Tag: Garsfontein Gemeente


Ons geloof word getoets!

Ons geloof word getoets in hierdie tyd. Ons gelowiges neem deel aan een van die grootste eksamens van ons lewens. Ons is in die skool van Jesus en ons skryf nou toets op toets. Gaan ons ons eie geestelike matriekeksamen slaag in hierdie tyd? Soms ervaar ons dat ons ons geloofstoetse erg dop. Ons besef ons swakheid en gebrokenheid. Ander kere is dit so ‘n wonderlike oorwinningsgevoel as ons deurkom, omdat ons daardie harde lesse goed geleer het. Ons begin nou agterkom hoe ons sekere situasies kan hanteer. Ons het die toets deurstaan!

In Deut 8:2 staan hierdie interessante vers: “Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat Hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie.”

Hier staan dit nou duidelik: God het die Israeliete vir 40 jaar deur die woestyn gelei om hulle nederig te maak, om hulle te beproef en om te sien of hulle aan sy gebooie gehoorsaam sal wees. ‘n Beproewing is eintlik maar ‘n toets. Ons word getoets in ons verhouding tot die Here. Toetse kom na vore in alle tye, in goeie tye maar ook veral in moeilike tye. Daarom beteken dit ook dat nie alles wat die Here van ons vra op ‘n gegewe tydstip altyd maklik gaan wees nie. Dit is waarom Hy ons toets om te sien of ons gereed is vir verantwoordelikhede wat Hy op ons skouers plaas. Hy wil ook kyk of ons gereed is om te vorder na ‘n hoër vlak van verantwoordelikheid. Soveel dinge wat elke dag met ons gebeur is eintlik maar toetsinge van ons geloof.

Wanneer ons gemasker in ‘n lang tou moet wag en die diens is boonop vrotsleg, is dit ‘n toetsing van ons geloof. Wanneer my werkgewer van my verwag om iets te doen wat ek nie graag wil doen nie, is dit ‘n toets. Jak 1:2-4 sê dat beproewinge eintlik dit wat werklik in ons is na vore bring. Ons leer onsself en ons eie vermoëns die beste ken juis in tye van teëspoed. Petrus het nooit gedink dat hy Jesus ooit sou verloën nie, maar toe hy getoets is, was dit presies wat hy gedoen het (Matt 26:69-75). God word nie beïndruk deur dit wat ons sê ons gaan doen nie; Hy word beïndruk deur wat ons doen wanneer ons onder druk verkeer.

Ons word nie bevorder tot hoër vlakke van verwantwoordelikhede deur allerlei uiterlike takies wat ek uitvoer nie, maar omdat ons beproef en getoets is en ons volhard het en die toets geslaag het, al was dit hoe moeilik. Jakobus verwys hierna as hy sê: “Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinnaarsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet. (Jak 1:12). Toetsinge wys hoe broos en swak ons in werklikheid is. Maar dit bied ook aan ons die potensiaal om te groei en standvastig te wees, omdat God vir ons help om sterk “geestelike bene” te ontwikkel.

Daarom: weet dat ons deur ‘n tyd van toetsing gaan. God wil ons “geestelike bene” sterk maak. Soms gaan ons die toets dop, maar ons gaan nie moed verloor nie, ons gaan nie tou opgooi nie. Ons gaan leer deur al hierdie ervaringe sodat ons geestelik sterker anderkant kan uitkom. Jesus is die Leermeester duisend! Hy help ons om elke beproewing te deurstaan sodat ons saam met Hom meer as oorwinnaars kan wees (Rom 8:37).


Gereed dat God jou kan gebruik!

Ja selfs in hierdie uitsondelike tyd wil die Here jou gebruik. Ons sien dit oral om ons. Sommige mense reageer selfsugtig en skerm net vir hulself. Hulle gaan sit in ‘n hoekie, sien net die probleme raak  en kry hulleself jammer. Die Here kan hulle nie gebruik nie. Andere sien die geleenthede en nood om hulle raak en word instrumente in die hand van die Here. Hulle bly waaksaam en nugter en koop die tyd uit om ander om hulle by te staan. Dit is wat die Here se volgelinge doen.

