Gereed dat God jou kan gebruik!

Avatar photo

Ja selfs in hierdie uitsondelike tyd wil die Here jou gebruik. Ons sien dit oral om ons. Sommige mense reageer selfsugtig en skerm net vir hulself. Hulle gaan sit in ‘n hoekie, sien net die probleme raak  en kry hulleself jammer. Die Here kan hulle nie gebruik nie. Andere sien die geleenthede en nood om hulle raak en word instrumente in die hand van die Here. Hulle bly waaksaam en nugter en koop die tyd uit om ander om hulle by te staan. Dit is wat die Here se volgelinge doen.

Diep in jou hart begeer jy dat God jou sal gebruik om ander mense te help. Dis die sin van die lewe – om ander mense by te staan. “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.” (2 Kron 16:9). Die Here wil graag mense help – en baie keer wil Hy jou gebruik, maar Hy vra dat jou hart op Hom gefokus sal wees sodat Hy jou kan gebruik.

Om deur God gebruik te word, behels die volgende belangrike beginsels:

1. Hou jou lewe skoon

Die eerste tree wat ek neem om deur God gebruik te word is altyd selfondersoek. Mense wat God op ‘n besondere manier gebruik is mense wat met hul persoonlike sonde na God gekom het en dit voor Hom bely het. God gebruik klein houers, gewone houers en selfs gebreekte houers. Maar Hy sal nie ‘n vuil houer gebruik nie. “Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees” (Matt 23:26). In hierdie tyd is ons baie ingesteld op persoonlike higiëne, maar ons moet ook veral ingestel wees op innerlike higiëne.

2. Hou jou oë oop

Maatskappye en kerke is gaande oor die woord: visie! (Engels: vision). ‘n Kerk of ‘n maatskappy se visie word meestal bedoel as ‘n doel of droom wat nagejaag moet word. Visie beteken egter om God te sien werk in jou huidige omstandighede en om saam met Hom te beweeg. Dis om raak te sien wat God in die wêreld doen en daarby betrokke te raak waar Hy jou geplaas het. As jou visie nie belyn is met dit waarmee God besig is nie, is jy dan van koers af.  “Keep your eyes open for God, watch for his works; be alert for signs of his presence” (Psalm 105:4 The Message).

3. Behou ‘n dankbare hart

God gebruik dankbare mense. Dankbare mense het ‘n wonderlike uithouvermoë onder alle omstandighede. Dit laat jou aanhou en uithou. Dis omdat hulle meer fokus op God se sorg en voorsiening as op hul eie probleme. Dankbaarheid is die gesondste van alle emosies vanweë die fisiese en psigologiese voordele wat dit inhou. As jy jou dankbaarheid verloor, word jy sinies en skepties. Paulus sê in Rom 12:11: “Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.”  Ons moet onsself keer op keer herinner hoe ‘n voorreg dit is om Jesus te dien. Moenie sy werke in en om jou as vanselfsprekend aanvaar nie. Dis gegrond in sy genade aan jou en my.

4. Onthou jou doel voor oë

Jy is beplan vir God se plesier, gevorm vir God se familie, geskep om soos Jesus te word en uitgedink vir diens en getuienis. Onthou ook Hand 13:36: “En volgens die besluit van God het Dawid tog gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het.” Dien God se doel met jou lewe! 

5. Hou jou gedagtes by Jesus

Dink na oor hierdie vers: Heb 12:2: “die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.”  Kyk hoe staan dit in The Message: “Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we’re in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed – he could put up with anything along the way: cross, shame, whatever. And now he’s there, in the place of honor, right alongside God” (Hebrews 12:2 The Message). 

God se doel met jou lewe is baie groter as jou probleme. Moenie tou opgooi as dinge moeilik raak nie. Gaan na Jesus en hou jou gedagtes by Hom!


Recommended Posts

css.php