Netwerk Versorging

Elengos

In Grieks beteken elengos om “om te gee”. Dit is waarna hierdie groep strewe. Ons skakel en/of besoek lidmate wat siek is of wat enige trauma beleef. Ons is ook ingeskakel by die Traumasentrum van die SAPS Garsfontein.
Ons ondersteuning is fisies van aard, asook emosioneel, psigies en finansieel. Ons nooi enige persoon wat in nood is om ons te kontak. Ons kan onder andere ondersteun met kos en klere. Alle sake word konfidensieel hanteer.
Ons sal baie graag ons ledetal wil uitbrei. Enige persoon wat betrokke wil raak kan ons gerus kontak. Ons vergader elke Woensdagoggend om 08:30 by die Jeugsentrum langs die kerk.
Ons missie is om werklik ons ondersteuningsrol uit te leef. Kom ons gee om vir mekaar. Kontak gerus vir Lynette van Eeden as jy belangstel om betrokke te raak.

Groeigroepe

Hierdie Diensgroep hanteer alle sake wat verband hou met ons gemeente se Groeigroepe.  Wat dit alles insluit is die stigting van nuwe groepe, die opleiding van Groeigroepleiers, leiding ten opsigte van temas en die waarneem van teeskinkbeurte Sondae.

Groeigroepe vir alle ouderdomme is beskikbaar waar u sommer gou tuis sal voel. Ons bied ook ʼn groeigroep vir werknemers aan waarby u huishulpe ook groot baat kan vind.

 

Kanker Ondersteuners

Hierdie Diensgroep is vir alle kankerlyers, hul gesinslede asook oud-kankerlyers. Die weeklikse ondersteuningsgroep kom byeen op Woensdae om 18:30.

Diamante (Snr Lidmate)

Die Diensgroep vir die Diamante bestuur die diens gerig aan ons senior lidmate in ons aftreeoorde en in die res van die gemeente. Hierby word ingereken die weeklikse Bybelstudie vir seniors, Senior Lidmate Pinkster, uitstappies, toere en onderlinge ondersteuning. Indien u wil betrokke raak, skakel gerus vir Amanda Pretorius.

Woordsterk

Woordsterk is die bediening vir almal wat wil groei in hul kennis van God se Woord!

Onder leiding van Dr Jaco Barnard gaan Woordsterk daarop uit om in diepte te kyk na die Bybel en hoe ons die Bybel kan lees en verstaan.

Enkelouers

Kursusse/geleenthede word gedurende die jaar van tyd-tot-tyd aangebied vir enkelouers.

Mannebediening

Hierdie Diensgroep verskaf aan die manne die nodige toerusting en vaardighede om manwees by die huis en werk te kan uitleef.

Kruisvroue

Hierdie Diensgroep gee aan vroue die geleentheid om te skakel met mede-vrouelidmate.  Behalwe die Bybelstudiegeleenthede Dinsdagoggende om 09:00, is daar ook talle geleenthede om kreatief te wees en om geestelik te groei. Besoek gerus ons Faceboekblad om op hoogte te bly.

 

Olga Hansen
Leier van Netwerk/Leier van Groeigroepe

082 794 6500

Epos
Dr Jaco Barnard
Woordsterk

082 302 9807

Epos
Dr Gavin Meistre
Bybelstudies

082 060 4905

Epos
Henk le Roux
Mannebediening

082 448 7777

Epos
Pauline de Villiers
Kruisvroue

081 438 4336

Epos
Lynette van Eeden
Elengos

083 578 2088

Epos
Danie Perold
Kanker Ondersteuners

073 478 1158

Epos
Christa van Kerken
Enkelouers

083 531 7145

Epos
Amanda Pretorius
Diamante (Senior Bediening)

074 167 1030

Epos
Leonie van den Heever
CMR Verteenwoordiger

082 321 1908

Epos

css.php