Liewe gemeente, soos per die nuwe Covid regulasies, word alle fisiese eredienste opgeskort. Ons sal wel weer voortgaan met digitale dienste soos voorheen. Begrafnisse van 50 bywoners sal egter steeds toegelaat word. Ons vra dat almal asseblief veligheid sal bevorder en hou by die maatreëls soos gestel.

Nuus

Algemeen
Michelle Raubenheimer

JOSHUA NA DIE REëN

Kaartjies is nou reeds te koop by die kerkkantoor! (012) 361 3618 Kantoorure: Maandae vanaf 11h00 – 13h00Dinsdae tot Vrydae vanaf 08h00 – 13h00

Lees meer »

Belangrike datums

No event found!