Algemeen


Jeugleierspos!

Jeugleierspos!

Vakature:  Jeugleier Aansoeke word ingewag vir die vul van ‘n pos as Jeugleier by NG GEMEENTE GARSFONTEIN. KANDIDAAT SE PROFIEL: ‘n Persoon van deurleefde spiritualiteit. Toepaslike kwalifikasie en bewese ondervinding met kinder- en jeugwerk. ’n Passie en gawe om kinders en jongmense te begelei, te betrek en te vorm om in ‘n verhouding met Jesus Christus te staan. Oor kommunikasievaardighede beskik wat die kandidaat in staat stel om effektief met kinders, jongmense en hul ouers te kommunikeer en in te skakel. Beskik oor goeie organisatoriese en administratiewe vaardighede. Vermoë om in spanverband......

Continue Reading


css.php