Mag alles wat ons sê en doen……

Avatar photo

Daar is ‘n gesegde wat lui: “Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.” Hierdie aanhaling vertel vir ons ‘n belangrike lewenswaarheid – jou lewe en wie jy is, het op een of ander manier ‘n impak op jouself en ander se lewensgeluk en welstand. Nog meer – selfs deur niks te doen nie, het jy ‘n impak op jouself en ander. Want ons stories is onlosmaaklik aan mekaar en die skepping verbind! 

Om hierdie rede moet ek en jy besef dat ons dade, woorde, oortuigings, keuses, prioriteite – alles wat ons sê, dink en doen – mooi oorweeg moet word, aangesien dit op een of ander wyse ‘n impak gaan maak op jouself en ander. Kolossense 3:17 gee vir ons ‘n praktiese wenk om ons in hierdie proses te help:

En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

In hierdie woorde weerklink die woorde van Jesus in Johannes 10:10 waar Hy sê dat Hy gekom het om aan ons die lewe te gee, en dit in oorvloed. Jesus se woorde en dade het lewe gebring aan ander wat dit gehoor en beleef het. Net so, gee Jesus ook aan my en jou die lewe in oorvloed – Hy seën ons, deur aan ons lewe in oorvloed te gee! Hy gee om, beskerm, bemoedig, versorg, en nog meer. Wanneer Paulus hierdie praktiese opdrag gee, dan bedoel hy “wat julle ookal sê of doen, sê of doen dit soos wat Jesus sou”. Anders gestel: lewe soos Jesus gelewe het, en wees soos Jesus was. 

Hierdie sluit elke aspek van ons lewe in. Hoe ons omgaan met geliefdes, en ook met vreemdelinge. Hoe ons eet, ons praat, wat ek op sosiale media plaas, die keuses wat ek by die werkplek maak, my lewensprioriteite – elke deel van ons menswees en bestaan. Alles wat ons sê of doen, moet gedoen word tot eer van God, deur die voorbeeld van Jesus te volg. Jou lewe maak ‘n verskil, van hierdie werklikheid kan ek en jy nie vryspring nie. Selfs die afwesigheid van ‘n impak, maak ‘n impak. Daarom staan ek en jy elke dag voor ‘n keuse: wil ons, deur wat ons doen en deur wie ons is, lewe gee aan ander of wil gaan ons ander se lewe steel of beskadig? As kinders van die Here, word ons geroep om soos Jesus, lewe te gee en dit in oorvloed. Slegs dan kan ons weet dat die Here deur Sy Gees in ons lewe aan die werk is, en die Here se wil in ons lewe geskied.

Mag alles wat ons doen en sê, vandag en elke dag, tot eer van die lewegewende God wees en tot seën van ander wees!

Mooi week vir elkeen van julle.

Groete

Dr Jaco Barnard


Recommended Posts

css.php