Netwerk Toerusting

Kategese

Geleenthede word geskep waar jongmense kan groei, tuis voel en leer om hulself te wees.

Kategese in Kwartaaltyd
Peuters & Kleuters in Jeuglokaal van 09:00 – 10:00
Kruis Kids (Gr R tot Gr 6) in Gemeentesentrum en Tent van 09:00 – 10:00
Peuters, Kleuters en Gr R tot Gr 6 woon eers die erediens vir ‘n paar minute by voor hul na hul klassies verdaag.
Kruis Teens (Gr 7+) kom na die afloop van die aanddiens bymekaar.

Jeugwerker / Studente / Jong Volwassenes / Kategese

Die Jeugwerker is verantwoordelik vir die geestelike versorg-ing van ons jong mense. Kontak haar gerus vir die registrasie van u kind by die kategese. Ons kategete en jeugleier strewe daarna om aan elke kind / jongmens ‘n geestelike tuiste te bied in groepverband.

Gesinsbediening

Aktuele eredienste en verrykende geleenthede word aangebied.

Teologiese Studente

Die gemeente ondersteun teologiese studente geestelik, sowel as finansieel.

Tania Boshoff
Leier van Toerusting
Lamé Jansen van Rensburg
Jeugwerker
Dr Jaco Barnard
Gesinsbediening
Dr Gavin Meistre
Teologiese Studente