Tag: NG Kerk


Gereed dat God jou kan gebruik!

Ja selfs in hierdie uitsondelike tyd wil die Here jou gebruik. Ons sien dit oral om ons. Sommige mense reageer selfsugtig en skerm net vir hulself. Hulle gaan sit in ‘n hoekie, sien net die probleme raak  en kry hulleself jammer. Die Here kan hulle nie gebruik nie. Andere sien die geleenthede en nood om hulle raak en word instrumente in die hand van die Here. Hulle bly waaksaam en nugter en koop die tyd uit om ander om hulle by te staan. Dit is wat die Here se volgelinge doen.

Diep in jou hart begeer jy dat God jou sal gebruik om ander mense te help. Dis die sin van die lewe – om ander mense by te staan. “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.” (2 Kron 16:9). Die Here wil graag mense help – en baie keer wil Hy jou gebruik, maar Hy vra dat jou hart op Hom gefokus sal wees sodat Hy jou kan gebruik.

Om deur God gebruik te word, behels die volgende belangrike beginsels:

1. Hou jou lewe skoon

Die eerste tree wat ek neem om deur God gebruik te word is altyd selfondersoek. Mense wat God op ‘n besondere manier gebruik is mense wat met hul persoonlike sonde na God gekom het en dit voor Hom bely het. God gebruik klein houers, gewone houers en selfs gebreekte houers. Maar Hy sal nie ‘n vuil houer gebruik nie. “Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees” (Matt 23:26). In hierdie tyd is ons baie ingesteld op persoonlike higiëne, maar ons moet ook veral ingestel wees op innerlike higiëne.

2. Hou jou oë oop

Maatskappye en kerke is gaande oor die woord: visie! (Engels: vision). ‘n Kerk of ‘n maatskappy se visie word meestal bedoel as ‘n doel of droom wat nagejaag moet word. Visie beteken egter om God te sien werk in jou huidige omstandighede en om saam met Hom te beweeg. Dis om raak te sien wat God in die wêreld doen en daarby betrokke te raak waar Hy jou geplaas het. As jou visie nie belyn is met dit waarmee God besig is nie, is jy dan van koers af.  “Keep your eyes open for God, watch for his works; be alert for signs of his presence” (Psalm 105:4 The Message).

3. Behou ‘n dankbare hart

God gebruik dankbare mense. Dankbare mense het ‘n wonderlike uithouvermoë onder alle omstandighede. Dit laat jou aanhou en uithou. Dis omdat hulle meer fokus op God se sorg en voorsiening as op hul eie probleme. Dankbaarheid is die gesondste van alle emosies vanweë die fisiese en psigologiese voordele wat dit inhou. As jy jou dankbaarheid verloor, word jy sinies en skepties. Paulus sê in Rom 12:11: “Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.”  Ons moet onsself keer op keer herinner hoe ‘n voorreg dit is om Jesus te dien. Moenie sy werke in en om jou as vanselfsprekend aanvaar nie. Dis gegrond in sy genade aan jou en my.

4. Onthou jou doel voor oë

Jy is beplan vir God se plesier, gevorm vir God se familie, geskep om soos Jesus te word en uitgedink vir diens en getuienis. Onthou ook Hand 13:36: “En volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het.” Dien God se doel met jou lewe! 

5. Hou jou gedagtes by Jesus

Dink na oor hierdie vers: Heb 12:2: “die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.”  Kyk hoe staan dit in The Message: “Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we’re in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed – he could put up with anything along the way: cross, shame, whatever. And now he’s there, in the place of honor, right alongside God” (Hebrews 12:2 The Message). 

God se doel met jou lewe is baie groter as jou probleme. Moenie tou opgooi as dinge moeilik raak nie. Gaan na Jesus en hou jou gedagtes by Hom!


ONS IS OP VLAK 3 MAAR JY VOEL OP MOEDVERLOOR SE VLAK 0

Voel jy op Vlak 0 vandag –  totaal emosioneel gedreineer en uitgeput. Covid-19 het jou nie platgetrek nie, maar jy is innerlik-emosioneel siek daarvan, platgetrek van al die gepraat van die “nuwe normaal”.  Jy voel innerlik swak van al die weerstand bied teen al die potensiële gevare dat jy nie lus voel om jou voet uit die bed te sit nie – dalk sal jy daar op jou veiligste wees. Jy voel lus om in ‘n hoekie te gaan sit van uitputting. En jy voel baie skuldig dat jy so voel, en jy probeer jou bes om sterk te wees vir jouself en jou mense, maar eintlik weet jy jy is baie swak. Jy is dalk so bewus van jou eie foute, gebreke en tekortkominge.

Moenie moed verloor nie! Wees dapper en gaan net aan! Het jy geweet God gebruik mense soos jy. God werk deur mense wat swak is, mense wat weet dat hulle swak is, mense wat voel dat hulle aan die einde van hul kragte gekom het. God werk deur mense wat vol foute en gebreke is. God kon gekies het om net deur mense te werk wat sterk en agtermekaar is, maar Hy sou nie veel gedoen gekry het op daardie manier nie. Die feit van die saak is, ons is almal gebroke.

