EFT Betaling

Bank: ABSA

Rekening tiepe: Tjekrekening

Rekening naam: Gemeente Pretoria-Garsfontein

Takkode: 630919

Rekening nommer: 163 058 0125

Die doel van die betaling sowel as u Van moet as verwysing gebruik word (bv. Dankoffer Meistre).

css.php