Netwerk Groei

Groeigroepe

Hierdie Diensgroep hanteer alle sake wat verband hou met ons gemeente se Groeigroepe. Wat dit alles insluit is die stigting van nuwe groepe, die opleiding van Groeigroepleiers, leiding ten opsigte van temas en die waarneem van teeskinkbeurte Sondae.
Groeigroepe vir alle ouderdomme is beskikbaar waar u sommer gou tuis sal voel. Ons bied ook ʼn groeigroep vir werknemers aan waarby u huishulpe ook groot baat kan vind.

Bybelstudies

Verskeie bybelstudie geleenthede is tot u beskikking waar u geloof en kennis van die woord baat kan vind.

Mannebediening

Hierdie Diensgroep verskaf aan die manne die nodige toerusting en vaardighede om manwees by die huis en werk te kan uitleef.

Rondom 30’s

Lidmate in hierdie ouderdomsgroepe word betrek om hul kennis van die woord te verryk deur die WoordSTERK reeks wat twee-weekliks aangebied word.

Kruisvroue

Hierdie Diensgroep gee aan vroue die geleentheid om te skakel met mede-vrouelidmate. Behalwe die Bybelstudiegeleenthede Dinsdagoggende om 10:00, is daar ook talle geleenthede om kreatief te wees en om geestelik te groei. Besoek gerus on Faceboekblad om op hoogte te bly.

css.php