Wat maak Paasfees 2020 so spesiaal?

Avatar photo

 So baie dinge is in hierdie tyd gekanselleer. Maar Paasnaweek gaan onverpoost wêreldwyd voort. Geen regering kan dit kanselleer nie. Niks kan ons Paasfeesvieringe in hierdie tyd in die wiele ry nie. Trouens, nou vier ons Paasfees soos wat die Pasga in die Ou Testament in Egipte by die volk van God begin het – elke gelowige gesin bymekaar! Is dit nie veelseggend dat Paasfees te midde van hierdie unieke tyd van COVID-19 plaasvind nie!

Ons word nou gedwing om tot stilstand te kom – om na te dink oor ons eie lewens, waar ons vandaan kom, wat ons met ons God-gegewe lewens maak, waarnatoe ons oppad is. Ons word aangemoedig om na te dink oor wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het en wat dit vir ons lewens vandag en more beteken. Ons word aangemoedig om na te dink oor God se oneindige liefde vir die wêreld en ons verantwoordelikheid om as goeie rentmeesters van die aarde met verantwoordelikheid om te gaan met die aarde en ons eie lewens. Ons kry die geleentheid om weer in die regte verhouding te kom tot God – dat Hy ook weer die sentrale posisie sal inneem in elkeen van ons se lewens. Corona beteken in Latyn “kroon” of “krans”. Laat dit ons herinner aan die dag toe Jesus die doringkroon gedra het vir ons en dat Hy al ons siektes, sondes en hartseer op Hom geneem het om ons te bevry van ons sondeskuld voor God. Maar laat ons ook onthou dat Hy die dood oorwin het om die oorwinnaarskroon te dra as die Koning van die heelal.

Meer as 2000 jaar gelede het daar iets gebeur in die midde-ooste wat die die wêreld permanent verander het. Sedert daardie gebeurtenis is die geskiedenis in twee verdeel. As datums vandag geskryf word, word die opstanding van Jesus Christus as sentrale punt gebruik. 

Wat is dan so belangrik aan Paasfees? Dis belangrik omdat dit aangetoon het dat Jesus  in werklikheid die persoon was wat Hy gesê het Hy is. Hy was God in die vlees en Hy het na die aarde gekom om ons te red. Drie gebeure het opeenvolgens plaasgevind daardie naweek: die verhore van van Jesus, die dood van Jesus en uiteindelik die opstanding van Jesus.

Sy verhore

Jesus het deur ses verhore gegaan – dieselfde nag is Hy verhoor deur Annas, Kajafas, die Sanhedrin, Pilatus, Herodus en toe weer deur Pilatus. Aan die einde van daardie verhore kon hulle niks teen Hom inbring nie. Uiteindelik het hulle Hom skuldig bevind op een aanklag – die feit dat Hy daarop aanspraak gemaak het dat Hy die Seun van God is. Hulle het nie daarvan gehou nie. So word elkeen van ons opnuut voor die beslissing gestel. Ons moet ook besluit wie Jesus vir ons is. Jesus het gesê dat Hy die Verlosser van die wêreld is (Joh 12:47). Deur sy verhore was daar geen twyfel meer oor wie Hy in werklikheid is nie. Hy kon enige tyd die verhore stopgesit het, maar Hy het nie, want deur sy verhore het die wêreld helder en duidelik gehoor: Hy is die Seun van die lewende God. Dit was alles deel van God se plan.

Sy dood

Na afloop van ‘n nag van spot, mishandeling, sy “kroningsplegtigheid” met ‘n doring-corona – is Jesus gekruisig. Dit was sekerlik die mees barbaarse doodsvonnis wat ‘n mens kon kry. Die manier waarop die Romeine mense gekruisig het, was skrikwekkend – hulle het die gekruisigde sodoende met maksimum pyn en lyding gefolter. Aan die einde sou hulle die persoon se bene gebreek het om die dood te verhaas. In Jesus se geval het hulle nie sy bene gebreek nie, omdat Hy alreeds gesterf het. Net om seker te maak het hulle ‘n spies in sy sy gesteek. Waarom moes Jesus sterf? Omdat Hy alleen vir ons sondes kon betaal. Ek en jy het die straf verdien, maar Hy het die prys daarvoor betaal.