2 Kor 4:7: “Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.”

God gebruik swak mense om sy krag te wys. God het gekies om sy heerlikheid in kleipotte te plaas. As jy ‘n kleipot laat val, sal dit breek, net soos ek en jy. Ons is geestelik, fisies en emosioneel breekbaar.

Die geskiedenis van die kerk is gevul met voorbeelde van hoe God werk deur gebreekte en seergemaakte mense. Hoekom gebruik God hierdie mense? Sodat sy heerlikheid en krag na vore kan kom. Vir God om jou te gebruik vir die res van jou lewe, sal jy mank loop vir die res van jou lewe. Jy kan nie jou menslikheid wegsteek nie. Om jou menslikheid, swakheid en broosheid te ontken is nie net oneerlik nie, jy bewys ook jouself en ander ‘n groot onguns.

Trouens, jou brose menslikheid is eintlik een van jou grootste kragte wat jy het. As jy nie jou swakhede wegsteek nie, sal dit jou altyd dwing om op God te vertrou. God het sy grootste gawes in eenvoudige kleipotte geplaas, sodat Hy die krediet kan kry daarvoor. God het dit oor en oor gedoen in die Bybel, selfs voordat Hy sy kerk gevestig het.

Heb 11:32-34 “Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van Dawid, Sameul en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het; hulle het leeus se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom; hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het leërs van vreemdes op die vlug gejaag.”

Dit is wat God met ons doen. Hy neem ons swakheid en omskep dit in krag.

Die Bybel beskryf Gideon as baie dapper man, en tog was hy ‘n lafaard wat weggekruip het in ‘n parskuip toe die engel aan hom verskyn het in Rigters 6:11-12. Hy was die jongste kind, komende uit die swakste en armste familie en die swakste stam. Maar God het hom sterk gemaak.

Petrus was alles behalwe stabiel. Hy was Mnr Impulsief dwarsdeur die evangelies, maar Jesus het aan hom verklaar : Jy is die rots waarop die kerk gebou sal word. Hy het onstabiele Petrus verander in ‘n rots van stabiliteit vir die vroeë kerk.

Dawid was ‘n egbreker en moordenaar, en tog word hy genoem die man na God se hart (Hand 13:22).

Abraham word genoem die “Vader van die geloof”, maar hy het so min geloof gehad dat hy twee maal sy vrou gevra het om te lieg om sodoende sy eie lewe te red.

Hudson Taylor, ‘n Britse sendeling na Sjina in die 19e eeu, het eenkeer gesê: “All God’s giants have been weak people.”  Jy sien die waarheid van hierdie stelling dwarsdeur die hele Bybel. Jy sien dit in die lewens van die groot reuse van die kerkgeskiedenis. God hou daarvan om swak mense te gebruik om sy wil uit te voer.

1 Kor 1:27 “wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak.”

Wat is die swakheid in jou lewe wat jy die meeste wil wegsteek?

Dis tyd om dit vir God te gee om te gebruik tot sy groter doel. God kan en wil enigeen gebruik wat niks terughou nie, selfs nie hul grootste swakheid nie.

So hoe lyk dit vandag met jou op Vlak 0? Skep moed! Haal diep asem! Onthou wie jy is? Onthou veral Wie s’n jy is! God se krag word in jou swakheid volbring! Laat jou liggaam weer in beweging kom. Doen die regte ding in die geloof en in God se krag – en die hart en emosies sal volg!


Stap saam met die Gees!

Hierdie sondag vier ons die koms van die Heilige Gees na die aarde. Wat ‘n besondere dag vir die kerk van Jesus  – en vir elke gelowige. Sonder die Gees kan ons nie geestelik bestaan nie. Ons het Hom nodig met elke tree wat ons neem agter Jesus aan. Dis Hy wat ons bekragtig vir elke taak en uitdaging. Hy help ons om deur donker tye te beweeg, soos nou.  Hy help ons ook om ontslae te raak van negatiewe dinge en gewoontes in ons. Dit laat my dink aan die woorde van Paulus in Efes 4:23 “julle gees en gedagtes moet nuut word”. Hierin speel die Heilige Gees ‘n onmisbare rol  – Hy is ons Heiligmaker wat Jesus se nuwe lewe in ons harte indra. Hy blaas die basuin sodat ek en jy kan opstaan uit ons sondeslaap –en die nuwe dag van God tegemoet kan gaan.

Die oomblik wanneer ek in die geloof agter Jesus begin aanstap, ontsluit die Gees sy krag in my. Die Jordaanrivier was ‘n baie groot fisiese en psigiese grens in die Israeliete se wankelmoedige gemoed. Toe Josua gekonfronteer is met die Jordaanrivier, het hy nie teruggedeins nie, hy en die ander leiers het die eerste tree geneem in die waters as daad van gehoorsaamheid aan God. God reageer met ‘n wonder – die waters trek terug en die volk gaan deur. God maak dit vir hulle moontlik. Gehoorsaamheid ontsluit die mag en krag van God.