Diep in jou hart begeer jy dat God jou sal gebruik om ander mense te help. Dis die sin van die lewe – om ander mense by te staan. “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.” (2 Kron 16:9). Die Here wil graag mense help – en baie keer wil Hy jou gebruik, maar Hy vra dat jou hart op Hom gefokus sal wees sodat Hy jou kan gebruik.

Om deur God gebruik te word, behels die volgende belangrike beginsels:

1. Hou jou lewe skoon

Die eerste tree wat ek neem om deur God gebruik te word is altyd selfondersoek. Mense wat God op ‘n besondere manier gebruik is mense wat met hul persoonlike sonde na God gekom het en dit voor Hom bely het. God gebruik klein houers, gewone houers en selfs gebreekte houers. Maar Hy sal nie ‘n vuil houer gebruik nie. “Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees” (Matt 23:26). In hierdie tyd is ons baie ingesteld op persoonlike higiëne, maar ons moet ook veral ingestel wees op innerlike higiëne.

2. Hou jou oë oop

Maatskappye en kerke is gaande oor die woord: visie! (Engels: vision). ‘n Kerk of ‘n maatskappy se visie word meestal bedoel as ‘n doel of droom wat nagejaag moet word. Visie beteken egter om God te sien werk in jou huidige omstandighede en om saam met Hom te beweeg. Dis om raak te sien wat God in die wêreld doen en daarby betrokke te raak waar Hy jou geplaas het. As jou visie nie belyn is met dit waarmee God besig is nie, is jy dan van koers af.  “Keep your eyes open for God, watch for his works; be alert for signs of his presence” (Psalm 105:4 The Message).

3. Behou ‘n dankbare hart

God gebruik dankbare mense. Dankbare mense het ‘n wonderlike uithouvermoë onder alle omstandighede. Dit laat jou aanhou en uithou. Dis omdat hulle meer fokus op God se sorg en voorsiening as op hul eie probleme. Dankbaarheid is die gesondste van alle emosies vanweë die fisiese en psigologiese voordele wat dit inhou. As jy jou dankbaarheid verloor, word jy sinies en skepties. Paulus sê in Rom 12:11: “Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.”  Ons moet onsself keer op keer herinner hoe ‘n voorreg dit is om Jesus te dien. Moenie sy werke in en om jou as vanselfsprekend aanvaar nie. Dis gegrond in sy genade aan jou en my.

4. Onthou jou doel voor oë

Jy is beplan vir God se plesier, gevorm vir God se familie, geskep om soos Jesus te word en uitgedink vir diens en getuienis. Onthou ook Hand 13:36: “En volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het.” Dien God se doel met jou lewe! 

5. Hou jou gedagtes by Jesus

Dink na oor hierdie vers: Heb 12:2: “die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.”  Kyk hoe staan dit in The Message: “Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we’re in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed – he could put up with anything along the way: cross, shame, whatever. And now he’s there, in the place of honor, right alongside God” (Hebrews 12:2 The Message). 

God se doel met jou lewe is baie groter as jou probleme. Moenie tou opgooi as dinge moeilik raak nie. Gaan na Jesus en hou jou gedagtes by Hom!


ONS HOOP OP GOD SE GOEDHEID

Vir almal van ons was die afgelope weke vol onsekerheid en stres. Ons is bekommerd oor hierdie ongenaakbare siekte. Ons het ‘n goeie vriend in Engeland wat dit opgedoen het. Hy het by die dood omgedraai. Die wonderwerk is dat sy vrou wat hom versorg het dit nie opgedoen het nie. Ons is ook bekommerd oor die ekonomiese uitdagings wat hierdie pandemie inhou. Ons is bekommerd oor die wysheid en sin van die staat se eindelose mikro-bestuur benadering in hierdie tyd. Indien ons die hoogtepunt eers in September gaan bereik, wag daar vir ons ‘n moeisame tyd vorentoe. 

In hierdie tyd is dit belangrik om goeie sielsorg toe te pas sodat ons innerlik kan oorleef. Die stryd woed veral in die gedagtes, wat weer ‘n invloed het op ons emosies. Daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie tyd nie sal vergeet van die goedheid van die Here nie. Wanneer ons van sy goedheid vergeet, styg die vlakke van stres sommer hemelhoog. As God nie goed was nie, is daar geen logiese rede waarom ons hoopvol kan wees nie. Daarom hou ons vas aan Jer 29:11: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!” Ons dien ‘n goeie God wat net goeie planne het vir ons lewens, selfs in die middel van die pandemie.

