Monthly Archives: Jun 2019


DIE GEES IS IN JOU!

DIE GEES IS IN JOU!

Avatar photo
Write By:

Die koms van die Heilige Gees na die kerk word treffend beskryf in Hand 2. “Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.”  (Hand 2:4). God is hier by ons teenwoordig op ‘n nuwe wyse deur sy Gees. Jesus kon nie liggaamlik oral wees by al sy kinders nie, maar nou is Hy op ‘n besondere wyse terselfdertyd by ons almal teenwoordig – deur sy Gees.  Ons ervaar sy nabyheid,......

Continue Reading


BEDINK DIE DINGE WAT DAARBO IS

Vandag dink ons aan Jesus se terugkeer na die hemel. Jesus het twee nature: ‘n menslike natuur en ‘n goddelike natuur. Na sy mensheid en liggaamlikheid, is Hy beperk. Hy kan nie orals wees nie – die dissipels het Hom sien opvaar na die hemel soos wat hulle Hom leerken het, in sy menslike gedaante. Die wolk het Hom weggeneem. Na sy goddelikheid, is Hy egter onbeperk en daarom alomteenwoordig. Niks kan sy goddelikheid inperk nie, selfs nie sy menslike liggaam nie. Jesus is terug na die hemel – in sy fisiese......

Continue Reading


css.php