Sy opstanding

Na sy dood het hulle sy liggaam in ‘n graf geplaas met ‘n groot klip voor die ingang, met Romeinse soldate wat die graf bewaak het. Die Romeine was bang dat sy liggaam gesteel sou word. Die graf kon Hom nie keer nie. Paasfees is nie een of ander gedenkgeleentheid van ‘n goeie godsdienstige leermeester wat so 2000 jaar gelede geleef het nie. Dis ‘n viering van die feit dat Hy vandag lewe. Ek en jy en 1 biljoen christene wêreldwyd is die lewende bewys dat Hy lewe. Ons almal sal hierdie naweek Paasfees vier.

“op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here”  (Rom 1:4).

Paasfees is die goeie nuus oor God se Seun wat as ‘n brose baba in die wêreld gebore is – uit die geslag van Dawid. Na sy opstanding het Hy Hom by geleentheid aan 500 mense tegelyk getoon. Aan die kruis het die soldate Hom gespot en uitegedaag om van die kruis af te kom, indien Hy regtig die Seun van God is. Maar Jesus het egter iets meer ingrypends in gedagte gehad. Hy sou na drie dae in die graf opstaan uit die dood en daardeur bewys wie Hy regtig is. Niemand kon die liefdesplan van God keer nie, nie die Jode nie, nie die Romeine nie. Hy is die Seun van God wat vir ons die volmaakte offer gebring het.

So kan niemand keer dat ons hierdie naweek Paasfees vier nie, nie Corona nie, nie regerings nie, nie die vyand nie. Ons sal nadink oor die betekenis van Jesus se lyding en sterwe vir ons. 

Wat beteken sy sterwe vir ons vandag? In ‘n sekere sin is Jesus nogsteeds onder verhoor – in die hart en gedagtes van mense wat Hom nog nie erken as die Seun van die lewende God, die Verlosser van die wêreld nie.

Wat is jou uitspraak?

Eintlik gaan Paasfees oor die een groot vraag: is Jesus regtig wie Hy gesê het Hy is – of was Hy nie regtig die Seun van God nie? Is Hy God – of is Hy nie God nie? As jy dan aanvaar dat Hy is wie Hy gesê het Hy is, wanneer gaan jy dan met jou lewe doen wat Hy gesê het jy moet doen?

Wat sal ek en jy dan met Jesus doen vandag? Ons sal moet besluit of Hy die Seun van God is. As Hy vir my die Seun van God is – dan is Hy my Verlosser, en vra Hy my álles – my lewe, my hart. Hoe gaan ek Paasfees vier hierdie jaar? 

Indien jy nog nie jou lewe aan Jesus oorgegee het nie:

Hoe gee ek my lewe vir Christus?

1. Erken dat jy ‘n sondaar is en vergifnis nodig het.

2. Glo dat Jesus Christus vir jou gesterf het en opgestaan het uit die dood.

3. Deur gebed, erken en bely dat Jesus die enigste weg is na God en verbind jou daartoe om vir die res van jou lewe jou aan Hom toe te wy.

Bid hierdie gebed:

Here Jesus, ek weet ek is ‘n sondaar en ek het U vergifnis nodig. Ek glo dat U aan die kruis vir my sondes gesterf het – dat U uit die graf opgestaan het om vir my die nuwe lewe te gee. Ek weet U is die enigste weg tot God. Ek wil U in gehoorsaamheid volg. Ek wil graag vir U leef. Vergewe my asseblief, verander my lewe en wys my hoe ek vir U kan leef. In Jesus se Naam, Amen

Kom ons vier Paasfees met dankbare harte! Die Here seën jou!

Gavin


Recommended Posts

css.php