Psalm 23 gee vir ons ‘n hele paar voordele van God se goedheid – redes waarom ons hoop kan koester, maak nie saak wat tans gebeur rondom Covid-19 nie. 

God sal in jou behoeftes voorsien wanneer jy bekommerd is

“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.”  (Ps 23:1). Omdat God goed is, hoef  jy nie bekommerd te wees oor enige van jou behoeftes nie. Hy het belowe dat jy niks sal kortkom nie.

God sal jou leer om te ontspan te midde van stresvolle tye

“Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is” (Ps 23:2). God sal jou lei na ‘n plek van vrede. Hy sal jou leer hoe om te ontspan wanneer jy stres ervaar.

God sal vir jou nuwe krag gee wanneer jou tenk leeg is

“Hy gee my nuwe krag” (Ps 23:3). “Hy verkwik my siel” (Ou vertaling). Jou motor is dalk nog vol petrol want jy het min rondgery, maar jou eie emosionele tenk is leeg van al die gebeurlikhede. God belowe dat Hy vir jou die veerkragtigheid sal gee vir elke probleem wat vandag en more oor jou pad sal kom.

God sal jou begelei wanneer jy verward is

“Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam” (Ps 23:3). Onsekerheid en gepaardgaande besluiteloosheid is stresvol, maar God belowe om jou te lei. Jy hoef nie bekommerd te wees oor more se uitdagings nie, want God is daar vir jou.

God sal saam met jou stap in jou donker en angsvolle dae

“Selfs al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my”  (Ps 23:4). Die afgelope paar weke was ‘n donker tyd vir baie deur die wêreld. Brittanje sit tans met byna 30 000 sterftes. Dis ‘n groot verlies van dierbares. Maar God het ons nie gelos nie. Ons sal dalk deur nog donker tye gaan, maar God sal saam met ons deur dit alles stap. As God vir ons is, maak dit nie saak wie is teen ons nie. 

God sal jou beskerm wanneer jy onveilig voel

“In u hande is ek veilig” – “u stok en u staf dié vertroos my”  (Ou vertaling) Ps 23:4. Die herders het ‘n stok en ‘n staf gebruik om die skape te beskerm. God beskerm ons ook wanneer ons magteloos voel teen eksterne magte. Hy verseker ons van ons toekoms deur tye van moeilikheid.

God sal in die openbaar sy guns wys oor jou lewe

“U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor”  (Ps23:5). God belowe nie net om aan jou guns te betoon in jou lewe nie, Hy belowe om dit te doen voor die mense wat jou aanval. Hy belowe om nie net in jou behoeftes te voorsien nie, maar om in oorvloed vir jou te gee as jy Hom vertrou.

God sal goed wees vir jou ongeag wat ookal gebeur

“U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly”  (Ps 23:6). Dalk voel jy dat jy tans op niks kan peil trek nie, maar jy kan staatmaak op die goedheid van God. Ander mense  sal dalk nie vir jou goed wees in die toekoms nie, maar God sal. Jy kan staatmaak op sy konsekwentheid en welwillendheid, maak nie saak wat gebeur nie.

God sal jou eendag hemel toe neem

 “Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae”  (Ps 23:6). Dit maak nie saak wat jou ervarings hier op die aarde is nie, God belowe aan jou ‘n ewige tuiste saam met Hom in die hemel. Jou toekoms is gewaarborg.

Baie mense soek hulle hoop op ander plekke, behalwe by God. Hulle probeer hierdie voordele ontvang deur hul beroepe, hul verhoudinge of hul spaarrekeninge. Sulke krukke is baie onseker en wankelrig. Maar regte hoop kom van die Onaantasbare God! Sterkte met die inperking!


God het vir ons twee “boeke” gegee om te lees: die natuur en in die Skriftuur. Psalm 19 sê dit baie mooi. Ons leer so baie van God deur albei hierdie “boeke” te lees. Toe jy laas ‘n draai gaan maak het in die wildtuin, die berge of by die see, het jy met soveel nuwe insigte teruggekom en besef: ons het ‘n wonderbare Skepper wat alles so goed geskep het. Alles werk so meesterlik saam. Ons glo dat die Skepper ook in hierdie tyd in beheer is van sy skepping en ons wat daarin mag woon. Ons bid vir wysheid oor wat ons kan doen as aangestelde rentmeesters van God se aarde om saam met Hom te werk om die aarde op te pas en Covid-19 te bestry.

