Tag: God is in beheer


Lockdown-Woede!

Dit kan dalk wees dat ‘n paar van ons in hierdie tyd ‘n bietjie kort van draad is? Die situasie waarin ons onsself bevind maak dit net erger. Ons geduld met ons omstandighede en met mense is maar min. Dit moet nie as ‘n verrassing kom nie. Daar is baie redes waarom ons kwaad kan wees – self-isolasie vir lang periodes, werksverliese, verminderde salarisse, irrasionele, inkonsekwente en onregverdige optredes van die owerhede, woelinge in ons eie harte.

Woede hoef egter nie die oorhand oor ons te kry nie. Meer as ooit is dit tyd om goed te dink oor hoe ons geloof daartoe kan bydra om ons kalm te hou, selfs in tye van krisis. Woede is nie altyd verkeerd nie. Die Bybel vertel dat God ook op toepaslike geleenthede woede beleef. Die rede hoekom ons woede beleef is omdat ons na sy beeld geskep is.

Woede wat egter nie goed bestuur word nie, is ‘n probleem – en dis ‘n sonde! Genadiglik kan God ons help om ons woede beter te bestuur te midde van chaos. Kyk gerus na hierdie volgende Bybelse patroon:

Besef die koste van onbeheersde woede

Daar is ‘n prys op jou woede. Spr 29:22 sê:” ‘n Persoon wat gou kwaad word, laat mense twis, hy laat mense baie sonde doen.” Jy het dit al sien uitspeel in jou lewe en ook in dié van ander. Spreuke lys verskeie moeilikhede wat veroorsaak word deur woede. Woede lei tot foute wat begaan word, dwase optredes, verbreekte verhoudinge (Spr 14:29,17; 11:29). Woede is nie die prys werd wat jy daarvoor betaal nie.

Besluit om jou woede te bestuur

Jy sal moet besluit: sal jy toelaat dat jou woede jouself en ander seermaak? Jy kan jou woede beheer – wees eerlik met jouself. Met God se hulp is jou woede beheerbaar. Spr 29:11:”Wanneer ‘n dwaas kwaad is, dan sê hy alles wat hy dink, ‘n wyse mens bly kalm.” Jy sal vooraf moet voorberei oor hoe jy korrek sal reageer in situasies wat jou kwaad maak. Moenie hieroor uitstel nie.

Dink voor jy reageer

Dink voor jy praat, dink voor jy doen. Moenie impulsief reageer nie. Jakobus skryf sy brief aan christene wat deur moeilike tye gegaan het. Hy sê in Jak 1:19-20:”moenie haastig wees om te praat nie, hy moet eers dink voordat hy praat. Hy moet ook nie haastig wees om kwaad te word nie.” Wanneer mense voel dat daar na hulle geluister word, verminder dit die frustrasies en verlig hulle seer. Woede-beheer is eintlik mond-beheer. Jy tem jou humeur deur jou tong te tem.

Raak ontslae van woede op paslike wyses

Woede is nie noodwendig die probleem nie. Dit word net ‘n probleem wanneer dit op onvanpaste wyses tot uiting kom. Efes 4:26 maak dit duidelik:”Wanneer julle kwaad word, dan moet julle nie sonde doen nie.” Baie van ons openbaar woede op wyses wat ons verder wegneem van ons doelstellings in die lewe. As ek innerlike genesing wil ontvang, my frustrasies wil oplos, my vrese wil verlig, dan sal ‘n woede-uitbarsting beslis in die pad staan. Wat is die beste wyse om met woede te werk? Moenie dit laat ontplof nie. Moet dit ook nie onderdruk nie, want dit lei tot depressie. Moenie dit op onvanpaste wyse tot uitdrukking laat kom soos byvoorbeeld deur sarkasme, woede-uitbarstings, ensomeer nie. Bely en erken dit! Laat mense weet dat jy seergekry het.

‘n Nuwe patroon in jou gemoed

Jou gedagtes bepaal jou emosies. Jou emosies bepaal jou optredes. As jy die gewoonte van woede wil verbreek, sal jy jou manier van dink moet verander. Sedert jy jongdae het jy waarskynlik geleer hoe om kwaad te word deur jou interaksie met ander om jou. Dit is dalk ook deur ander aan jou gemodelleer. Die goeie nuus is: jy kan ‘n ander en nuwe patroon aanleer. Rom 12:2:”Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, en wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

Vra God om jou met sy liefde te vul God se liefde is ‘n transformerende krag wat ons verander van kwaai mense na vredevolle mense. Paulus sê vir ons in 1 Kor 13:5 dat die liefde nie vinnig kwaad word nie en geduldig bly. Wanneer ons met God se liefde gevul is, heers woede nie meer oor ons nie. Ons verhouding met Christus het ‘n groot invloed op ons vermoë om woede in ons lewens te bemeester. God se liefde kan ons verander selfs in tye soos hierdie. Laat God jou help om jou woede te bestuur. Dit was tot dusver ‘n uitdagende jaar. God gebruik tye soos hierdie om jou karakter te  vorm. Soos wat woede om jou ontplof, laat God se besondere vrede deur jou skyn.


Jy word vasgehou!

Die afgelope paar weke is die wêreld behoorlik omgekeer. Ons probeer uitpluis hoe ons die volgende drie weke gaan hanteer. Hoe sal ons sosiale afstand kan handhaaf? Wat gaan die impak op ons almal wees – ons was nog nie in so ‘n situasie nie. Dit is nou ons beurt in Suid-Afrika. Nie een van ons is opgelei of regtig presies voorbereid om so iets te hanteer nie. Ons leraars het ook nog nie bedien in so ‘n uitsonderlike tyd nie. Vrees is oral in die lug – almal is op hete kole, daar is ‘n swanger ongemak by ons. Mense vlieg mekaar in by die rye waar hulle in toue staan. Mense is ongeduldig en jaag rond in hul motors…ons wêreld is omgekeer.
In sulke tye moet ons vashou aan waarhede wat nooit verander nie. In krisitye moet ons terugkeer na die basiese beginsels. Die feite moet voorkeur geniet voordat ons begin aksie neem.

