DIE GEES IS IN JOU!

Avatar photo

Die koms van die Heilige Gees na die kerk word treffend beskryf in Hand 2. “Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.”  (Hand 2:4).

God is hier by ons teenwoordig op ‘n nuwe wyse deur sy Gees. Jesus kon nie liggaamlik oral wees by al sy kinders nie, maar nou is Hy op ‘n besondere wyse terselfdertyd by ons almal teenwoordig – deur sy Gees.  Ons ervaar sy nabyheid, sy hartklop, sy heilige asem in ons en om ons. Al kan ons nie die wind sien nie, sien ons tog die bome beweeg. So kan ons nie die Gees sien nie, maar ons sien die beweging van sy krag in en om ons. Ons moet net ons oë mooi oopmaak.

Ons ervaar hoe God se genade in en deur ons werk op ‘n nuwe en dinamiese wyse. Ons is verander en ‘n nuwe “self” het na vore gekom.  ‘n Nuwe mens het in my wakker geword tot ‘n nuwe geestelike bewussyn. Ons voel bemagtig om die uitdagings wat na ons kom te hanteer. Nuwe insigte word deur die Gees met ons gedeel en ons sien alles in ‘n nuwe lig. Ons omstandighede het dalk dieselfde gebly, maar dit het ‘n nuwe kwaliteit begin aanneem. Ons is op ‘n ontdekkingsreis, nie op soek na nuwe landskappe nie, maar ons het nou nuwe oë.   “The voyage of discovery is not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” (Marcel Proust). Alles lyk anders. Ons het ‘n ander verhouding tot God, ‘n ander verhouding tot onsself, ons huweliksmaats, ons kollegas en medewerkers, ons beroepe, asook ons aftrede. 

Ons het saam met Jesus by ‘n nuwe lewe gekom, ‘n unieke nuwe gees ontvang in my binneste waarmee ek my unieke take kan uitvoer in my unieke lewensfase.  Ek is waarlik vernuwe – ek is bemagtig. Ek verkeer in diepe vertroosting. Daar is ‘n gevoel van vrede in my. God is vir altyd by my. 

Ervaar die krag van die Gees in jou lewe! Gee jou oor aan die Gees – laat Hy jou vol maak van sy krag en liefde.  Gaan leef daardie krag en liefde en gaan voluit vir die pinksterlewe!


css.php