‘n Hart vol lente!

Avatar photo

‘n Hart vol lente behels die gee van myself vir ander. Dit maak my lewe sinvol. Ek word bruikbaar en stel myself beskikbaar om dáár te wees vir ander. Dit begin by my naby familiekring – en van daar kring dit wyer uit na die mense wat my lewenspad elke dag kruis. Om so deur die Here gebruik te word, hoef ek nie perfek te wees nie, dis net belangrik om skoon en rein te wees.
Paulus sê in 2 Tim 2:21: “As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens.”
As jy deur God gebruik wil word, is dit nodig dat jou hart gereinig word. Ek hoef gelukkig nie perfek te wees nie. God gebruik allerlei soorte mense: skaam mense, uitgaande mense, mense van alle rasse en kulturele agtergronde, mense van alle ouderdomme, lewensfases en beroepe. Hy gebruik manne en vroue, Hy gebruik gewone instrumente en voorwerpe, maar Hy gebruik ook voorwerpe vir gespesialiseerde gebruik. Hy gebruik groot en klein voorwerpe, allerhande voorwerpe. Daar is egter voorwerpe wat God nie sal gebruik nie, en dis ‘n vuil voorwerp of houer. Jy moet skoon wees aan die binnekant.
Hoe word ek ‘n rein voorwerp vir besondere gebruik deur God? Hoe reining ek myself? Jy doen dit deur ‘n baie eenvoudige aksie uit te voer: bely! Die kerkvader Augustinus het eenkeer geskryf: “Die belydenis van slegte werke is die begin van goeie werke”. Johannes nooi ons juis uit in 1 Joh 1:9 om ons sonde voor God te bely – Hy sal sy belofte gestand doen deur ons dan te vergewe en ons te reinig van alle verkeerde dade.
Die woordjie “bely” in Grieks is homologeo. Homo beteken “dieselfde” en logeo beteken “om te sê”. Homologeo beteken dus letterlik om dieselfde te sê as God omtrent my sonde. Dit beteken om met Hom saam te stem oor my sonde. “Here, U is heeltemal reg. Dit was nie net ‘n faux pas nie, ‘n foutjie of ‘n glipsie nie. Dit was sonde. Dit was verkeerd. Ek hoef nie met God daaroor te onderhandel (bargain) nie – (ek sal dit nooit weer doen nie); Ek hoef nie vir God daaroor om te koop nie – (ek belowe om my Bybel elke dag te lees as U my vergewe). Aanvaar en erken dit net. Dis al! En dit noem ons genade!
Neem tyd hierdie week en skryf vir ‘n slag alles neer wat verkeerd is in jou lewe. As jy klaar is, skryf 1 Joh 1:9 daaroor. Bely en erken dit voor God. Vra God om jou hart en jou lewe skoon te maak. Dis die beginpunt om weer deur God gebruik te word. Geniet die lente-lewe by saam met die God van die lente..


Recommended Posts

css.php