Tag: Hou vas aan Jesus


Blaf jy by die regte boom?

“Laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal”  (Gal 5:25)

Die wêreld is begryplik in rep en roer met die pandemie wat oral kop uitsteek. Wat dit nog erger maak is die ander onaangename dinge wat die nuus haal: die oormatige vergrype van wetstoepassers, soveel so dat lewensverlies plaasvind aan die hand van sommige geweldadige lede van die “beskermingsdienste”. Hierdie vergrype kan natuurlik nie geduld word nie. Ook die uiterste geweld teen vroue in Suid-Afrika, dit is alles skokkende tendense! Hierdie misbruike was nog altyd by ons, maar die situasie rondom Covid-19 maak dit nog erger. Die situasie werk op mense se spiere. Dit bring angs, vrees en onsekerheid wat altyd die slegste uit ons na vore bring. Ons raak gefrustreerd en geïrriteerd, ons raak ongeduldig, ons oorreageer, ons word ongeskik, onsensitief, oorsensitief en die mees sagmoedigste Neelsies verander in die mees aggressiewe bullebakke. Kyk maar hoe mense hulle agter die stuurwiel gedra. Daar is dieperliggende dinge wat ons pla en dan borrel dit uit na die oppervlakte op onaangename wyses. So ontstaan ‘n gees van onbeheersdheid wat sleg is vir onsself en die mense op ons. Ons almal ly hier onder een of ander tyd.

In so ‘n tyd is dit nodig om net te gaan stilsit en te dink. Wie is ek en Wie s’n is ek? Wat is my waardes? Is ek op die oorlogspad? Is ek dalk met ‘n verkeerde oorlog besig? Ek baklei met die mense om my, maar eintlik is ek ongelukkig en gefrustreerd met myself en my lewensituasie? Ek blaf dalk by die verkeerde boom. Eintlik moet ek by my eie boom blaf. Dis dan wanneer ek moet onthou dat ek ‘n Gees-mens is. Ek het die Gees in my. Hy wil my rustig maak. Hy wil my leer hoe ek my frustrasies kan hanteer. Ek moet my oorgee aan die Gees, sodat Hy van my besit kan neem en ek sy vrug van selfbeheersing kan dra. Hy is nog altyd by my. Ek moet net bewus wees van Hom. So maak ons dit nie vir mekaar meer kompleks nie, maar eerder makliker.

Daar is ‘n wonderlike saamwerk tussen dit wat God doen en dit wat ek doen – ‘n heilige samewerking! God doen altyd eerste: Hy skep, onderhou, sorg en koester, Hy neem inisiatief! As Hy gedoen het, roep Hy vir my om ook te doen. Ek kan dan reageer in gehoorsaamheid, diens en liefde. God reik elke dag na my uit in sy liefde. Wanneer ek ‘n tree in die geloof begin neem na Hom, gebeur daar groot dinge.  Die Bybel is vol sulke verhale. Met een tree in die geloof word die krag van die Heilige Gees in my lewe geopenbaar.  Toe Josua gekonfronteer is met die vloedwaters van die Jordaanrivier  (Jos 3), neem die leiers net een tree in die water  –  in gehoorsaamheid en geloof – en die waters droog op om ‘n pad vir hulle oop te maak deur die Jordaanrivier.

God het gedoen – Hy wag nou vir jou om te doen!  Moenie wag totdat jy sterk of moedig voel nie. Beur voort in jou swakheid terwyl jy die regte dinge begin doen,  ten spyte van jou vrees, onsekerheid en frustrasies. So werk jy saam met die Heilige Gees – so word jou karakter gevorm.

Die Bybel vergelyk geestelike groei met ‘n saadjie, ‘n gebou en ‘n kind wat groot word. Elke metafoor weerspieël aktiewe deelname van my kant af: die saad moet geplant en versorg word, die gebou moet gebou word – dit verskyn nie eendag uit niks uit nie. Kinders moet eet en oefening kry om te kan groei. Ons eie inspanning het niks te doen met ons verlossing nie – dit het God alleen gedoen aan die kruis. Ons het geen rol gespeel by ons verlossing nie. Ons inspanning kom wanneer ons die groeipad begin stap saam met die Gees. Ons word sommer baie kere in die Nuwe Testament aangemoedig om moeite te doen om te groei om soos Jesus te word. Kyk maar na verse soos Luk 13:24; Rom 14:19; Efes 4:3; 2 Tim 2:15; Heb 4:11; Heb 12:14; 2 Pet 3:14; Fil 3:12-14. Jy kan nie rond sit en wag dat alles vir jou moet gebeur nie.

