reusagtige California Redwood – wat tot by die 90 meter hoog kan groei. Daar is bome waarvan mense tonnels deurgegrawe het waardeur motors kan deurry.

Mens sou dink dat die Redwood se wortels baie diep die aarde moet ingaan om hulle te anker teen sterk winde. Eintlik is hul wortels baie vlak en sprei dit wyd uit op soek na water by die oppervlakte. So groei hul wortels in alle rigtings sodat dit ineenvleg met ander Redwoods se wortels. Hulle staan langs mekaar, skouer aan skouer, deur dik en dun, hul wortels om mekaar se wortels gevleg. Hulle ondersteun mekaar in die winde en storms.

Aspens en Redwoods staan nooit alleen nie. Hulle het mekaar nodig om te kan oorleef in die natuur. Dit moet so wees.

Net so is ek en jy ook verbind aan mekaar met ‘n wortelsisteem. Ons word groot in families wat ons koester en begelei. Ons leer vroeg reeds hoe om vriende te maak wat ons ondersteun op verskillende maniere. Ons kan nie vir lank oorleef sonder ander mense nie.  Soos die reuse Redwoods is ons op ons beste wanneer ons aan mekaar vashou en mekaar help om staande te bly te midde van die lewe se storms. Ons het ander nodig om ons staande te hou, om ons te bemoedig en saam met ons te staan.

Wanneer dit nie met my goed gaan nie, is dit meestal omdat ek probeer om dit alleen te doen. Ek laat nie mense toe by my nie. Ek vergeet om te vra vir hulp. Ek hou my probleme vir myself. Ek wil nie ander belas nie. Dalk besef ek dit nie, maar daar is ook ander om my wat dieselfde doen. Dit help om dit te onthou in hierdie tyd. Ons het mekaar nodig om ons op te hou in hierdie tyd. Dalk is dit nodig dat iemand aan my moet vashou in hierdie tyd.

 

Kom ons dink aan die mense om ons – in ons eie huise en komplekse waar ons woon. Waar kan ek help? By wie kan ek aanklop vir hulp in hierdie tyd? Bel ‘n mede-lidmaat, bel ‘n mede-groeigroeplid. Bel ‘n vriend of vriendin. Bel een van ons leraars indien jy hulp en ondersteuning benodig. Ons is langs mekaar geplant met ‘n rede!

 


Ons stap deur die vallei!

Op Dag 21 van die inperking is
die hele storie nie meer so snaaks
nie… So voel baie van ons altans – juis omdat dit so onnatuurlik is om ontneem
te word van normale beweegruimte. Ons breine en liggame soek daardie uitbeweeg,
rondbeweeg en ruimtelike diepte-perspektiewe om ons. Ons wil nie net naby sien
nie, ons wil ook ver sien, maar nou kan ons nie altyd nie. Dis hoe ons gemaak
is – om spontaan te leef en te beweeg. Die eerste week het dit amper soos ‘n
vakansie gevoel en was dit lekker om vir ‘n slag bymekaar te wees en mekaar te
geniet. Maar nou begin ons te wonder oor hoe hierdie saak verder gaan uitspeel.
Ons raak bietjie bekommerd oor praktiese dinge, oor ons werksituasies, ons land
se ekonomie, ons bejaarde ouers, ons kinders en die skoolwerk. Ons raak veral
bekommerd oor ons innerlike welsyn, dat ons nie sal verval in gedagtes van angs
en paniek nie. Nou verstaan ons hoe mense in ons gevangenisse moet voel wat vir
jare agter slot en grendel sit. Nou verstaan ons hoe Noag en sy mense in die
ark moes gevoel het. Gelukkig het hulle baie diere gehad wat hulle besig gehou
het.

Hoe
sal ons dit maak om so in isolasie te wees – wat sal gebeur na 30 April? Gaan
die President dan weer mooi met ons praat?

Jy het Psalm 23 al baie gelees.
Vandag moet jy dit weer lees. Psalm 23 bied vir ons soveel troos ten opsigte
van die vallei wat ons nou in die gesig staar. Soos wat hierdie pandemie oor
die aarde versprei word ons bewus van die mediese en finansiële uitdagings wat
dit aan ons almal bring.

Psalm 23 bring troos en hoop
vir dit wat ons nou beleef! Ons stap nou almal deur ‘n vallei vol donker
skaduwees. Hou vas aan hierdie belangrike waarhede in hierdie tyd van
inperking:

Jy
is nie alleen nie

God stap saam met ons deur die
vallei. “Selfs al gaan ek deur donker
dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.”