Ons gaan nou almal deur ‘n oorgangstyd. Wat anderkant hierdie tydperk wag, weet ons nie presies nie. Moenie wag totdat jy sterk en dapper voel om vorentoe te beweeg nie. Stap vorentoe in swakheid. Doen die regte ding ongeag jou vrese en gevoelens. So werk jy saam met die Heilige Gees. So ontwikkel jou geestelike karakter op ‘n onbekende reis.

In die groeiproses om soos Jesus te word, dra ek hierdie drie verantwoordelikhede:

 1. Kies om die ou maniere van doen te laat gaan (Efes 4:22) “hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word.”
 2. Verander jou manier van dink  (Efes 4:23) “julle gees en gedagtes moet nuut word.” (Lees ook Rom 12:2)
 3. Trek die karakter van Jesus aan – deur nuwe gewoontes te ontwikkel (Efes 4:24) “lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig”. Jou karakter is in werklikheid die somtotaal van jou gewoontes. Trek Jesus elke dag aan en beklee jou karakter met nuwe gewoontes.

Watter God-gegewe aksies het jy eenkant gesit, omdat jy swak en ontoereikend gevoel het? Watter ou gewoontes moet jy eenkant sit? Onthou! Dis elke dag Pinkster – die Gees leef elke dag in jou! Gee jouself oor aan Hom – volg sy leiding en werk saam met Hom, sodat Hy Jesus se karakter in jou na vore kan bring.


God het vir ons twee “boeke” gegee om te lees: die natuur en in die Skriftuur. Psalm 19 sê dit baie mooi. Ons leer so baie van God deur albei hierdie “boeke” te lees. Toe jy laas ‘n draai gaan maak het in die wildtuin, die berge of by die see, het jy met soveel nuwe insigte teruggekom en besef: ons het ‘n wonderbare Skepper wat alles so goed geskep het. Alles werk so meesterlik saam. Ons glo dat die Skepper ook in hierdie tyd in beheer is van sy skepping en ons wat daarin mag woon. Ons bid vir wysheid oor wat ons kan doen as aangestelde rentmeesters van God se aarde om saam met Hom te werk om die aarde op te pas en Covid-19 te bestry.

 

Dit wat God geskep het is deel van ‘n massiewe, geïntegreerde eko-sisteem wat ineengevleg is. Skepping het skepping nodig om te kan oorleef. So het die Skepper dit bedoel van die begin af. Neem byvoorbeeld die Amerikaanse boom – die Colorado Aspen (Trilpopulier of Abeel).

Hulle groei nooit alleen nie. Hulle groei in groepe bosse. Hoekom? Want hulle vermenigvuldig vanuit hul wortelsisteme. Hulle stoot jaarliks nuwe lote vanuit die wortels. Hierdie lote word klein boompies wat vinnig groei en later groter Aspens word. In omtrent al hierdie bosse is die wortels van die bome verbind aan mekaar – asof dit net een boom is.

 

Nog ‘n Amerikaanse boom wat uitsonderlik is, is die reusagtige California Redwood – wat tot by die 90 meter hoog kan groei. Daar is bome waarvan mense tonnels deurgegrawe het waardeur motors kan deurry.

Mens sou dink dat die Redwood se wortels baie diep die aarde moet ingaan om hulle te anker teen sterk winde. Eintlik is hul wortels baie vlak en sprei dit wyd uit op soek na water by die oppervlakte. So groei hul wortels in alle rigtings sodat dit ineenvleg met ander Redwoods se wortels. Hulle staan langs mekaar, skouer aan skouer, deur dik en dun, hul wortels om mekaar se wortels gevleg. Hulle ondersteun mekaar in die winde en storms.

Aspens en Redwoods staan nooit alleen nie. Hulle het mekaar nodig om te kan oorleef in die natuur. Dit moet so wees.

Net so is ek en jy ook verbind aan mekaar met ‘n wortelsisteem. Ons word groot in families wat ons koester en begelei. Ons leer vroeg reeds hoe om vriende te maak wat ons ondersteun op verskillende maniere. Ons kan nie vir lank oorleef sonder ander mense nie.  Soos die reuse Redwoods is ons op ons beste wanneer ons aan mekaar vashou en mekaar help om staande te bly te midde van die lewe se storms. Ons het ander nodig om ons staande te hou, om ons te bemoedig en saam met ons te staan.

Wanneer dit nie met my goed gaan nie, is dit meestal omdat ek probeer om dit alleen te doen. Ek laat nie mense toe by my nie. Ek vergeet om te vra vir hulp. Ek hou my probleme vir myself. Ek wil nie ander belas nie. Dalk besef ek dit nie, maar daar is ook ander om my wat dieselfde doen. Dit help om dit te onthou in hierdie tyd. Ons het mekaar nodig om ons op te hou in hierdie tyd. Dalk is dit nodig dat iemand aan my moet vashou in hierdie tyd.

 

Kom ons dink aan die mense om ons – in ons eie huise en komplekse waar ons woon. Waar kan ek help? By wie kan ek aanklop vir hulp in hierdie tyd? Bel ‘n mede-lidmaat, bel ‘n mede-groeigroeplid. Bel ‘n vriend of vriendin. Bel een van ons leraars indien jy hulp en ondersteuning benodig. Ons is langs mekaar geplant met ‘n rede!