Paulus verduidelik vir ons in Efes 4 :22-24 dat ons 3 verantwoordelikhede het in ons geloofsreis om soos Jesus te word:

1.   Ons kies om die ou manier van doen agter te laat (Efes 4:22 “Hou dan op om te lewe soos julle vroeer gelewe het”.)

2.   Ons verander ons manier van dink (Efes 4:23 “Julle gees en gedagtes moet nuut word”.) Paulus sê in Rom 12:2 dat ons getransformeer word deur die vernuwing van ons gedagtes. Die Griekse woord vir verander / transformeer is die woord: “metamorfose” – dit word gebruik in Rom 12:2 en 2 Kor 3:18. Vandag word hierdie woord gebruik om die wonderlike verandering te beskryf wat ‘n ruspe ondergaan na ‘n skoenlapper. Wanneer God die koers aandui in ons gedagtes, vind hierdie geestelike transformasie plaas in ons lewens. Ons word van binne af verander, ons word mooier, ons word vrygelaat om na groot hoogtes te vlieg.

3.   Ons trek die karakter van Jesus aan Hoe doen ons dit? Deur nuwe bevrydende gewoontes te ontwikkel. Jou karakter is eintlik maar die somtotaal van jou gewoontes – dit is maar hoe jy op grond van ‘n klomp gewoontes optree. Efes 4:24: “lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig”.

Ons hoef nie met die Gees te “kompeteer” nie. Ons hoef nie sy werk vir Hom te probeer doen nie. Ons hoef nie sy werk “oor te vat” nie. Ek kan maar net doen wat ek moet doen. Ek werk saam met die Gees, sodat ek kan groei om soos Jesus te wees. Hierdie tyd is groeityd! Word bemoedig – en groei deur al jou laagtepunte. Die Here vat jou by die hand! Kom ons maak dit makliker vir mekaar en nie moeiliker nie.


Jy word vasgehou!

Die afgelope paar weke is die wêreld behoorlik omgekeer. Ons probeer uitpluis hoe ons die volgende drie weke gaan hanteer. Hoe sal ons sosiale afstand kan handhaaf? Wat gaan die impak op ons almal wees – ons was nog nie in so ‘n situasie nie. Dit is nou ons beurt in Suid-Afrika. Nie een van ons is opgelei of regtig presies voorbereid om so iets te hanteer nie. Ons leraars het ook nog nie bedien in so ‘n uitsonderlike tyd nie. Vrees is oral in die lug – almal is op hete kole, daar is ‘n swanger ongemak by ons. Mense vlieg mekaar in by die rye waar hulle in toue staan. Mense is ongeduldig en jaag rond in hul motors…ons wêreld is omgekeer.
In sulke tye moet ons vashou aan waarhede wat nooit verander nie. In krisitye moet ons terugkeer na die basiese beginsels. Die feite moet voorkeur geniet voordat ons begin aksie neem.