 

Dit wat God geskep het is deel van ‘n massiewe, geïntegreerde eko-sisteem wat ineengevleg is. Skepping het skepping nodig om te kan oorleef. So het die Skepper dit bedoel van die begin af. Neem byvoorbeeld die Amerikaanse boom – die Colorado Aspen (Trilpopulier of Abeel).

Hulle groei nooit alleen nie. Hulle groei in groepe bosse. Hoekom? Want hulle vermenigvuldig vanuit hul wortelsisteme. Hulle stoot jaarliks nuwe lote vanuit die wortels. Hierdie lote word klein boompies wat vinnig groei en later groter Aspens word. In omtrent al hierdie bosse is die wortels van die bome verbind aan mekaar – asof dit net een boom is.

 

Nog ‘n Amerikaanse boom wat uitsonderlik is, is die reusagtige California Redwood – wat tot by die 90 meter hoog kan groei. Daar is bome waarvan mense tonnels deurgegrawe het waardeur motors kan deurry.

Mens sou dink dat die Redwood se wortels baie diep die aarde moet ingaan om hulle te anker teen sterk winde. Eintlik is hul wortels baie vlak en sprei dit wyd uit op soek na water by die oppervlakte. So groei hul wortels in alle rigtings sodat dit ineenvleg met ander Redwoods se wortels. Hulle staan langs mekaar, skouer aan skouer, deur dik en dun, hul wortels om mekaar se wortels gevleg. Hulle ondersteun mekaar in die winde en storms.

Aspens en Redwoods staan nooit alleen nie. Hulle het mekaar nodig om te kan oorleef in die natuur. Dit moet so wees.

Net so is ek en jy ook verbind aan mekaar met ‘n wortelsisteem. Ons word groot in families wat ons koester en begelei. Ons leer vroeg reeds hoe om vriende te maak wat ons ondersteun op verskillende maniere. Ons kan nie vir lank oorleef sonder ander mense nie.  Soos die reuse Redwoods is ons op ons beste wanneer ons aan mekaar vashou en mekaar help om staande te bly te midde van die lewe se storms. Ons het ander nodig om ons staande te hou, om ons te bemoedig en saam met ons te staan.

Wanneer dit nie met my goed gaan nie, is dit meestal omdat ek probeer om dit alleen te doen. Ek laat nie mense toe by my nie. Ek vergeet om te vra vir hulp. Ek hou my probleme vir myself. Ek wil nie ander belas nie. Dalk besef ek dit nie, maar daar is ook ander om my wat dieselfde doen. Dit help om dit te onthou in hierdie tyd. Ons het mekaar nodig om ons op te hou in hierdie tyd. Dalk is dit nodig dat iemand aan my moet vashou in hierdie tyd.

 

Kom ons dink aan die mense om ons – in ons eie huise en komplekse waar ons woon. Waar kan ek help? By wie kan ek aanklop vir hulp in hierdie tyd? Bel ‘n mede-lidmaat, bel ‘n mede-groeigroeplid. Bel ‘n vriend of vriendin. Bel een van ons leraars indien jy hulp en ondersteuning benodig. Ons is langs mekaar geplant met ‘n rede!

 


God gebruik jou swakhede!

Ek en jy
het swakhede. Jy is nie geskok oor hierdie wete nie, want jy is daagliks bewus
daarvan. Dit gaan oor ons onvolmaakthede, ons beperkinge: fisies, emosioneel,
intellektueel en geestelik. Daar is dalk onbeheerbare omstandighede wat my
verswak en beperk. Maar die groot vraag is: wat doen ek en jy met ons swakhede?
Jy kan dit wegsteek, dit ontken, verdedig, wrewel daaroor opbou. Dis wat baie
mense doen, want ons is bang oor die reaksie van mense as hulle besef ek is nie
so sterk in alles nie.