(Ps 23:4). Hoe hanteer ek die lewe se skaduwees? Deur na die lig te draai. Jy
kan nie tegelyk die skaduwee en die lig sien nie. Jesus het gesê Hy is die Lig
vir die wêreld. Wie Hom volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die
lig hê wat lewe gee (Joh 8:12).

Daarom, moenie fokus op dit
wat jou bangmaak nie. Fokus op Jesus! Hy is daar by jou waar jy nou is. Wanneer
jy op Hom fokus, stel jy jouself oop dat God in jou en deur jou kan werk op ‘n
kragtige wyse. Jy sien Hom nie, maar Hy is daar by jou. Valleie is anders vir
gelowiges as vir ongelowiges. Vir
gelowiges beteken dit nie die afwesigheid van die skaduwees nie, maar die
aanwesigheid van die Herder.

God
het ‘n doel met hierdie vallei

Psalm 23 vertel ons oor en oor
dat God aan die werk is vir ons eie beswil. Hy gee vir ons alles wat ons nodig
het in elke tyd van ons lewens, ook in hierdie valleityd (vs 1): Hy gee rus (vs
2), Hy gee krag (vs 3), Hy lei ons op die regte paaie (vs 3), sy goedheid en
liefde is altyd by ons (vs 6). God kan nie enige kwaad doen nie. Dis die boodskap
van die Bybel. God gebruik hierdie moeilike dae vir ons eie goed. Hy gebruik
die moeilike tye van ons lewens om ons karakter te bou. Paulus sê dit in Rom
5:3-4: “Ons verheug ons ook in die
swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid
van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie.”
Ons
vallei word ‘n poort na ‘n nuwe toekoms (Hos 2:15). Dit sal God ook met hierdie
vallei doen! Dit sal vir ons ten goede meewerk. Daar is ‘n doel agter dit
alles. Deur die valleie kom ons uiteindelik by die oorvloedige weivelde van rus
en die Herder se geestelike oorvloed.

Ons
beloning sal vir altyd hou.

Dit maak nie saak wat met ons
aardse liggame gebeur nie, hierdie is nie die einde van die storie nie. Die
hemel is die moeite werd as ons nou deur die valleie moet beweeg. Ons sal
beloon word vir ons getrouheid hier op aarde. Die hemel is rêrig en ons sal
daar vir ewig wees. Geen vallei-ervaring sal ooit so lank wees soos ons tyd in
die hemel nie. 2 Kor 4:17: “Ons swaarkry
in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n
heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.”
 Daarom eindig hierdie psalm op ‘n hoogtepunt:
ons sál tuis wees in die huis van ons Vader vir altyd en ewig. Wat ‘n
wonderlike vooruitsig!

Ek weet nie hoe jy tans
hierdie vallei ervaar nie. Ek weet nie watter vrees jou soms in die nag wakker
hou nie. Dalk is jy bang om siek te word. Dalk is jy bang ‘n geliefde word
siek. Dalk is jy bang omdat jy jou werk kan verloor, of jou inkomste. Ek weet
egter dat ‘n Herder saam met jou stap deur hierdie vallei. Ek weet dat God
alles ten goede vir jou en my sal laat uitwerk. Ek weet die vallei sal nie vir
altyd aanhou nie.

Neem tyd en week jou siel in
Ps 23 vandag, ter will van jouself en jou dierbares.

Ons stap deur hierdie vallei en sien dit in die lig van die ewigheid.
Open 21:4: “Hy sal al die trane van hulle
oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal
daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

Hierdie is nie die einde van die verhaal nie. Moed hou vir die tydjie
wat kom!


In ons krisis!

Ons almal beleef krisisse van tyd tot tyd: rondom ons gesondheid, verhoudinge en werk ensomeer. Krisisse kan ook ontstaan rondom natuurrampe soos droogte, vloede, wegholbrande, aardbewings, en nou ‘n griep pandemie wat veroorsaak word deur Covid-19. Al is dit soms die laaste ding wat ek wil doen, is dit egter die eerste ding wat ek moet doen: BID! Gebed kan nie ‘n laaste uitweg wees nie – dis altyd die eerste uitweg! Dis nou die tyd om ons in te oefen rondom die geloofsgewoonte van gebed.

Jesus het tydens sy lydensweg intieme kontak behou met sy Vader deur te bid. So behou ons ook geestelike intimiteit met ons Vader tydens ons eie lydensweg in hierdie tyd. Soos wat ons in hierdie tyd met mekaar telefonies kontak maak, so het God ook vir ons die koninklike hemelse telefoonlyn ingestel wat ons in hierdie tyd ten volle kan benut.