 


'n Sterk fondament!

Hierdie tyd verg ‘n geloofshuis met ‘n stewige fondament. Die winde waai, die storms woed – en my geloofshuis moet hou. Ons voel onseker oor baie dinge. Ons beleef soms emosies wat ons ondertoe wil trek, na wanhoop en moedeloosheid. Elkeen van ons beleef dit anders. Vir sommige is dit ‘n tyd van rus en ontspanning. Vir ander pak die donker wolke saam as hulle dink oor hoe hulle vorentoe moet oorleef.

My geloofshuis het ‘n sterk en stewige fondament nodig. Vir die goeie tye en vir die Covid-19 tye. Ons moet juis die goeie tye benut om sterk huise te bou op ‘n stewige fondament, sodat dit kan hou in die stormtye. 

Jesus vertel in Matteus 7 die verhaal van twee bouers; die een was wys en die ander een was dwaas. Die dwase man het sy huis net op sand gebou. Toe die storms kom het die huis ineengestort. Jesus verwys hier na mense wat sy waarhede hoor en ontvang, maar dit nie laat oorgaan na die praktyk van hulle lewens nie. Hulle maak nie daardie waarhede die praktyk van hul lewens nie. Hulle gaan doen dit nie. Hulle is soos hierdie dwase bouer wat op sand bou.

Die wyse bouer het egter sy huis op rots gebou. Toe die winde en storms kom het sy huis sterk gestaan. So is die persoon wat nie net Jesus se woorde hoor en ontvang nie, maar dit ook in praktyk gaan doen en uitleef.

In elke tyd het my geloofshuis ‘n sterk fondament nodig. Dit beteken dat ek goed sal nadink oor wat Jesus vir my sê, ook in hierdie Covid-19 tyd. Oor myself, my eie lewe, my vrese en bekommernisse, die onnodige skadelike dinge waaraan ek vashou, die dinge wat die mense om my raak, my kinders, kleinkinders, skoonkinders, ouers, skoonouers, broers en susters en ander familielede, my kollegas, my vriende, my verlede, my hede, my toekoms, my werk, my planne, drome en vooruitsigte. Jesus roep my op om sekere dinge af te lê en seker dinge te omarm. Daar is sekere dinge wat ek moet los, en sekere dinge wat ek van Hom moet ontvang en koester. Wat is daardie dinge vir jou? Dis gaan die verskil maak of ek in hierdie tyd geestelik gaan groei of nie. Dit gaan bepaal watter tipe fondament ek onder my geloofshuis gaan bou. Sal die fondament sand wees, of die Rots, Jesus!

Jakobus het nogal baie klem gelê om die praktiese deel van ons geloof, dat ons die woorde van Jesus ter harte moet neem, dit sal uitleef en sal doen, omdat dit vir ons die weg baan tot ware innerlike vryheid en vrede. In die eerste hoofstuk noem Jakobus drie voorbeelde van hoe ons God se waarhede in praktyk kan uitleef:

1. Jou tong sal onder beheer wees! “As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy himself. Sy godsdiens is waardeloos.” (Jak 1:26).

2. Jy sal ‘n omgee-hart hê!  “Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan”. (Jak 1:27)

3. Jy sal ‘n skoon gemoed hê!  “en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.”  (Jak 1:27)

Hierdie dinge is bewyse van ware Christen-wees. Dis juis die dinge wat ons nou in ons binneste en in ons huise moet begin beoefen: ‘n Gees-beheerde tong, ‘n omgee hart vol medelye en ‘n skoon en rein gemoed, vry van negatiwiteit en angs. In Joh 13:17 sê Jesus vir sy dissipels: “Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” 

Kan jy sien wie is die gelukkige en geseënde mense? Dis hulle wat doen wat Jesus sê. Die seëninge van die hemel word op jou uitgestort wanneer jy dit doen. Ons kan verseker hiervan wees – dat ons baie baie, baie meer weet van God se waarhede as wat ons nou uitleef….Daarom begin vandag waar jy is met die mense wat saam met jou is! Begin sommer nou daar! Begin om dit te beoefen wat jy nou reeds weet. Soos wat jy meer begin weet, doen dit ook sommer! Nou is die tyd om ons geloof in praktyk oor te sit. Ek oefen dit in by my huismense rondom my. So bou ek my geloofshuis op ‘n baie stewige fondament, want ek volg Jesus in sy woorde.

Groete vir eers!

Gavin


Ons stap deur die vallei!

