God voorsien in my behoeftes!

Avatar photo

God voorsien in my behoeftes, maar ek moet die geheim snap van hoe Hy in my behoeftes voorsien. Hierdie geheim gaan oor die “beginsel van die oes”.

Wat is die “beginsel van die oes”?   Dit is: wat jy saai, sal jy oes.

Hoe meer ek weggee, hoe meer sal ek ontvang. Baie verse in die Bybel gaan oor hierdie beginsel. Dink maar aan Matt 17:20:”Omdat julle geloof te klein is,” sê Hy vir hulle. “Dit verseker ek julle: As julle maar geloof het so groot soos ‘n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan staan daar anderkant! En hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie.”

Dis nie die grootte van ons geloof wat saakmaak nie. Dis die grootte van ons God in wie ons ons vertroue plaas. ‘n Klein bietjie geloof in ‘n groot God lewer groot resultate. Maar Jesus sê iets nog meer belangrik: Hy vergelyk nie net geloof met die grootte van ‘n saadjie nie, Hy vergelyk dit ook met die aard van die saadjie. As jy verstaan hoe ‘n saadjie werk, sal jy verstaan hoe geloof in jou lewe ook werk.

Hoe werk ‘n saadjie? Jy moet dit plant sodat dit vrugte kan dra. ‘n Saadjie beteken niks tensy dit geplant word. So werk die geloof. Hoe werk hierdie beginsel van die oes  nou prakties in my lewe?

  1. Kyk na God as die enigste Bron van ons voorsiening

Dit leer Paulus vir ons in Fil 4:19: ”En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

“Elke behoefte”  –  beteken letterlik elke behoefte. Waar die Here ons lei, sal Hy voorsien.

Ons sukkel hiermee want ons is geneig om die kanaal te verwar met die bron. Ons dink dikwels dat ons harde werk, ons talente en ons hulpbronne is ons voorsiening. Nee, dit is eenvoudig die kanale waardeur God sy voorsiening vir ons bring. Hy moet die kreditet kry vir alle voorsiening aan ons. Hy is die Bron van alle voorsiening.

Jakobus herinner ons in Jak 1:16-17: “Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.”

  • Wanneer jy ‘n sekere behoefte het, plant ‘n saadjie.

Wanneer jy ‘n behoefte het, soek vir iets wat jy kan weggee. Deur dit te doen demonstreer jy geloof. Natuurlik moet ek bid en vra, maar God vra ook geloofsaksie van my kant af. 2 Kor 9:6: “Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes.”  Wanneer jy iets weggee, gee God dit terug vir jou – Hy gee vir jou meer as wat jy nodig het sodat jy dit met ander kan deel.

  • Verwag ‘n oes

Die oes is onafwendbaar, ongeag hoe jy daaroor voel. As jy op God vertrou as die Bron van jou voorsiening en jy plant saadjies, kan jy ‘n oes verwag.

Jesus sê in Luk 6:38: “Gee en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee.”

God doen in jou lewe wat jy van Hom verwag Hy moet doen. Wanneer Hy groot dinge vir jou doen, is dit omdat jy ‘n verwagting van Hom gehad het, nie omdat jy dit verdien het nie. Dis omdat jy ‘n saadjie geplant het. Hoe meer jy plant, hoe meer resultate sien jy. Maar onthou, God is nie ‘n kits koopmasjien nie. ‘n Koopmasjien sal vir jou gee wat jy ookal wil hê, selfs dinge wat jou kan seermaak. Nee, Hy is ‘n liefdevolle Vader vir elkeen wat in Hom glo. God het sy liefde aan ons oor en oor bewys deur vir ons beginsels te gee waarvolgens ons kan leef. Wanneer ons dit in die praktyk beoefen, sal dit vir ons wonderlike vrug en seën bring.


Recommended Posts

css.php