Jeugleierspos!

Vakature:  Jeugleier

Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos as Jeugleier by NG GEMEENTE GARSFONTEIN.

KANDIDAAT SE PROFIEL:

 • ‘n Persoon van deurleefde spiritualiteit.
 • Toepaslike kwalifikasie en bewese ondervinding met kinder- en jeugwerk.
 • ’n Passie en gawe om kinders en jongmense te begelei, te betrek en te vorm om in ‘n verhouding met Jesus Christus te staan.
 • Oor kommunikasievaardighede beskik wat die kandidaat in staat stel om effektief met kinders, jongmense en hul ouers te kommunikeer en in te skakel.
 • Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede.
 • Vermoë om in spanverband te werk.
 • Begrip vir die visie, waardes, kultuur en etos van die gemeente.
 • ‘n Teologiese student (of Proponent) wat beskik oor preekvergunning sal gunstig na gekyk word.
 • Die pos is onderhewig aan ‘n ses maande proeftydperk, waarna ‘n permanente aanstelling oorweeg sal word aan die hand van prestasie-evaluering.

POSBESKRYWING:

 • Bestuur en organisering van Junior en Senior Jeugbediening.
 • Verantwoordelik vir die beplanning, voorbereiding en uitvoering van alle aktiwiteite wat met die junior en senior jeug verband hou, in oorleg met Jeugbediening en leraars.
 • Hulp met administratiewe reëlings t.o.v kampe, uitstappies, kategese en eredienste.
 • Kommunikasie met leraars, jeugleiers, kategete, kinders en ouers.

SALARIS EN ANDER VOORDELE:

 • Salaris : R110 000 per jaar (onderhandelbaar), 60 werksure per maand.
 • Verlof: Volgens Wet op Basiese Diensvoorwaardes, wat geneem moet word tydens skoolvakansies, tensy daar ‘n kamp / uitreik tydens ‘n vakansie gereël is waarvy die Jeugleier betrokke moet wees.

AANSOEKE:
Aansoeke word ingedien aan die hand van die nodige aansoekvorm (verkrygbaar by Kerkkantoor). Kandidate moet beskikbaar wees vir aanlyn psigometriese evaluering en ‘n onderhoud. Aansoeke moet per e-pos gerig word aan:  Die Bedryfsbestuurder, NG Garsfontein, admin@nggars.org.za

NAVRAE:
Michelle  Raubenheimer: 082 057 8370

SLUITINGSDATUM:  20 Maart 2021

DIENSAANVAARDING: 1 Mei 2021


Recommended Posts

css.php