Op Dag 21 van die inperking is die hele storie nie meer so snaaks nie… So voel baie van ons altans – juis omdat dit so onnatuurlik is om ontneem te word van normale beweegruimte. Ons breine en liggame soek daardie uitbeweeg, rondbeweeg en ruimtelike diepte-perspektiewe om ons. Ons wil nie net naby sien nie, ons wil ook ver sien, maar nou kan ons nie altyd nie. Dis hoe ons gemaak is – om spontaan te leef en te beweeg. Die eerste week het dit amper soos ‘n vakansie gevoel en was dit lekker om vir ‘n slag bymekaar te wees en mekaar te geniet. Maar nou begin ons te wonder oor hoe hierdie saak verder gaan uitspeel. Ons raak bietjie bekommerd oor praktiese dinge, oor ons werksituasies, ons land se ekonomie, ons bejaarde ouers, ons kinders en die skoolwerk. Ons raak veral bekommerd oor ons innerlike welsyn, dat ons nie sal verval in gedagtes van angs en paniek nie. Nou verstaan ons hoe mense in ons gevangenisse moet voel wat vir jare agter slot en grendel sit. Nou verstaan ons hoe Noag en sy mense in die ark moes gevoel het. Gelukkig het hulle baie diere gehad wat hulle besig gehou het.

Hoe sal ons dit maak om so in isolasie te wees – wat sal gebeur na 30 April? Gaan die President dan weer mooi met ons praat?

Jy het Psalm 23 al baie gelees. Vandag moet jy dit weer lees. Psalm 23 bied vir ons soveel troos ten opsigte van die vallei wat ons nou in die gesig staar. Soos wat hierdie pandemie oor die aarde versprei word ons bewus van die mediese en finansiële uitdagings wat dit aan ons almal bring.

Psalm 23 bring troos en hoop vir dit wat ons nou beleef! Ons stap nou almal deur ‘n vallei vol donker skaduwees. Hou vas aan hierdie belangrike waarhede in hierdie tyd van inperking:

Jy is nie alleen nie

God stap saam met ons deur die vallei. “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.” (Ps 23:4). Hoe hanteer ek die lewe se skaduwees? Deur na die lig te draai. Jy kan nie tegelyk die skaduwee en die lig sien nie. Jesus het gesê Hy is die Lig vir die wêreld. Wie Hom volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee (Joh 8:12).

Daarom, moenie fokus op dit wat jou bangmaak nie. Fokus op Jesus! Hy is daar by jou waar jy nou is. Wanneer jy op Hom fokus, stel jy jouself oop dat God in jou en deur jou kan werk op ‘n kragtige wyse. Jy sien Hom nie, maar Hy is daar by jou. Valleie is anders vir gelowiges as vir ongelowiges. Vir gelowiges beteken dit nie die afwesigheid van die skaduwees nie, maar die aanwesigheid van die Herder.

God het ‘n doel met hierdie vallei

Psalm 23 vertel ons oor en oor dat God aan die werk is vir ons eie beswil. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het in elke tyd van ons lewens, ook in hierdie valleityd (vs 1): Hy gee rus (vs 2), Hy gee krag (vs 3), Hy lei ons op die regte paaie (vs 3), sy goedheid en liefde is altyd by ons (vs 6). God kan nie enige kwaad doen nie. Dis die boodskap van die Bybel. God gebruik hierdie moeilike dae vir ons eie goed. Hy gebruik die moeilike tye van ons lewens om ons karakter te bou. Paulus sê dit in Rom 5:3-4: “Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie.” Ons vallei word ‘n poort na ‘n nuwe toekoms (Hos 2:15). Dit sal God ook met hierdie vallei doen! Dit sal vir ons ten goede meewerk. Daar is ‘n doel agter dit alles. Deur die valleie kom ons uiteindelik by die oorvloedige weivelde van rus en die Herder se geestelike oorvloed.

Ons beloning sal vir altyd hou.

Dit maak nie saak wat met ons aardse liggame gebeur nie, hierdie is nie die einde van die storie nie. Die hemel is die moeite werd as ons nou deur die valleie moet beweeg. Ons sal beloon word vir ons getrouheid hier op aarde. Die hemel is rêrig en ons sal daar vir ewig wees. Geen vallei-ervaring sal ooit so lank wees soos ons tyd in die hemel nie. 2 Kor 4:17: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.”  Daarom eindig hierdie psalm op ‘n hoogtepunt: ons sál tuis wees in die huis van ons Vader vir altyd en ewig. Wat ‘n wonderlike vooruitsig!

Ek weet nie hoe jy tans hierdie vallei ervaar nie. Ek weet nie watter vrees jou soms in die nag wakker hou nie. Dalk is jy bang om siek te word. Dalk is jy bang ‘n geliefde word siek. Dalk is jy bang omdat jy jou werk kan verloor, of jou inkomste. Ek weet egter dat ‘n Herder saam met jou stap deur hierdie vallei. Ek weet dat God alles ten goede vir jou en my sal laat uitwerk. Ek weet die vallei sal nie vir altyd aanhou nie.

Neem tyd en week jou siel in Ps 23 vandag, ter will van jouself en jou dierbares.

Ons stap deur hierdie vallei en sien dit in die lig van die ewigheid. Open 21:4: “Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”

Hierdie is nie die einde van die verhaal nie. Moed hou vir die tydjie wat kom!


Wat maak Paasfees 2020 so spesiaal?