Maar God
het ‘n ander perspektief op ons swakhede. Hy wil nie net ons sterkpunte gebruik
nie, maar ook ons swakpunte tot sy eer (1 Kor 1:27). My swakhede is nie per
ongeluk nie. God laat dit toe om sy krag deur my te openbaar. Hy word getrek na
mense wat swak is en hul swakhede erken. Hy gebruik sulke mense op ‘n kragtige
wyse. Dit is hoe Paulus sy doring in die vlees verstaan het.

Daar is ‘n
beter opsie. In plaas daavan om dit weg te steek, kan ons dit erken en deel met
ander. Nog beter, ons kan leer om te roem in ons swakhede. Vir God om jou op
besondere wyse te gebruik, sal jy op ‘n manier “mank loop” vir die res van jou
lewe. So is daar in elkeen van ons swakhede wat ons ons hele lewe lank met ons
saamdra. Paulus bied vir ons ‘n besondere model oor die hantering van swakhede:

 1. Erken jou swakhede. As jy wil hê dat God jou moet gebruik,
  moet jy weet wie Hy is, maar ook wie jy is, met jou sterkpunte en swakpunte
  (Matt 16:16; Hand 14:15).
 2. Wees tevrede met jou swakhede. (2 Kor 12:9-10a). Dit leer ons om
  nederig te bly en afhanklik van God.
 3. Deel jou swakhede. Paulus was nie skaam om oor sy
  kwesbaarheid en weerloosheid te gesels nie. Hy praat eerlik oor sy mislukkings,
  gevoelens, frustrasies en vrese. (1 Kor 2:3).
 4. Roem in jou swakhede. 2 Kor 12:5b. Ons is ontvangers van
  genade. Ons roem op God se genade wat deur ons swakhede werk.

God
gebruik swak mense. Hy sal jou ook gebruik. Hy gebruik jou nie ten spyte van
jou swakhede nie, maar as gevolg daarvan.

Berei
jouself voor om deur God gebruik te word deur eerlik te wees oor jou swakhede
vandag.


Vyf wenkeuses!

In 2 Kor 5:17 lees ons hierdie besondere woorde: “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.”

Almal wonder oor Rassie se strategie hierdie komende saterdag – wat sal dit wees? ‘n Vorige kaptein van die Engelse span praat met lof van sy pragmatiese benadering. Ons sal saterdag sien – want teen die Engelse sal daar ‘n besliste plan moet wees. Daardie plan sal neerkom op ‘n paar keuses wat die Springbokke as span moet maak – ons noem dit wenkeuses – keuses om te kan wen. Ons sien daarna uit om dit mee te maak.

Daar is ook wenkeuses wat ons as die Here se kinders moet maak – keuses wat ons kan uitoefen om by ‘n oorwinnende lewe te kom. Hier is so ‘n paar wenkeuses:

 1. Jy kan kies om gesonder te leef. In plaas daarvan om te kla dat jy nie ‘n Olimpiese liggaam het nie, vind jy ‘n paar planne om jou energie te verhoog, jou stres te verminder, meer slaap in te kry en gesonder te eet. Die Psalmdigter herinner ons in Ps 119:73 dat God ons met sy eie hande gemaak en gevorm het. Jou liggaam is God se gawe aan jou! Verbeter die beheerbare faktore in jou lewe – dit verminder die impak van die onbeheerbare faktore wat oor jou pad kom.
 2. Kies om jou verhoudinge te verdiep. Die vrees vir verwerping verhoed dikwels dat ek ‘n goeie konneksie maak in my verhoudinge. Die manier om van vrees ontslae te raak is om soms juis die ding te doen wat jy die meeste vrees. Leer kommunikasie vaardighede aan,  vervang swak verhoudinge, reik uit en neem die risiko om met iemand vriende te maak. Laat ons die liefde nastreef in ons verhoudinge (1 Kor 14:1).
 3. Kies om God te vertrou, maak nie saak wat gebeur nie. Dis wat die Psalmdigter wil doen in Ps 34:1, “Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.” Wanneer jy dit kan sê, ongeag jou omstandighede, het daar in jou hart ‘n geloofsvrymoedigheid ontwikkel wat jy nie in Hollywood of in Wallstraat gaan kry nie. Dis geloof wat gebou is op ‘n verhouding met God!
 4. Jy kan kies wat in jou gedagtes aangaan. Deur die loop van die 20e eeu het wetenskaplikes geglo die brein kan nie verander nie. Die wenner van die 2002 Nobel Vredesprys het egter bewys dat jy instaat is om jou brein te “herbedraad”. So het die wetenskap uiteindelik die Bybel ingehaal: “laat God julle verander deur julle denke te vernuwe” (Rom 12:2). Jou “self” word geskep deur jou herinneringe en jou herinneringe word geskep deur jou denk-gewoontes. Voed jou brein met die beste wat daar is – die Waarheid van God, sy Woord.
 5. Laastens, jy kan Jesus kies as jou Verlosser. Hy verlos ons nie net van ons sonde nie, Hy is ook my Verlosser van elke dag. Wanneer jy toelaat dat Jesus jou verlos, gee Hy jou die vermoë om elke dag jou wenkeuses deur te voer. Wanneer ek aan Jesus behoort, is ek ‘n splinternuwe skepping – die oue is verby – die nuwe het gekom!

