Bedieninge

saam op reis met Jesus

Gemeenteraad:

Voorsitter: Dr. Gavin Meistre
Onder Voorsitter: Dr. Jaco Barnard
Skriba: Neels van Heerden

Gemeenteraadslede met Portefeulje:​

Netwerk Aanbidding omsluit alle aksies en funksies wat ons persoonlike aanbidding en openbare aanbidding in die eredienste raak.

Leier: Marsté Bester

Netwerk Versorging sluit alle
aksies in rakende die emosionele, fisiese, praktiese én geestelike versorging van
ons lidmate. So wil ons help dat die Stroom heling binne die gemeente bring voor dit
uitvloei na buite.
 

Leier: Vakant

Netwerk Toerusting oorsien alle diensgroepe, aksies en projekte wat met toerusting en opleiding te doen het. Dit sluit die verbondsonderrig (kategese) in van ons junior en senior jeug, asook alle ander toerustingsgeleenthede wat Netwerke mag beplan en aanbied vir die gemeente.

Leier: René Coetzee

Die Netwerk Diensgetuienis oorsien alle diens en missionaal georiënteerde projekte wat intensioneel gerig is op diensgetuienis en uitreike in die gemeenskap en verder. Hulle help ons ook om in al ons bedieninge missionaal gefokus te bly.

Leier: Japie Burger

Die Netwerk Steunbediening oorsien alle steundienste in Garsfontein. Die steundienste maak dit met hulle onmisbare
bydraes maklik dat die Bedieningsnetwerke hul funksies kan verrig in ooreenstemming met die visie van die gemeente.

Leier: Stephan Strydom

Gemeenteraadslede sonder Portefeulje:​

Magda Stander
James Welman
Botha v.d Vyver
css.php