 So baie dinge is in hierdie tyd gekanselleer. Maar Paasnaweek gaan onverpoost wêreldwyd voort. Geen regering kan dit kanselleer nie. Niks kan ons Paasfeesvieringe in hierdie tyd in die wiele ry nie. Trouens, nou vier ons Paasfees soos wat die Pasga in die Ou Testament in Egipte by die volk van God begin het – elke gelowige gesin bymekaar! Is dit nie veelseggend dat Paasfees te midde van hierdie unieke tyd van COVID-19 plaasvind nie!

Ons word nou gedwing om tot stilstand te kom – om na te dink oor ons eie lewens, waar ons vandaan kom, wat ons met ons God-gegewe lewens maak, waarnatoe ons oppad is. Ons word aangemoedig om na te dink oor wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het en wat dit vir ons lewens vandag en more beteken. Ons word aangemoedig om na te dink oor God se oneindige liefde vir die wêreld en ons verantwoordelikheid om as goeie rentmeesters van die aarde met verantwoordelikheid om te gaan met die aarde en ons eie lewens. Ons kry die geleentheid om weer in die regte verhouding te kom tot God – dat Hy ook weer die sentrale posisie sal inneem in elkeen van ons se lewens. Corona beteken in Latyn “kroon” of “krans”. Laat dit ons herinner aan die dag toe Jesus die doringkroon gedra het vir ons en dat Hy al ons siektes, sondes en hartseer op Hom geneem het om ons te bevry van ons sondeskuld voor God. Maar laat ons ook onthou dat Hy die dood oorwin het om die oorwinnaarskroon te dra as die Koning van die heelal.

Meer as 2000 jaar gelede het daar iets gebeur in die midde-ooste wat die die wêreld permanent verander het. Sedert daardie gebeurtenis is die geskiedenis in twee verdeel. As datums vandag geskryf word, word die opstanding van Jesus Christus as sentrale punt gebruik. 

Wat is dan so belangrik aan Paasfees? Dis belangrik omdat dit aangetoon het dat Jesus  in werklikheid die persoon was wat Hy gesê het Hy is. Hy was God in die vlees en Hy het na die aarde gekom om ons te red. Drie gebeure het opeenvolgens plaasgevind daardie naweek: die verhore van van Jesus, die dood van Jesus en uiteindelik die opstanding van Jesus.

Sy verhore

Jesus het deur ses verhore gegaan – dieselfde nag is Hy verhoor deur Annas, Kajafas, die Sanhedrin, Pilatus, Herodus en toe weer deur Pilatus. Aan die einde van daardie verhore kon hulle niks teen Hom inbring nie. Uiteindelik het hulle Hom skuldig bevind op een aanklag – die feit dat Hy daarop aanspraak gemaak het dat Hy die Seun van God is. Hulle het nie daarvan gehou nie. So word elkeen van ons opnuut voor die beslissing gestel. Ons moet ook besluit wie Jesus vir ons is. Jesus het gesê dat Hy die Verlosser van die wêreld is (Joh 12:47). Deur sy verhore was daar geen twyfel meer oor wie Hy in werklikheid is nie. Hy kon enige tyd die verhore stopgesit het, maar Hy het nie, want deur sy verhore het die wêreld helder en duidelik gehoor: Hy is die Seun van die lewende God. Dit was alles deel van God se plan.

Sy dood

Na afloop van ‘n nag van spot, mishandeling, sy “kroningsplegtigheid” met ‘n doring-corona – is Jesus gekruisig. Dit was sekerlik die mees barbaarse doodsvonnis wat ‘n mens kon kry. Die manier waarop die Romeine mense gekruisig het, was skrikwekkend – hulle het die gekruisigde sodoende met maksimum pyn en lyding gefolter. Aan die einde sou hulle die persoon se bene gebreek het om die dood te verhaas. In Jesus se geval het hulle nie sy bene gebreek nie, omdat Hy alreeds gesterf het. Net om seker te maak het hulle ‘n spies in sy sy gesteek. Waarom moes Jesus sterf? Omdat Hy alleen vir ons sondes kon betaal. Ek en jy het die straf verdien, maar Hy het die prys daarvoor betaal.

Sy opstanding

Na sy dood het hulle sy liggaam in ‘n graf geplaas met ‘n groot klip voor die ingang, met Romeinse soldate wat die graf bewaak het. Die Romeine was bang dat sy liggaam gesteel sou word. Die graf kon Hom nie keer nie. Paasfees is nie een of ander gedenkgeleentheid van ‘n goeie godsdienstige leermeester wat so 2000 jaar gelede geleef het nie. Dis ‘n viering van die feit dat Hy vandag lewe. Ek en jy en 1 biljoen christene wêreldwyd is die lewende bewys dat Hy lewe. Ons almal sal hierdie naweek Paasfees vier.

“op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here”  (Rom 1:4).

Paasfees is die goeie nuus oor God se Seun wat as ‘n brose baba in die wêreld gebore is – uit die geslag van Dawid. Na sy opstanding het Hy Hom by geleentheid aan 500 mense tegelyk getoon. Aan die kruis het die soldate Hom gespot en uitegedaag om van die kruis af te kom, indien Hy regtig die Seun van God is. Maar Jesus het egter iets meer ingrypends in gedagte gehad. Hy sou na drie dae in die graf opstaan uit die dood en daardeur bewys wie Hy regtig is. Niemand kon die liefdesplan van God keer nie, nie die Jode nie, nie die Romeine nie. Hy is die Seun van God wat vir ons die volmaakte offer gebring het.

