Jy word vasgehou!

Avatar photo

Die afgelope paar weke is die wêreld behoorlik omgekeer. Ons probeer uitpluis hoe ons die volgende drie weke gaan hanteer. Hoe sal ons sosiale afstand kan handhaaf? Wat gaan die impak op ons almal wees – ons was nog nie in so ‘n situasie nie. Dit is nou ons beurt in Suid-Afrika. Nie een van ons is opgelei of regtig presies voorbereid om so iets te hanteer nie. Ons leraars het ook nog nie bedien in so ‘n uitsonderlike tyd nie. Vrees is oral in die lug – almal is op hete kole, daar is ‘n swanger ongemak by ons. Mense vlieg mekaar in by die rye waar hulle in toue staan. Mense is ongeduldig en jaag rond in hul motors…ons wêreld is omgekeer.
In sulke tye moet ons vashou aan waarhede wat nooit verander nie. In krisitye moet ons terugkeer na die basiese beginsels. Die feite moet voorkeur geniet voordat ons begin aksie neem.

 1. Moenie alles glo wat jy hoor of lees nie.
  Dis nie alles waar wat jy hoor nie. Nie almal op die internet, televisie of sosiale media weet waarvan hulle praat nie. Wees selektief as jy na mense begin luister in hierdie tyd. Baie sal in hierdie tyd ook hul eie agendas hê. Loop versigtig en luister evaluerend en onderskeidend. Onthou Spr 13:16 :”Alles wat ‘n verstandige mens doen, word met kennis gedoen…” Tree op vanuit kennis en nie uit vrees nie. Kry jou feite by mense wat betroubaar en geloofwaardig is.
 2. Nie almal het dieselfde graad van risiko in hierdie pandemie nie.
  Ouer mense wat onderliggende gesondheidsprobleme het, is veral baie kwesbaar. As jy in hierdie kategorie val, wees versigtig en kyk goed na jouself. Tree verstandig op en vra goeie raad waar dit nodig is. As daar van jou familie (bv ouers) is wat in hierdie kategorie val, doen ekstra moeite om na hulle welstand om te sien waar moontlik. Kom ons kyk mooi na mekaar en bly op ons hoede. Ons seniors is kosbaar en ons het hulle nodig in ons lewens. Kyk mooi na die broses onder ons.
 3. Dit sal verbygaan
  Die Bybel sê dat daar tye van beproewinge sal kom (1 Pet 4:12) “Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie”. Hierdie is moeilike tye, maar dit sal nie vir altyd hou nie. Ons moet net doen wat die mediese praktisyns ons aanbeveel. Doen die “common sense” dinge om die verspreiding van die virus teen te werk. Hierdie noodmaatreëls sal nie vir altyd duur nie. Ons gemeente sal ook weer vorentoe bymekaar kom.
 4. Fokus op dit wat onveranderlik is, nie op dit wat veranderlik is nie.
  Daar sal nou baie dinge wees wat sal verander in jou leefwêreld en jou gemeenskap in hierdie tyd. Ons weet ook nie wat die volle impak op ons gemeenskap gaan wees nie. Ons word uitgedaag om nou christene en kerk te wees op nuwe maniere. Wees plooibaar en aanpasbaar, maar onthou dit wat onveranderlik is: jou God en sy Woord. Heb 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid”. Te midde van al die veranderinge kan jy reken op hierdie waarheid. God se liefde vir jou en ons gemeenskap het ook nie verander nie. God se roeping oor jou lewe het ook nie verander nie. Moenie dat al die veranderinge jou visie wegneem van die dinge wat nog dieselfde gebly het nie.
 5. God sal saam met jou deur alles gaan
  Die virus het nie God onkant betrap nie. Hy sal saam met jou stap deur hierdie situasie. Soms sal jy baie alleen voel. Jy sal dalk voel dat niemand regtig verstaan nie, maar weet net dat jy nie alleen is nie. Onthou Jes 43:2 in hiedrie tyd: : “As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie.” Fokus op hierdie waarheid en nie op al die geraas van die sosiale media nie. Jou kommer sal verander in aanbidding.
 6. Hierdie is nie die einde van die storie nie
  2 Kor 4:8, 14 “In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel.” Paasfees herinner ons dat ons wenners is, maak nie saak wat gebeur nie. Al neem hierdie virus my lewe, ek vertrek hiervandaan na die teenwoordigheid van God. Op daardie dag sal al my pyn, siektes en hartseer verby wees. Daar is geen virus in die hemel nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet Wie die toekoms vashou, en daarom ook vir ons vashou!
 7. God wil ons gemeente gebruik om vir ander te help
  Soos ander gemeentes gaan ons eie gemeente ook nou deur ‘n uitdagende tyd. Maar God wil nie net hê dat ons gemeente net die krisis sal oorleef nie, Hy wil hê ons moet te midde van die krisis groei en floreer. Ons as gelowiges hanteer pyn anders as die wêreld. Ons sien elke behoefte as ‘n oop deur vir bediening. Dis ‘n geleentheid om ons oë oop te maak, die nood om ons raak te sien en God se lig te laat skyn. Daarom sal dit goed wees as jy kan bydra tot ons Hulpfonds sodat ons mense wat in nood is kan ondersteun. Sien om na jou bure, sien om na die bejaardes, kyk waar daar nood is, wees besig met praktiese hulp, al kan jy net vir iemand iets saambring van die winkel of apteek, al kan jy net bel – doen iets vir iemand anders. Die virus gaan beslis nie die kerk stop nie. (Matt 16:18 “die magte van die doderyk sal nie die kerk oorweldig nie.” En onthou! – ontdek ‘n nuwe verhouding met jou God en jou huismense! Hierdie is ‘n tyd om weer jou regte plek voor God in te neem. Hierdie is ‘n tyd om God te vra om sy regte plek in jou lewe in te neem – die sentrale plek!

Rus in hierdie waarhede! Gee jouself oor aan God en “let go! Moenie teen die prikkels skop nie! Jy sal beproef word op baie terreine, maar hierdie is ‘n groei-geleentheid sodat die beste in ons na vore kan kom, nie die slegste nie. Groei na jou beste self – die nuwe mens in Christus. Hou jouself vas, hou mekaar vas, hou vir God vas, want Hy hou jou vas en jou huismense!
Groete
Dr Gavin Meistre


Recommended Posts

css.php