Tag: Liefde


SONDER LIEFDE IS DIT TYDMORS

1 Kor 13:1 “Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal, ‘n galmende simbaal geword.”

Liefde is ons grootste doel hier op aarde. Ons is hier geplaas om te leer om God en ander lief te hê. Paulus beskryf aan ons in 1 Kor 13 waarom die liefde die belangrikste waarde is.

  • Sonder liefde is alles wat jy sê ondoeltreffend. Woorde sonder liefde is net geraas. Mense verwerp liefdelose woorde, maar hulle sit regop, luister en reageer op woorde wat in liefde uitgespreek word.
  • Sonder liefde is alles wat jy weet onvolledig. 1 Kor 13:2 “Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis….maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.”  Die wêreld ontplof van al die informasie en kennis. Tog word baie van ons mees basiese probleme nie opgelos nie, want die wêreld soek nie na meer kennis nie, maar na liefde.
  • Sonder liefde is alles wat ek glo onvoldoende. 1 Kor 13:2 “al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.” Baie mense het die wanpersepsie dat christenskap net gaan oor die glo van sekere waarhede en leerstellinge. Die vraag is egter: het jy Jesus lief? Besef jy dat Hy jou liefhet? Christenskap gaan daaroor dat ek Christus se liefde sal ervaar – en om te leer om soos Hy lief te hê.
  • Sonder liefde is alles wat jy gee betekenisloos. 1 Kor 13:3 “Al deel ek al wat ek het aan ander uit…maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.” Daar is allerhande motiveringe waarom mense gee, soos ‘n gevoel van verpligting, prestige of skuld. Net omdat jy gee beteken nie dat jy dit doen in liefde nie. Jy kan gee sonder om lief te hê, maar jy kan nie liefhê sonder om te gee nie.
  • Sonder liefde is alles wat jy bereik onvoldoende. 1 Kor 13:3 “al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan roem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks.” Jy kan baie prestasies behaal het in hierdie lewe. Jy kan selfs jou lewe offer vir die Koninkryk van God, maar sonder liefde is dit ‘n vermorste poging. Jy kan die gawe hê om welsprekend te wees, die kennis van ‘n genie, die geloof van ‘n wonderwerker, die vrygewigheid van ‘n filantroop, die toewyding van ‘n martelaar – maar as jy nie liefde het nie, tel dit absoluut niks. Die goeie nuus is egter – jy kan ander liefhê omdat God jou eerste liefgehad het. Soos wat jy leef binne sy liefde sal Hy jou help om ander lief te hê. Wanneer jy nader aan Hom beweeg, sal jou vermoë om lief te hê toeneem. Hy maak dit moontlik om hierdie roeping tot liefde vir ander uit te leef.

BLY EMOSIONEEL GESOND

Ek en jy het ook ‘n innerlike lewe – dit gaan oor alles wat ons dink en voel in ons binneste. Soms wys ons dit mense – soms steek ons dit weg. Meestal wys dit in ons optrede, ons gesindheid, ons woorde en dade. Emosies is die barometer van die siel. Dit wys vir ons hoe dit hier binne gaan. Dis belangrik om binnekant gesond te bly, selfs te midde van turbulensie. Daarom is dit so belangrik om ons gedagtes doelbewus te rig op die goeie dinge, die teenwoordigheid, liefde en gawes van God, sy Woord, sy sorg! Wanneer ons op dit alles fokus, kom die emosies ook naderhand in lyn met die gedagtes.

Spr 17:22 sê: “ ’n Vrolike mens is ‘n gesonde mens, ‘n neerslagtige mens raak uitgeput.” Die GNT vertaling stel dit so: “Being cheerful keeps you healthy”.

Jou liggaam sal baie gou vir jou laat weet wanneer jy fisies herlaai moet word. Jou maag grom – dit is tyd vir eet. Jou ooglede raak swaar – dis tyd vir slaap. Ons kyk egter dikwels die ander tekens mis wat vir ons sê dat ons ‘n emosionele herlaai nodig het: ‘n gevoel van oorweldiging, ‘n kort lont, ‘n ongeduldige uitbarsting of om mense te vermy… Jy het geen begeerte om mense lief te hê wanneer jou emosionele tenk laag is nie. Om aan te hou om die oorvloedige lewe te leef, ‘n lewe van vryheid en liefde is dit belangrik om jou emosionele tenk vol te hou. Hoe doen mens dit?

Beplan vir ‘n bietjie alleentyd. Jesus het dit gereeld gedoen – Hy het onttrek aan die skares om emosioneel te herlaai. Lees maar Mrk 6:31 in hierdie verband. Mense wat altyd beskikbaar is, is nooit volledig beskikbaar nie, tensy hulle tyd maak om te rus.

Probeer vasstel watter aktiwiteite in jou lewe vir jou nuwe energie verskaf – wat is die dinge wat jou batterye herlaai. Dit wissel van mens tot mens want ons is verskillend “bedraad”. Dalk is dit ‘n stokperdjie, om met jou hande iets te doen, ‘n sport, ‘n kunsaktiwiteit, ‘n speletjie, leeswerk, musiek luister, stap of net stilwees êrens. Maak tyd hiervoor in jou besige skedule. Kuier kan ook baie terapeties wees vir sommige mense. Matt 11:19 verwys na Jesus wat te midde van ‘n baie besige lewe geëet en gedrink het. Hy het sover Hy kon sy lewe op aarde geniet. Die Fariseërs het selfs na Hom verwys as ‘n vraat en ‘n wynsuiper…! Ons is nie geskep om die hele tyd uitgeput te wees nie.

Ontwikkel die gewoonte van lag. Wanneer jy lag vermeerder die getal T-selle in jou liggaam. Dit verhoog jou immuniteit en stel endorfiene vry in jou brein. Om te lag is goed vir jou gesondheid. So begin jy die lewe meer geniet, maar dit help jou ook om ander goed lief te hê.