God wil so graag seen. Hy kan nie wag om jou Metgesel en Begeleier te wees nie. Dis nooit te laat om hierdie verandering te beleef nie. Wanneer jy hierdie wenkeuses uitoefen, word jy ‘n wenner saam met Hom.


'n Nuwe klankbaan vir jou lewe!

Ons moet opnuut van hierdie vers kennis neem: “Daarmee (met die wapens van God) vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak (2 Kor 10:5).

Hier is bietjie goeie nuus! Jou brein stoor alles. Daar is egter ook die slegte nuus – jou brein stoor regtig – alles! Jou brein kan nie onderskei tussen dit wat werklik is en dit wat denkbeeldig is nie. Dit ontvang en verwerk beide die waarheid en die leuen.

Ons het al allerhande vorme van gemors in ons breine gestoor. Of jy nou daarvan hou of nie, jy baseer soms jou besluite op van daardie gemors wat jy gestoor het. Toe jy ‘n kind was het die groot mense vir jou dinge gesê wat jy geglo het omdat hulle gesagvolle mense vir jou was. Dalk het hulle vir jou gesê dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy dit nie gaan maak in die lewe nie. Jy het hierdie leuens begin glo, soveel so dat jy dit ook vir jouself begin sê het. Dit was alles leuens – dit is nou nogsteeds ‘n klomp leuens. Jy het dit nog altyd geglo.

Dit is nodig om die klankbaan van jou lewe te verander wat elke dag in jou gedagtes speel. In plaas daarvan dat jy iets speel wat gebaseer is op leuens, is dit nodig om die klankbaan van die waarheid van God se Woord te speel. Paulus verwys ook hierna in Rom 12:2: “Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe”. Hoe verander mens jou manier van dink? Jy speel die klankbaan van die Waarheid.

Vra God om jou herinneringe te genees: herinneringe van verwerping, sonde, weersin, wrokkigheid, skuldgevoel en misbruik. Dit maak my seer aan die binnekant. God wil jou aanraak en innerlik genees.

Vul jou gemoed met God se Woord. Hoe meer jy jou gedagtes vul met God se Waarheid, hoe minder plek is daar vir leuens. God se Woord sê dat Hy jou liefhet (Joh 3:16), jy is vir Hom kosbaar (Luk 12:6), jy is tot baie dinge instaat (2 Pet 1:3), Hy het jou vergewe (Ps 103:12, Hy wil jou gebruik (Efes 4:12).


In jou krisis!

Ons almal beleef krisisse van tyd tot tyd: rondom ons gesondheid, verhoudinge en werk ensomeer. Krisisse kan ook ontstaan rondom natuurrampe soos droogte, vloede, wegholbrande ensomeer. Al is dit soms die laaste ding wat jy wil doen, is dit egter die eerste ding wat ek moet doen: BID! Gebed kan nie ‘n laaste uitweg wees nie – dis die eerste uitweg!

Daniël is ‘n goeie voorbeeld van hoe om te bid in die tyd van ‘n krisis. Na aan die einde van sy lewe, 70 jaar nadat hy en sy vriende na Babilon in ballingskap weggevoer is, het hy ‘n reuse krisis ervaar. Hy wou terugkeer huis toe voordat hy sterf. Hy was bewus van die profeet Jeremia se profesie dat Israel na 70 jaar sou terugkeer na hul land toe. Daardie tyd was vinnig besig om nader te kom. Daniël begin te bid. Sy gebed is ‘n besondere model vir gelowiges wat hulle in krisistye bevind. Hier is hoe Daniël gebid het.

