Wat is liefde vir ‘n vrou!

More is Vrouedag!  Ons dink spesiaal aan ons vroue en die rol wat hulle in ons lewens speel. Paulus praat ernstig met die manne in Efes 5 as hy ons oproep om ons vrouens lief te hê. Hy gee drie motiveringe oor hoe ons dit moet doen:

  1. Ons moet ons vrouens liefhê soos ons onsself liefhet (dis wat die gebod van God ook bepaal het – dat ons ons naaste sal liefhê soos onsself).
  2. Ons moet ook ons vrouens liefhê soos wat ons ons eie liggame liefhet.
  3. Uiteindelik moet ons ons vrouens liefhê soos wat Christus sy gemeente liefgehad het – Hy was bereid om sy lewe af te lê vir ons. Hy het ons nooit prysgegee nie – Hy het nooit opgehou om ons lief te hê nie, kom wat wil! Dis die tipe liefde wat God van my vra  vir my vrou.

Hoekom is hierdie liefde so belangrik? Want dis die manier waarop ‘n vrou se emosionele tenkie volgemaak word. As dit nie daar is nie, groei daar ‘n emosionele vakuum wat ‘n vrou dan probeer vul op ander maniere. God het vir my as man geroep om in daardie behoefte te voorsien – dis my taak, dis my opdrag, dis my roeping!

Wat is hierdie liefde vir ‘n vrou?

  • Nabyheid – intimiteit. Nie noodwendig fisiese intimiteit nie, maar veral emosionele intimiteit. Ons mans kan baie naby wees, maar tog so ver, veral met die koerant, voor die TV, gefokus op werksdinge, dat my vrou se behoeftes by my verbygaan.
  • Openheid. Ons mans is soms soos toe boeke  – want ons wil ons vrouens kamstig beskerm. Dit is beter om openhartig te wees as ‘n toe boek, want dan kan my huweliksmaat vir my bid en my ondersteun. Ons is mos daar om mekaar te ondersteun in moeilike tye – hoekom het ons dan getrou?
  • Begrip. Al wat jou vrou soms nodig het is ‘n oor en ‘n hart, al verstaan jy nie altyd nie. Sy soek ‘n plek waar sy kan hoor: “ek verstaan!” – al gaan dit oor jou as man. Dan het sy nie ‘n preek, ‘n lesing, ‘n teregwysing of ‘n regsien nodig nie. Sy het ‘n veilige begrypende ruimte nodig.
  • Vrede. ‘n Vrou het ‘n ernstige behoefte aan vrede – om in vrede met jou, die kinders en almal om haar te leef – maar veral met jou. Gee jy vir haar hierdie vrede in tye van onvrede en konflik. Gaan soek jy vrede sodat sy en almal rus vir hul gemoed kan vind. Wees jy die vredemaker in die huis – jy is mos die priester van die huis.
  • Lojaliteit. Laat sy altyd weet sy is nommer een – en nie jou baas, jou ma of pa, jou kind, jou werk of jou hond nie. Jou vrou is jou spesiale liefde en verdien jou lojaliteit. Daarom gaan jy ook gereeld vir haar daarvan verseker, dat jy haar liefhet.
  • Selfbeeld. Jy gaan haar selfbeeld bou as jy vir haar spesiaal laat voel en haar emosioneel versorg. Jy bepaal met jou liefde en omgee hoe sy teenoor jou gaan reageer. As jy mooi met haar werk, gaan jy die beste uit haar persoonlikheid haal. My liefdevolle verhouding tot my vrou het ‘n deurslaggewende invloed op hoe sy oor haarself dink en voel. Gaan voluit om vir haar jou beste en mooiste te gee. Sy gaan dieselfde vir jou doen.  Koester jou vrou!

css.php