Garsfontein Gemeente se Plan van aksie!

Ons groet al ons gemeentelede,

In die lig van President Ramaphosa se aankondiging gisteraand aan Suid-Afrika rakende die Covid-19 virus, het die Leraarbediening vanmôre besluit om die volgende interimreëlings bekend te maak rakende ons gemeentelike byeenkomste vir die volgende maand.

  • Dis vir ons as gemeente belangrik om in te val by die noodmaatreëls soos aangekondig deur die President, ter wille van ons almal se algehele welsyn.
  • Ons het geoordeel dat dit ook belangrik is om gedurende hierdie tyd as gemeente bymekaar te kom by eredienste, sodat ons mekaar kan bemoedig en vir mekaar, ons land en die wêreld kan bid rondom hierdie pandemie. Ons stap saam met Jesus op sy lydensweg in ‘n baie moeilike tyd in die wêreld se bestaan. Ons wil onsself nie onnodiglik isoleer van mekaar nie, behalwe as ons simptome manifesteer. Ons wil egter ons getalle tydens die oggenddienste beperk soos voorgeskryf deur die President.
  • Daarom sal ons vir die sondae wat kom twee kort agtereenvolgende oggenddienste hou, te wete om 08:00 – 08:30 en dan ook vanaf 09:00-09:30. Dieselfde geld vir Paasnaweek se eredienste. Die nagmaal op Goeie Vrydag sal dalk bietjie langer duur maar daar sal twee dienste wees die oggend waarby by albei dienste nagmaal bedien sal word. Dieselfde predikers sal dieselfde dienste met dieselfde temas herhaal.
  • Van ons kant sal ons ons beste doen om oppervlaktes by die kerk te saniteer. Ons sal ook by die ingangsportaal saniteer-geriewe aanbring.
  • Verder wil ons mekaar sterk ontmoedig om met die hand te groet – groet liewers met die elmboog, indien enigsins nodig.
  • Sit ook sover moontlik verpreid in die kerk en handhaaf ‘n gesonde afstand van mekaar.
  • Bly waaksaam, bly veilig en gesond. Probeer streng te hou by die voorskrifte rondom persoonlike higiëne.
  • Omdat hierdie kritiese tye is, is dit belangrik dat ons die erns van die situasie in gedagte sal hou.
  • Laat weet die kerkkantoor indien jy ondersteuning benodig.
  • Ons sal voortgaan met die twee oggenddienste tot verdere kennisgewing en riglyne van die owerhede.

 – Die inligtingsessie van Dr Maniraj Sukdaven wat op 17 Maart sou plaasvind word uitgestel na 28 April.  Dit sal dan ook die eerste Woordsterk sessie wees van die nuwe kwartaal.

– Die Diamante se Tradisionele ete wat op 19 April sou plaasvind is ook gekanselleer! Hulle sal dit herskeduleer na ‘n nuwe datum.

 – Die familiefees van 5 April word gekanselleer.


css.php