So kan niemand keer dat ons hierdie naweek Paasfees vier nie, nie Corona nie, nie regerings nie, nie die vyand nie. Ons sal nadink oor die betekenis van Jesus se lyding en sterwe vir ons. 

Wat beteken sy sterwe vir ons vandag? In ‘n sekere sin is Jesus nogsteeds onder verhoor – in die hart en gedagtes van mense wat Hom nog nie erken as die Seun van die lewende God, die Verlosser van die wêreld nie.

Wat is jou uitspraak?

Eintlik gaan Paasfees oor die een groot vraag: is Jesus regtig wie Hy gesê het Hy is – of was Hy nie regtig die Seun van God nie? Is Hy God – of is Hy nie God nie? As jy dan aanvaar dat Hy is wie Hy gesê het Hy is, wanneer gaan jy dan met jou lewe doen wat Hy gesê het jy moet doen?

Wat sal ek en jy dan met Jesus doen vandag? Ons sal moet besluit of Hy die Seun van God is. As Hy vir my die Seun van God is – dan is Hy my Verlosser, en vra Hy my álles – my lewe, my hart. Hoe gaan ek Paasfees vier hierdie jaar? 

Indien jy nog nie jou lewe aan Jesus oorgegee het nie:

Hoe gee ek my lewe vir Christus?

1. Erken dat jy ‘n sondaar is en vergifnis nodig het.

2. Glo dat Jesus Christus vir jou gesterf het en opgestaan het uit die dood.

3. Deur gebed, erken en bely dat Jesus die enigste weg is na God en verbind jou daartoe om vir die res van jou lewe jou aan Hom toe te wy.

Bid hierdie gebed:

Here Jesus, ek weet ek is ‘n sondaar en ek het U vergifnis nodig. Ek glo dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het – dat U uit die graf opgestaan het om vir my die nuwe lewe te gee. Ek weet U is die enigste weg tot God. Ek wil U in gehoorsaamheid volg. Ek wil graag vir U leef. Vergewe my asseblief, verander my lewe en wys my hoe ek vir U kan leef. In Jesus se Naam, Amen

Kom ons vier Paasfees met dankbare harte! Die Here seën jou!

Gavin


Garsfontein Gemeente se Plan van aksie!

Ons groet al ons gemeentelede,

In die lig van President Ramaphosa se aankondiging gisteraand aan Suid-Afrika rakende die Covid-19 virus, het die Leraarbediening vanmôre besluit om die volgende interimreëlings bekend te maak rakende ons gemeentelike byeenkomste vir die volgende maand.

 • Dis vir ons as gemeente belangrik om in te val by die noodmaatreëls soos aangekondig deur die President, ter wille van ons almal se algehele welsyn.
 • Ons het geoordeel dat dit ook belangrik is om gedurende hierdie tyd as gemeente bymekaar te kom by eredienste, sodat ons mekaar kan bemoedig en vir mekaar, ons land en die wêreld kan bid rondom hierdie pandemie. Ons stap saam met Jesus op sy lydensweg in ‘n baie moeilike tyd in die wêreld se bestaan. Ons wil onsself nie onnodiglik isoleer van mekaar nie, behalwe as ons simptome manifesteer. Ons wil egter ons getalle tydens die oggenddienste beperk soos voorgeskryf deur die President.
 • Daarom sal ons vir die sondae wat kom twee kort agtereenvolgende oggenddienste hou, te wete om 08:00 – 08:30 en dan ook vanaf 09:00-09:30. Dieselfde geld vir Paasnaweek se eredienste. Die nagmaal op Goeie Vrydag sal dalk bietjie langer duur maar daar sal twee dienste wees die oggend waarby by albei dienste nagmaal bedien sal word. Dieselfde predikers sal dieselfde dienste met dieselfde temas herhaal.
 • Van ons kant sal ons ons beste doen om oppervlaktes by die kerk te saniteer. Ons sal ook by die ingangsportaal saniteer-geriewe aanbring.
 • Verder wil ons mekaar sterk ontmoedig om met die hand te groet – groet liewers met die elmboog, indien enigsins nodig.
 • Sit ook sover moontlik verpreid in die kerk en handhaaf ‘n gesonde afstand van mekaar.
 • Bly waaksaam, bly veilig en gesond. Probeer streng te hou by die voorskrifte rondom persoonlike higiëne.
 • Omdat hierdie kritiese tye is, is dit belangrik dat ons die erns van die situasie in gedagte sal hou.
 • Laat weet die kerkkantoor indien jy ondersteuning benodig.
 • Ons sal voortgaan met die twee oggenddienste tot verdere kennisgewing en riglyne van die owerhede.

 – Die inligtingsessie van Dr Maniraj Sukdaven wat op 17 Maart sou plaasvind word uitgestel na 28 April.  Dit sal dan ook die eerste Woordsterk sessie wees van die nuwe kwartaal.

