Netwerk Aanbidding

Eredienshulp

Die Eredienshulp Diensgroep oorsien alles wat met die eredienste in Garsfontein Gemeente verband hou. Dit sluit sake in soos opneem en tel van offergawes, nagmaalbediening, erediens hulpmiddele, alle sake rakende die oggend en aand eredienste. Ons doel is om deurleefde eredienste te bevorder waar mense waarlik ‘n ontmoeting met die lewende God sal hê.

Gebed

Die Diensgroep vir gebed sorg dat gebed altyd op alle vlakke ‘n hoë prioriteit sal geniet in Garsfontein. Hulle reël spesiale gebedsgeleenthede, gebedsondersteuning vir lidmate en die uitstuur van SMS-gebede. Hulle kom ook op weeklikse basis byeen op ‘n Dinsdagoggend om 06:00 vir gebed. As jy graag wil deel word van die gebedsgroep of iets op die gebedslys wil plaas, kontak vir Wimpie Barnard.

Musiek

Die Musiek Diensgroep bestuur alle sake wat verband hou met ons gemeente se orkeste, musiekleiers, voorsangers, aanbiddingsleiers, besoekende kunstenaars en kore, spesiale sangdienste, keuse van liedere en aanleer van nuwe liedere. Deur ons musiek wil ons bydra tot die lof van God in ons eredienste.

Multi-Media

Die Multi-Media Diensgroep is verantwoordelik vir die bestuur van ons kerkrekenaar en data-projektors, enige DVD aanbiedings in die dienste, klanktoerusting, “Power Point” aanbiedinge in die dienste, video-opnames en klankopnames. Met hierdie tegnologie wil ons ons eredienste verryk sodat die boodskap helder gekommunikeer kan word aan vandag se mens.

Estetika

Hierdie diensgroep is verantwoordelik vir die skep van atmosfeer in die kerk. Die regte kleur lappe oor die kruis, kerse, simboliek, blomme en nog vele ander hulpmiddele word aangewend om ons fasiliteite funksioneel te versier.

Marsté Bester
Leier

084 604 3304

E-Pos
Frans van Niekerk
Eredienshulp
072 371 9899
E-Pos
Wimpie Barnard
Gebed
082 881 2885
E-Pos
Maryke van der Hoven
Musiek (Oggend Erediens)
083 459 1936
E-Pos
Willie Boshoff
Musiek (Aand Erediens)

081 262 1584

E-Pos
Marietta van Rooyen
Estetika

082 478 0352

E-Pos
John Taylor
Multi-Media
082 415 0802
E-Pos
css.php