Wat doen jy in ‘n storm?

Avatar photo

Matt 14:30 beskryf hoe Petrus gereageer het toe hy die geweldige wind ervaar toe hy na Jesus toe loop op die water. Hy het bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!”

Wanneer jy deur ‘n storm gaan moet jy onthou dat God nooit ver is nie – Hy is ook nie onbetrokke nie. Hy is by jou en Hy is besig om te werk in jou lewe tot jou beswil. Wat kan ek doen wanneer ek voel dat ek besig is om te sink in die storm?

Behou goeie moed, want Jesus is by jou. Moet nooit argumenteer met vrees nie. Sê net vir die vrees waarheen dit moet gaan. Sê vir die vrees om te gaan na Jesus!

Waag dit in die geloof. Moenie vir God vra om dit te seën waarmee jy besig is nie, maar wees besig met dit wat God besig is om te seen. Vra Hom om vir jou te wys wat jy moet doen, en wees dan gewillig om dit saam met Hom te doen.

Bly gefokus op Jesus. Die oomblik wanneer jy jou oë van Jesus wegneem, gaan jy sink, soos in Petrus se geval. As jy fokus op die wind, die golwe en jou omstamdighede, gaan jy sink.

Moenie twyfel nie. Jy het nie ‘n GROOT geloof nodig om dit deur die storm in jou lewe te maak nie. Jy het net geloof nodig in ‘n GROOT God – geloof in die regte Persoon – Jesus Christus!.

Loof God! Ja selfs in die storm wanneer jy voel dat jy besig is om te sink, selfs wanneer jy tot die dood toe bang is – loof Hom te alle tye – ook in die middel van die storm.

Watter storm maak jou nou bang vandag? Watter storm is besig om jou te laat sink? Hoekom laat God jou deur die storm gaan? Hy doen dit vir dieselfde redes waarom hy sy dissipels in die storm gestuur het. Hy wil graag hê jy moet weet:  “Ek is alles wat jy nodig het; Ek kan alles hanteer. En Ek sal na jou aangestap kom op dieselfde ding wat nou besig is om jou die bangste maak. Ek vra jou nie om na My toe te kom nie. Ek gaan na jou toe kom.”

Onthou dit vandag! As jy voel jy is besig om te sink – moenie bang wees nie. Roep uit na Jesus. Jy sal ontdek dat Hy by jou is.


Recommended Posts

css.php