Heropening van Eredienste!

Liewe Gemeente

Dit is vir ons ‘n groot voorreg om u mee te deel dat die Gemeenteraad die goedkeuring gegee het dat ons kan voortgaan met ‘n erediens op Sondae en Woensdae. Dieselfde inhoud van die erediens sal gevolg word met albei dienste. Die Woensdag erediens maak voorsiening vir diegene wat deur die week beskikbaar is en dan Sondae word die geleentheid gegee vir diegene wat deur die week werk.

Die eerste Sondag erediens sal plaasvind op 6 September 2020. Die diens begin om 9h00.

Die eerste Woensdag erediens sal plaasvind op 9 September 2020. Die diens begin om 10h00.

Die volgende prosedures sal gevolg word:

 1. Lidmate gaan Michelle in die Kerkkantoor bel of e-pos by (012) 361 3618 of admin@nggars.org.za indien u ‘n erediens wil bywoon. Volle name en van van elke lidmaat wat die diens bywoon word benodig sowel as ‘n kontaknommer.
 2. Daar gaan rekord gehou word van die aantal lidmate wat die diens bywoon. Daar gaan slegs 40 lidmate toegelaat word in die erediens. Die regulasies laat 50 persone toe op die perseel, die ander 10 is saamgestel deur die Leraar, die musiekspan en administrasie personeel.
 3. Indien u nie vir ‘n spesifieke Sondag of Woensdag plek kry nie, sal Michelle u in kennis stel wanneer u wel ‘n erediens kan bywoon.
 4. U gaan vooraf ‘n vorm ontvang wat u moet voltooi en saambring wanneer u die erediens bywoon. Indien u nie e-pos het om hierdie vorm vooraf te ontvang nie sal daar aan u een voorsien word by aankoms. U kan hom dan hier invul. Hierdie vorm is deel van die administrasie rondom die regulasies wat u moet invul.
 5. Met aankoms by die kerk sal u in ’n ry staan op die rooi gemerkte strepe op die plaveisel.
 6. By die ingang van die kerk sal daar ‘n tafel wees waar u saniteer, u vorm inhandig, u koors geneem word en ‘n naamlys ingevul word. Hierdie proses vat ‘n redelike tyd, so ons versoek vriendelik dat u asseblief vroegtydig sal kom sodat alle administrasie afgehandel kan word voor die erediens begin.
 7. Sodra u hierdie proses afgehandel het sal iemand u in die kerk invat en vir u wys hoe die sitplekke gemerk is en waar u mag sit. Sosiale distansiëring geld in die kerk waar u sit ook.
 8. Maskers moet ten alle tye gedra word asseblief.
 9. Sodra die erediens verby is word almal vriendelik versoek om die perseel te verlaat aangesien ons nie mag saamdrom en kuier nie.
 10. Indien u enige van die volgende simptome het moet u asseblief nie na die erediens toe kom nie.: Koors, Hoes, Seerkeel, Reuk en smaak probleme, lyfseer, hoofpyn, Diarree, gewone verkoue simptome en kortasem.
 11. By die badkamers mag daar nie meer as een persoon op ‘n slag in die badkamer ingaan nie. Die badkamers op die stoep langs die kombuis is beskikbaar sowel as die een by die konsistorie se deur. Maak asseblief gebruik van die sanitering wat vir u beskikbaar gestel word.
 12. Wees verseker dat die kerk en badkamers goed gesaniteer word voor en nadat u die erediens bygewoon het. Daar is spesiale toerusting aangekoop om hierdie proses volledig en effektief te kan toepas.

Ons sien baie uit om elkeen van u weer te verwelkom by die erediens.

Gavin, Jaco en die Kerkkantoor personeel


Recommended Posts

css.php