Liewe gemeente, soos per die nuwe Covid regulasies, word alle fisiese eredienste opgeskort. Ons sal wel weer voortgaan met digitale dienste soos voorheen. Begrafnisse van 50 bywoners sal egter steeds toegelaat word. Ons vra dat almal asseblief veligheid sal bevorder en hou by die maatreëls soos gestel.

Nuus

Belangrike datums

No event found!