Tienerhuis

GARSFONTEIN YOUTH UPLIFTMENT

DIEU DONNE


Garsfontein Youth Upliftment, is ons gemeente se huis vir hawelose en weerlose
tienerdogters, in nood. In die gemeenskap staan ons doodgewoon bekend as die
Garsfontein Tienerhuis en be-oog ons om hoop te gee aan gebroke jongmense wat
‘n tweede kans in die lewe nodig het. Meeste bestaande kindersorg fasiliteite
fokus op jonger kinders en is onwillig en dikwels nie in staat om tieners in
nood in te neem nie. Die Garsfontein Tienerhuis wil graag vir so ‘n groep
jongmense ‘n tuiste skep wat in hulle fisiese, emosionele en geestelike
behoeftes voorsien.


Fisiese versorging van die jongmense is vir ons baie belangrik, aangesien dit ‘n
primêre behoefte tot oorlewing is. William Booth het immers gesê: “Jy kan nie
vir iemand van God se liefde vertel as hy ‘n leë maag het nie.” Egter meer
belangrik nog as die skep van ‘n fisiese tuiste vir hierdie jongmense, is dat
hulle ‘n nuwe gesin sal vind waar hulle liefde en aanvaarding beleef. Die kern
van ons bediening gaan dus nie oor liefdadigheid nie, maar oor gemeenskap
(‘community’). ‘n Plek waar jongmense bemagtig word om te groei tot geestelike
volwassenheid en emosionele heelheid.


Bydraes is baie welkom vir die Tienerhuis: enige bydraes, voedsel, klere, ensomeer is welkom.

Maak gerus kontak met Jeanette by die Tienerhuis by 0723008425.


css.php