 1. Moenie alles glo wat jy hoor of lees nie.
  Dis nie alles waar wat jy hoor nie. Nie almal op die internet, televisie of sosiale media weet waarvan hulle praat nie. Wees selektief as jy na mense begin luister in hierdie tyd. Baie sal in hierdie tyd ook hul eie agendas hê. Loop versigtig en luister evaluerend en onderskeidend. Onthou Spr 13:16 :”Alles wat ‘n verstandige mens doen, word met kennis gedoen…” Tree op vanuit kennis en nie uit vrees nie. Kry jou feite by mense wat betroubaar en geloofwaardig is.
 2. Nie almal het dieselfde graad van risiko in hierdie pandemie nie.
  Ouer mense wat onderliggende gesondheidsprobleme het, is veral baie kwesbaar. As jy in hierdie kategorie val, wees versigtig en kyk goed na jouself. Tree verstandig op en vra goeie raad waar dit nodig is. As daar van jou familie (bv ouers) is wat in hierdie kategorie val, doen ekstra moeite om na hulle welstand om te sien waar moontlik. Kom ons kyk mooi na mekaar en bly op ons hoede. Ons seniors is kosbaar en ons het hulle nodig in ons lewens. Kyk mooi na die broses onder ons.
 3. Dit sal verbygaan
  Die Bybel sê dat daar tye van beproewinge sal kom (1 Pet 4:12) “Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie”. Hierdie is moeilike tye, maar dit sal nie vir altyd hou nie. Ons moet net doen wat die mediese praktisyns ons aanbeveel. Doen die “common sense” dinge om die verspreiding van die virus teen te werk. Hierdie noodmaatreëls sal nie vir altyd duur nie. Ons gemeente sal ook weer vorentoe bymekaar kom.
 4. Fokus op dit wat onveranderlik is, nie op dit wat veranderlik is nie.
  Daar sal nou baie dinge wees wat sal verander in jou leefwêreld en jou gemeenskap in hierdie tyd. Ons weet ook nie wat die volle impak op ons gemeenskap gaan wees nie. Ons word uitgedaag om nou christene en kerk te wees op nuwe maniere. Wees plooibaar en aanpasbaar, maar onthou dit wat onveranderlik is: jou God en sy Woord. Heb 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid”. Te midde van al die veranderinge kan jy reken op hierdie waarheid. God se liefde vir jou en ons gemeenskap het ook nie verander nie. God se roeping oor jou lewe het ook nie verander nie. Moenie dat al die veranderinge jou visie wegneem van die dinge wat nog dieselfde gebly het nie.
 5. God sal saam met jou deur alles gaan
  Die virus het nie God onkant betrap nie. Hy sal saam met jou stap deur hierdie situasie. Soms sal jy baie alleen voel. Jy sal dalk voel dat niemand regtig verstaan nie, maar weet net dat jy nie alleen is nie. Onthou Jes 43:2 in hiedrie tyd: : “As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie.” Fokus op hierdie waarheid en nie op al die geraas van die sosiale media nie. Jou kommer sal verander in aanbidding.
 6. Hierdie is nie die einde van die storie nie
  2 Kor 4:8, 14 “In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel.” Paasfees herinner ons dat ons wenners is, maak nie saak wat gebeur nie. Al neem hierdie virus my lewe, ek vertrek hiervandaan na die teenwoordigheid van God. Op daardie dag sal al my pyn, siektes en hartseer verby wees. Daar is geen virus in die hemel nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet Wie die toekoms vashou, en daarom ook vir ons vashou!
 7. God wil ons gemeente gebruik om vir ander te help
  Soos ander gemeentes gaan ons eie gemeente ook nou deur ‘n uitdagende tyd. Maar God wil nie net hê dat ons gemeente net die krisis sal oorleef nie, Hy wil hê ons moet te midde van die krisis groei en floreer. Ons as gelowiges hanteer pyn anders as die wêreld. Ons sien elke behoefte as ‘n oop deur vir bediening. Dis ‘n geleentheid om ons oë oop te maak, die nood om ons raak te sien en God se lig te laat skyn. Daarom sal dit goed wees as jy kan bydra tot ons Hulpfonds sodat ons mense wat in nood is kan ondersteun. Sien om na jou bure, sien om na die bejaardes, kyk waar daar nood is, wees besig met praktiese hulp, al kan jy net vir iemand iets saambring van die winkel of apteek, al kan jy net bel – doen iets vir iemand anders. Die virus gaan beslis nie die kerk stop nie. (Matt 16:18 “die magte van die doderyk sal nie die kerk oorweldig nie.” En onthou! – ontdek ‘n nuwe verhouding met jou God en jou huismense! Hierdie is ‘n tyd om weer jou regte plek voor God in te neem. Hierdie is ‘n tyd om God te vra om sy regte plek in jou lewe in te neem – die sentrale plek!

Rus in hierdie waarhede! Gee jouself oor aan God en “let go! Moenie teen die prikkels skop nie! Jy sal beproef word op baie terreine, maar hierdie is ‘n groei-geleentheid sodat die beste in ons na vore kan kom, nie die slegste nie. Groei na jou beste self – die nuwe mens in Christus. Hou jouself vas, hou mekaar vas, hou vir God vas, want Hy hou jou vas en jou huismense!
Groete
Dr Gavin Meistre