Daniël luister na God. Hoe luister jy na God? Jy bestudeer die Woord. Dit is wat Daniël gedoen het. Aan die begin van hoofstuk 9 lees hy van God se belofte van Jeremia om die Israeliete terug te bring na Jerusalem. In die krisis is dit nodig om te fokus op God se Woord en sy beloftes. Daar is so bale beloftes in die Bybel. Dit bied ‘n stewige fondament vir gebed tydens ‘n krisis.

Daniël draai sy fokus na God. Hy doen dit op ‘n fisiese wyse. In Dan 9:3 staan daar: “Daarom het ek my na die Here God gewend in gebed en smeking…” ‘n Krisis kan ons baie pyn verskaf, juis omdat ons ons oë van die Here wegdraai in die middel van die krisis. Dis nodig dat ons sal fokus op God in moeilike tye. Wanneer jy jou aandag draai na familie en vriende, dan is jou fokus op hulle. Kyk op na die Here en fokus op Hom  en dit waarmee Hy besig is in jou lewe, nie op jou omstandighede nie.

Daniël deel sy begeertes met passie en emosie. Daniel het nie net sy vesoeke aan God bekendgestel nie. Hy het by God gesmeek en gepleit. Jou passie en die intensiteit van jou woorde weerspieël dikwels hoeveel iets vir jou saak maak. Wys vir God dat jou versoek meer as ‘n impulsiewe “bevlieging” is, dat dit ‘n baie sterk begeerte van jou kant is. Daniël het eintlik vir God gesoebat. Hy soebat God en vra of hy kan terugkeer na Jerusalem. Laat jou volle menswees deel wees van jou gebed, ook jou passies en emosies.

Daniël demonstreer dat hy ernstig is.   Hy vas – dan bid hy in sak en as. Dit was belangrike vorme van verootmoediging in gebed in daardie tye. Dit het gelowiges se erns gewys met gebed. Vas is ‘n belangrike geestelike gewoonte wat ons as christene opnuut moet herontdek. Dit is teken van ‘n volhardende verootmoediging voor God en ‘n erkenning van ons gebrokenheid voor Hom.

Daniël het God gedank vir sy liefde en beloftes.  Dit is goed om te vra –  met danksegging. Dit is wat Daniël gedoen het. In Dan 9:4 bid hy: ”Ag, Here, groot en ontsagwekkende God, U handhaaf u verbond en u trou teenoor dié wat vir U liefhet en U gebooie gehoorsaam.” Hy betuig sy dank teenoor God. Hy erken God se trou om al sy beloftes na te kom. Dis vir ons belangrik om in ons krisisse dieselfde te doen. Dankbaarheid help ons om verby ons probleme te kyk.

Daniël het nederig sy sonde bely.  God stel nie belang in klagtes vanuit ‘n trotse hart nie. Hy luister na nederige belydenis. God reageer nie deur te wil straf nie, inteendeel, Hy seën ons wanneer ons eerlik is oor ons sonde. Dan 9:5: “Ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig en het nie gelewe volgens u gebooie en u bepalings nie.” Daniël noem spesifieke dinge waar Israel oortree het. Hulle het nie God se hulp verdien nie, hulle kon dit ontvang op grond van God se genade.

Is jy nou in ‘n krisistyd – volg Daniël se voorbeeld en bid.


Klim die leer van nederigheid!

Sint Benediktus het in die sesde eeu al vir ons sy leer van nederheid as ‘n gawe gegee. Hierdie leer is vandag net so relevant as in sy tyd. Hy wys vir ons hoe ons kan ‘n groei in die genade van nederigheid – hoe ons kan groei in die liefde van God sodat ons totale menswees daardeur geraak word. Ons wil nie graag hierdie leer klim nie. Dit word nie bedoel as ‘n metode of resep tot nederigheid nie. Dit gee vir ons egter ‘n aanduiding van hoe moeilik dit is om soms die pad van nederigheid te stap. Alles in ons bied weerstand teen elke tree wat ons neem, maar dit is egter die weg tot ware liefde en vryheid.

