Netwerk Diensgetuienis

Leier

Japie Burger
083 627 6004
jb.techlog@gmail.com

Die Netwerk Diensgetuienis oorsien alle diens en missionaal georiënteerde projekte wat intensioneel gerig is op diensgetuienis en uitreike in die gemeenskap en verder. Hulle help ons ook om in al ons bedieninge missionaal gefokus te bly.

Vlytige Hande

Dalene Leonard
082 456 4685

Hierdie is ‘n groep vroue wat weekliks bymekaar kom, Bybel lees en kreatiewe aktiwiteite beoefen. Hulle maak teddiebere, brei, maak geskenkpapier, boekies en “decoupage”. As jy iets nuuts wil aanleer en geestelik wil groei is hierdie groep die ideale plek. Kom geniet Donderdagoggende saam met hulle.

Gasvryheid & Gawes

Estelle le Roux
083 285 2397
estelle.leroux@bestmed.co.za

Chellie du Plessis
082 692 7489
rageltjieduplessis@gmail.com

Die Diensgroep vir Gasvryheid is verantwoordelik vir die verwelkoming en inskakeling van nuwe lidmate. Hulle reël geleenthede om nuwe lidmate ‘n oriëntering van ons gemeente se funksionering te gee. Hulle verwelkom ook mense Sondae by die ingang van die kerk. As jy ‘n passie het vir mense en ‘n gawe het om hulle tuis te laat voel, kom help ons.

Tuine

Saartjie Koen
083 298 8003
nellmari@triotrade.com

Hierdie diensgroep bestuur ons tuine sodat daar altyd ‘n aangename en rustige atmosfeer heers op ons terrein.

Begrafnisse Teeskink

Lynette van Eeden
083 578 2088
lynetteve65@gmail.com

Hierdie diensgroep sorg vir die vertroosting van ‘n koppie tee op sulke hartseerdae.

eSwatini/ VIGS Projek

Otto Ueckerman
071 352 7598
ottou09@gmail.com

Ons is ook betrokke by die VIGS Projek van Dr Arnau van Wyngaardt en sy span in eSwatini. Kontak vir Otto Ueckermann in die verband.

LIG Kinderbediening

Louise Rossouw
082 863 6977
admin@ligkinderbediening.co.za

LIG Kinderbediening is ‘n interkerklike evangeliese organisasie wat weekliks behoeftige Afrikaanssprekende kinders in Danville, Proklamasieheuwel en Elandspoort bedien deur middel van Bybelklubs, vakansieprogramme en uitstappies. ‘n Jaarlikse hoogtepunt is die kampe en borge is altyd nodig en baie welkom. Ondersteuning in die vorm van klere of enige iets wat deur ‘n minder bevoorregte kind benut kan word, sal waardeer word. Indien jy by hierdie hoogs bevredigende projek betrokke wil raak, kontak vir Louise Rossouw.

Garsfontein Tienerhuis

Dawid Mouton
082 565 8376
dawidmouton@gmail.com

Hierdie is ons gemeente se veilige vesting vir weerlose tienerdogters wat ‘n heenkome nodig het. Kontak gerus vir Dawid Mouton as u betrokke wil raak by hierdie dogters.

SAPS Traumasentrum

Ons gemeente is ook betrokke by die SAPS Traumasentrum by Garsfontein Polisiestasie.

Sendelinge & Spesiale Uitreike

Ondersteuning van sendelinge, finansieël sowel as geestelik.

css.php