 1. Moenie alles glo wat jy hoor of lees nie.
  Dis nie alles waar wat jy hoor nie. Nie almal op die internet, televisie of sosiale media weet waarvan hulle praat nie. Wees selektief as jy na mense begin luister in hierdie tyd. Baie sal in hierdie tyd ook hul eie agendas hê. Loop versigtig en luister evaluerend en onderskeidend. Onthou Spr 13:16 :”Alles wat ‘n verstandige mens doen, word met kennis gedoen…” Tree op vanuit kennis en nie uit vrees nie. Kry jou feite by mense wat betroubaar en geloofwaardig is.
 2. Nie almal het dieselfde graad van risiko in hierdie pandemie nie.
  Ouer mense wat onderliggende gesondheidsprobleme het, is veral baie kwesbaar. As jy in hierdie kategorie val, wees versigtig en kyk goed na jouself. Tree verstandig op en vra goeie raad waar dit nodig is. As daar van jou familie (bv ouers) is wat in hierdie kategorie val, doen ekstra moeite om na hulle welstand om te sien waar moontlik. Kom ons kyk mooi na mekaar en bly op ons hoede. Ons seniors is kosbaar en ons het hulle nodig in ons lewens. Kyk mooi na die broses onder ons.
 3. Dit sal verbygaan
  Die Bybel sê dat daar tye van beproewinge sal kom (1 Pet 4:12) “Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie”. Hierdie is moeilike tye, maar dit sal nie vir altyd hou nie. Ons moet net doen wat die mediese praktisyns ons aanbeveel. Doen die “common sense” dinge om die verspreiding van die virus teen te werk. Hierdie noodmaatreëls sal nie vir altyd duur nie. Ons gemeente sal ook weer vorentoe bymekaar kom.
 4. Fokus op dit wat onveranderlik is, nie op dit wat veranderlik is nie.
  Daar sal nou baie dinge wees wat sal verander in jou leefwêreld en jou gemeenskap in hierdie tyd. Ons weet ook nie wat die volle impak op ons gemeenskap gaan wees nie. Ons word uitgedaag om nou christene en kerk te wees op nuwe maniere. Wees plooibaar en aanpasbaar, maar onthou dit wat onveranderlik is: jou God en sy Woord. Heb 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid”. Te midde van al die veranderinge kan jy reken op hierdie waarheid. God se liefde vir jou en ons gemeenskap het ook nie verander nie. God se roeping oor jou lewe het ook nie verander nie. Moenie dat al die veranderinge jou visie wegneem van die dinge wat nog dieselfde gebly het nie.
 5. God sal saam met jou deur alles gaan
  Die virus het nie God onkant betrap nie. Hy sal saam met jou stap deur hierdie situasie. Soms sal jy baie alleen voel. Jy sal dalk voel dat niemand regtig verstaan nie, maar weet net dat jy nie alleen is nie. Onthou Jes 43:2 in hiedrie tyd: : “As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie.” Fokus op hierdie waarheid en nie op al die geraas van die sosiale media nie. Jou kommer sal verander in aanbidding.
 6. Hierdie is nie die einde van die storie nie
  2 Kor 4:8, 14 “In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel.” Paasfees herinner ons dat ons wenners is, maak nie saak wat gebeur nie. Al neem hierdie virus my lewe, ek vertrek hiervandaan na die teenwoordigheid van God. Op daardie dag sal al my pyn, siektes en hartseer verby wees. Daar is geen virus in die hemel nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet Wie die toekoms vashou, en daarom ook vir ons vashou!
 7. God wil ons gemeente gebruik om vir ander te help
  Soos ander gemeentes gaan ons eie gemeente ook nou deur ‘n uitdagende tyd. Maar God wil nie net hê dat ons gemeente net die krisis sal oorleef nie, Hy wil hê ons moet te midde van die krisis groei en floreer. Ons as gelowiges hanteer pyn anders as die wêreld. Ons sien elke behoefte as ‘n oop deur vir bediening. Dis ‘n geleentheid om ons oë oop te maak, die nood om ons raak te sien en God se lig te laat skyn. Daarom sal dit goed wees as jy kan bydra tot ons Hulpfonds sodat ons mense wat in nood is kan ondersteun. Sien om na jou bure, sien om na die bejaardes, kyk waar daar nood is, wees besig met praktiese hulp, al kan jy net vir iemand iets saambring van die winkel of apteek, al kan jy net bel – doen iets vir iemand anders. Die virus gaan beslis nie die kerk stop nie. (Matt 16:18 “die magte van die doderyk sal nie die kerk oorweldig nie.” En onthou! – ontdek ‘n nuwe verhouding met jou God en jou huismense! Hierdie is ‘n tyd om weer jou regte plek voor God in te neem. Hierdie is ‘n tyd om God te vra om sy regte plek in jou lewe in te neem – die sentrale plek!

Rus in hierdie waarhede! Gee jouself oor aan God en “let go! Moenie teen die prikkels skop nie! Jy sal beproef word op baie terreine, maar hierdie is ‘n groei-geleentheid sodat die beste in ons na vore kan kom, nie die slegste nie. Groei na jou beste self – die nuwe mens in Christus. Hou jouself vas, hou mekaar vas, hou vir God vas, want Hy hou jou vas en jou huismense!
Groete
Dr Gavin Meistre