Trap 1, heel onder: ‘n Heilige respek en eerbied vir God – ‘n bewus wees van sy teenwoordigheid, want ons tree dikwels op asof Hy nie teenwoordig is nie.

Trap 2:  Doen God se wil, nie jou eie of ander s’n nie. Dis die begin van innerlike transformasie.

Trap 3:  Wees gewillig om jou te onderwerp (sonder enige murmurering) aan die raad en leiding van ander. God se wil kan ook deur ander na ons kom – so gee ek my arrogansie en magsgevoel prys.

Trap 4:  Wees geduldig met die probleme van ander. Die lewe met ander is nie altyd maklik nie. Ons gee ander ‘n kans om hul eie swahhede uit te sorteer op hul eie manier en op hul eie tyd.

Trap 5:  Radikale eerlikheid teenoor ander oor ons swakhede en foute. Ons hou op om ons te verbeel ons is iets wat ons nie is nie. Ek erken my swakhede en beperkinge teenoor ‘n vriend / in, huweliksmaat, ouer of iemand anders wat omgee vir my ontwikkeling.

Trap 6:  Wees diep daarvan bewus dat jy die grootste sondaar is (1 Tim 1:16). Ek sien myself as potensieel swakker en meer sondig as al die ander om my. Dit maak ons sag en menslik.

Trap 7:  Om minder te praat. Dis naby die top van die leer – want dit gaan oor ‘n lewe wat God soek en gevul is met sy wysheid. Wyse mense is bekend met hul min woorde.

Trap 8:  Getransformeer in die liefde van God. Daar is geen hoogmoed, sarkasme, arrogansie, gevoel van belangrikheid. Ek omhels my beperkinge en dié van ander. Ek weer hoe broos en breekbaar ek is. Ek is tuis met myself en gelukkig om te vertrou op die genade van God. Alles is vir my ‘n gawe.

Om die leer van nederigeheid te klim is nie maklik nie. Hierdie leer laat ons opnuut nadink oor my plek voor God en die mense. Waar wil ek wees en waar wil God my hê? Sal ek en jy nie aanstap agter Jesus aan nie. Hy is die voetewasser! Hy is sagmoedig en nederig van hart  (Matt 11:29).


GELOWIG IN ‘N ONGELOWIGE WÊRELD

Jesus vra in Luk 18:8, “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?”

Ons verkeer in ‘n toenemende ongelowige wêreld. Dis ‘n sekulêre wêreld van verskuiwende waardes en groeiende egosentrisme. As Jesus vandag sou terugkeer na die aarde, hoeveel mense van geloof sal Hy vind? En hoe lyk dit met jou en my?

God soek gelowige mense wat Hom met oorgawe sal vertroue en dien. 2 Kron 16:9 stel dit so: “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.”

God soek getroue gelowiges want Hy wil hulle seën. Hy wil sy liefde aan hul wys deur sy groot mag. Ons geloof is die sleutel wat sy seëninge in ons lewens ontsluit.

Jesus sê in Matt 9:29 aan die blindes wat na Hom gekom het: “Wat julle glo, sal gebeur.”  God wil sy seëninge in elke area van jou lewe stort, jou familie, jou beroep, jou finansies, jou gesondheid, jou verhoudinge. Hierdie seën lyk dalk anders as wat ons verwag het dit moet lyk, maar God werk dit uit in ons lewens. God vra dat ek Hom totaal sal vertrou met alles in my lewe – so ontvang ek ook sy besondere seën vir elke situasie. Soms lyk dit asof hierdie gelowige, vertrouende mense maar skaars is in ons dag. (Spr 20:6: “Baie gee te kenne dat hulle getrou is, maar wie kan ‘n werklike betroubare mens vind?”)

Ons almal is geraak deur die sondeval van Adam en Eva. Nie een van ons doen altyd die regte ding nie, maar geloof is die sleutel tot oorwinning. Ons word aangemoedig om te groei in die geloof sodat ons groot oorwinnings sal ervaar in die Naam van Jesus. Johannes sluit hierby aan in 1 Joh 5:4 met hierdie woorde: “enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur die geloof.”

Vertroue volkome op God te midde van ‘n ongelowige wêreld. Hy lei ons van oorwinning tot oorwinning – van heerlikheid tot heerlikheid!