– Die Diamante se Tradisionele ete wat op 19 April sou plaasvind is ook gekanselleer! Hulle sal dit herskeduleer na ‘n nuwe datum.

 – Die familiefees van 5 April word gekanselleer.


Vertrou God se doel!

In die lydenstyd word ons opnuut bewus van Jesus se weg van lyding. Sy lyding herinner ons ook aan ons eie lyding. Ons eie lyding wissel van mens tot mens. Dis belangrik om altyd te onthou: vertrou God se doel met jou lewe in die moeilikste tye. God se doel met jou lewe is altyd groter as jou probleme.

“Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.” (2 Kor 4:16-17)

“This is the reason why we never collapse . . . These little troubles (which are really so transitory) are winning for us a permanent, glorious and solid reward out of all proportion to our pain.” (Phillips)

Hoekom ek? Wanneer die lewe in sy harde werklikheid gebeur sal die meeste mense uiteindelik hierdie vraag vra. Maar dis die verkeerde vraag om te vra tydens donker dae. Vra liewer: “Here, wat is U doel met dit alles?”

In 1 Pet 1:6-7 lees ons: “Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan.”

Niks gebeur in jou lewe per toeval nie. God is nie die oorsprong van kwaad nie, maar Hy kan die goeie uit elke situasie na vore bring, selfs uit kwaad. Beproewinge en toetsinge openbaar jou karakter, jou geestelike volwassenheid, jou sekuriteit, jou waardes en geloof.

Paulus het sy hele lewe daaraan toegewy om God te dien. Sy lewe het soms maar erg uitgedraai; hy is gestenig, hy was ‘n skipbreukeling, hy is geslaan – vir dood agtergelaat, in die gevangenis gegooi, beroof. Ons kan nie agterkom dat hy ooit bitter was nie. In plaas daarvan dat hy gevra het: Hoekom ek Here?”, het hy Hy geglo dat God met dit alles ‘n doel gehad het. Hy het geleer om God te vertrou te midde van sy probleme, al het hy nie verstaan nie.

Wat is die geheim van sy volharding? Hy het aan die hoop vasgehou omdat God ‘n doel gehad het met sy probleme. God het ook ‘n beloning gereed gemaak wat die pyn by verre oortref het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het sy volgelinge gedink dis ‘n sinnelose tragedie, ‘n groot fout. Hulle kon nie sien dat God nogsteeds op sy troon sit nie, besig om sy groter doel uit te voer. Na sy opstanding het Jesus aan sy dissipels verskyn en vir hulle sy vrede gegee: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Net oomblikke tevore kon hulle geen rede sien vir hul pyn en verlies nie. En hier kom Jesus en vertel hulle van hul nuwe opdrag wat deel sou vorm van God se groot doel. God se doel met jou lewe is altyd groter as jou probleme. Vertrou Hom! Hy verander kruisigings na opstandings. Hy spesialiseer in hopelose situasies.


DIE MISTERIE VAN MY BESTAAN

“Die Here het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad met ’n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.”  (Jer 31:3)

In die Lydenstyd word ek bewus van my eie verganklikheid, dat my fisiese bestaan op aarde, my tydelik en sterflik is. Maar ek word ook aan die ander kant bewus van my onverganklikheid. Ek omarm albei hierdie werklikhede – hierdie twee saam is deel van die misterie van my lewe en bestaan hier op aarde. Hoe meer ek daaroor nadink, hoe meer word ek bewus van skuiwe in my binnewêreld as beelddraer van God.

Ek is ewig – en dit is wonderlik om dit te weet. My lewe het nie ‘n einde nie! Wanneer ek sterf is dit nie nie einde van my nie. As gelowig gaan ek vir altyd lewe in die nuwe hemel wat kom. Nie noodwendig op dieselfde manier as nou nie, maar saam met al my ander Christenpelgrimsreisigers glo ek dat ek in hierdie ewigheid, deur God se genade, altyd saam met Hom gaan wees.

My lewe het ook nie ’n begin nie!

Die grootsheid van my ewig-wees is meer as net my lewe na die dood. Volgens die

Joodse tradisie bestaan ek al lankal, nog vóór my konsepsie. My konsepsie was

maar net die begin van my aardse lewe wat deur die dood tot ’n einde kom. Dié

gedagte val effens vreemd op my oor, en soos baie ander Christene is ek geneig

om nie baie van my vooraardse bestaan te maak nie.

Dít is die misterie van my bestaan – ek is uit God, ek kom van Hom af, ek leef as gelowige deur God en vanuit God se lewe en krag en ek sal weer tot God

terugkeer. Wat ‘n grootse gedagte – dit gaan my verstand te bowe – God se liefde strek verby my aardse lewensduur en denke.

In die Lydenstyd wil ek van hierdie misterie ervaar hier in my binneste. Die Here het vir jou en my lief met ‘n ewige liefde, daarom het Hy my in die lewe ingestuur met die doel om Hom te eer en verheerlik vir solank ek op die aarde is.