Daniël is ‘n goeie voorbeeld van hoe om te bid in die tyd van ‘n krisis. Na aan die einde van sy lewe, 70 jaar nadat hy en sy vriende na Babilon in ballingskap weggevoer is, het hy ‘n reuse innerlike krisis ervaar. Hy wou terugkeer huis toe voordat hy sterf. Vir so lank was hy in “lockdown” in ‘n vreemde land.  Hy het verlang om terug te gaan huis toe, soos baie Suid-Afrikaners wat tans in die buiteland vasgekeer is. Hy was bewus van die profeet Jeremia se profesie dat Israel na 70 jaar sou terugkeer na hul land toe. Daardie tyd was vinnig besig om nader te kom. Ons wat tans in ons huise vasgekeer is wonder hoe ons dit psigies-emsioneel dit gaan oorleef. Baie van ons wil weer uitkom uit ons huise. Sommige wil huis toe kom, ander wil weer uit die huise uitkom en voortgaan met hul normale lewens. Ons is almal saam in hierdie krisis. Daniël begin te bid. Sy gebed is ‘n besondere model vir gelowiges wat hulle in krisistye bevind. Hier is hoe Daniël gebid het.

Daniël luister na God. Hoe luister jy na God? Jy bestudeer die Woord. Dit is wat Daniël gedoen het. Aan die begin van hoofstuk 9 lees hy van God se belofte van Jeremia om die Israeliete terug te bring na Jerusalem. In die krisis is dit nodig om te fokus op God se Woord en sy beloftes. Daar is so baie beloftes in die Bybel. Dit bied ‘n stewige fondament vir gebed tydens ‘n krisis. Dis nou die tyd om jou Bybel oop te maak en te lees. Daar wag ‘n hele klomp verrassings vir jou!

Daniël draai sy fokus na God. Hy doen dit op ‘n fisiese wyse. In Dan 9:3 staan daar: “Daarom het ek my na die Here God gewend in gebed en smeking…” ‘n Krisis kan ons baie pyn verskaf, juis omdat ons ons oë van die Here wegdraai in die middel van die krisis. Dis nodig dat ons sal fokus op God in moeilike tye. Wanneer jy jou aandag draai na familie en vriende, dan is jou fokus op hulle. Hulle kan jou help tot op ‘n punt. Uiteindelik sal jy moet terugkeer na jou eie gedagtes en emosies. Die Here gaan verder. Hy loop al die pad saam met my. Kyk op na die Here en fokus op Hom  en dit waarmee Hy besig is in jou lewe, nie op jou omstandighede nie.

Daniël deel sy begeertes met passie en emosie. Daniel het nie net sy versoeke aan God bekendgestel nie. Hy het by God gesmeek en gepleit. Jou passie en die intensiteit van jou woorde weerspieël dikwels hoeveel iets vir jou saak maak. Wys vir God dat jou versoek meer as ‘n impulsiewe “bevlieging” is, dat dit ‘n baie sterk begeerte van jou kant is. Daniël het eintlik vir God gesoebat. Hy soebat God en vra of hy kan terugkeer na Jerusalem. Laat jou volle menswees deel wees van jou gebed, ook jou passies en emosies.

Daniël demonstreer dat hy ernstig is.   Hy vas – dan bid hy in sak en as. Dit was belangrike vorme van verootmoediging en gebed in daardie tye. Dit het gelowiges se erns gewys met gebed. Vas is ‘n belangrike geestelike gewoonte wat ons as christene opnuut moet herontdek. Dit is teken van ‘n volhardende verootmoediging voor God en ‘n erkenning van ons gebrokenheid voor Hom.

Daniël het God gedank vir sy liefde en beloftes.  Dit is goed om te vra –  met danksegging. Dit is wat Daniël gedoen het. In Dan 9:4 bid hy: ”Ag, Here, groot en ontsagwekkende God, U handhaaf u verbond en u trou teenoor dié wat vir U liefhet en U gebooie gehoorsaam.” Hy betuig sy dank teenoor God. Hy erken God se trou om al sy beloftes na te kom. Dis vir ons belangrik om in ons krisistyd dieselfde te doen. Dankbaarheid help ons om verby ons probleme te kyk.

Daniël het nederig sy sonde bely.  God stel nie belang in klagtes vanuit ‘n trotse hart nie. Hy luister na nederige belydenis. God reageer nie deur te wil straf nie, inteendeel, Hy seën ons wanneer ons eerlik is oor ons sonde. Dan 9:5: “Ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig en het nie gelewe volgens u gebooie en u bepalings nie.” Daniël noem spesifieke dinge waar Israel oortree het. Hulle het nie God se hulp verdien nie, maar hulle kon dit ontvang op grond van God se genade.

Kom ons volg Daniël se voorbeeld van verootmoediging en gebed in hierdie tyd.